Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tevilat2

tevilat2

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by Kasım Ata

More info:

Published by: Kasım Ata on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
781
TEFS
İ
R-
İ
KEB
İ
TE’V
İ
LÂT
Ş
eyh’ul Ekber Muhyiddin
İ
bn. Arabi
TercümeVahdettin
İ
nce
2. C
İ
LTK
İ
TSAN
 
782
Kitsan Yay
ı
nlar 
ı
 
Tasavvuf Serisi: 23
TEFS
İ
R-
İ
KEB
İ
R / TE’V
İ
LÂT (2. Cilt)
 Yazar 
ı
:
Muhyiddin
İ
bn. Arabi (k.s.)
Çeviren:
Vahdettin
İ
nce
 Editör:
Ş
ükran Eser Göknar 
 Sayfa Uygulama:
A. Onur 
Ş
enyurt
 Kapak Düzeni:
Sabahattin Kana
ş
 
Bu eserin orjinali 
İ 
stanbul / Fatih - At 
ı
f Efendi Kütüphanesi, Kadir Bey Bölümü, Mustafa el-Bab’ 
ı
0.100 de bulunan Muhyiddin Arabi (r.a.) Tefsir-i Kebir’inin Tercümesidir.
K
İ
TSAN K
İ
TAP
Bas
ı
n Yay
ı
n Da
ğ
ı
t
ı
m San. ve Tic. Ltd.
Ş
ti.Ticarethane Sokak No: 41/3-4 Sultanahmet –
İ
STANBULTel. 0212 513 67 69 Faks: 0212 511 51 44
www.kitsan.com
 
ENB
İ
YÂ SURES
İ
 
 
783
ENB
İ
 YÂ SURES
İ
 
“ 
B
İ
SM
İ
LLAH
İ
RRAHMAN
İ
RRAHÎM”
 
“Rahman ve Rahîm olan Allah ad
ı
yla
” 1-
İ 
nsanlar 
ı
n hesaba çekilecekleri (gün) yakla
ş
ı
. Hal böyle ikenonlar, gaflet içinde yüz çevirdiler.2.3- Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse, onlar bunu, hep alaya alarak, kalpleri oyuna, e
ğ 
lenceye dalarak dinlemi 
ş
lerdir. O zalimler 
ş
öyle f 
ı
s
ı
lda
ş
ı
lar: Bu (Muhammed), sizin gibi bir be
ş
er olmaktan ba
ş
ka nedir ki! Siz 
ş
imdi gözünüz göre göre büyüyemi kap
ı
ı
yorsunuz?4- (Rasul) dedi ki: Rabbim, sema da ve arz da (söylenmi 
ş
 ) her sözü bilir. O, hakk 
ı
yla Semi (i 
ş
iten) ve Aliym(bilen)dir.5- «Hay 
ı
r, dediler, (bunlar) saçma sapan rüyalard 
ı
r; bilakis onu kendisi uydurmu 
ş
tur; belki de o,
ş
airdir. (E 
ğ 
er öyle de
ğ 
ilse) bize hemen,öncekilere gönderilenin benzeri bir âyet getirsin.»6- Bunlardan önce helâk etti 
ğ 
imiz hiçbir belde iman etmemi 
ş
ti;
ş
imdi bunlar m
ı
iman edecekler?7- Biz, senden önce de, kendilerine vahiy verdi 
ğ 
imiz rical’den(erlerden) ba
ş
kas
ı
n
ı
(Resul, Nebiy) irsal etmedik (göndermedik). E 
ğ 
er bilmiyorsan
ı
z kitab ehline (bilenlerden) sorunuz.8- Biz onlar 
ı
(resulleri, nebiyleri), yemek yemez birer (cans
ı
z) ceset olarak yaratmad 
ı
k. Onlar (bu dünyada) ebedî kal 
ı
ı
da de
ğ 
illerdir.9- Sonra onlara (verdi 
ğ 
imiz) sözü yerine getirdik; böylece, hemonlar 
ı
hem de diledi 
ğ 
imiz (ba
ş
ka) kimseleri kurtulu 
ş
a erdirdik; müsrifleri de helâk ettik.10- And olsun, size içinde sizin için ö
ğ 
üt bulunan bir Kitab indirdik.Hâlâ ak 
ı
l etmez misiniz?11- Zalim olan nice beldeyi k 
ı
ı
 p geçirdik; arkas
ı
ndan da nice ba
ş
katopluluklar vücuda getirdik.