Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
HisStory Revealed - Abba YHVH Vol 1 Issue 303

HisStory Revealed - Abba YHVH Vol 1 Issue 303

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by Dale Trottier
A brief glimpse of current events most meaningful to Scriptural prophecy.
A brief glimpse of current events most meaningful to Scriptural prophecy.

More info:

Published by: Dale Trottier on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2010

pdf

 
PGZZGK N@ YSWYM
MdzZynst Sggbkgi
2
MdzZynstSgpgbkgi
Kdzyge yn ymgznwei n` ymgzmn`bs"
Zmbknf @sdgeiz bei @bfdkt+ bei qgkjnfg yn
MdzZynst Sggbkgi
 + b zgsdjg n` 
Pgzzgk n`  Yswym Fdedzyst 
 Tnw fbt ymdel n` ymgzg egqzkgyygsz bz tnws pgsdnidj sgpnsy de ymg asgbygzycbyykg ggs `nwamy+ ymg cbyykg `nsYSWYM% Ymgzg sgpnsyz bsg igzdaegide zwjm b fbeegs bz yn bkknq ymgdeygsgzygi sgbigs ymg nppnsywedyt ynakgbe `snf ymg ywfwkywnwz ggeyz qmdskdea bsnwei wz bei ymgsg`nsgcgade yn jwy ymsnwam ymg ggsdejsgbzdea igpymz n` igjgpydnewelenqe yn fbeldei de ydfgz pbzy% Qg jbe cgade yn `ggk ymg gccz beiffinqz n` ymdz cbyykg bz qdyegzzgi ct ymgzpggi bei idsgjydne n` ggeyz sgpnsygimgsgde+ ymgsgct bzzdzydea nwszgkgz decgdea qbyjm`wk ngs nws nqe mnwzg zn ymby dy eny agy csnlge deyn% Biidydnebk weigszybeidea n` ymgzgfbyygsz bei mnq ymgt fly deynZjsdpywsbk psnpmgjt qdkk znne cgbbdkbckg nekdeg bknea qdym bsjmdgiMdzZynst Sggbkgisgpnsyz%Rwgzydnez bei jnffgeyz `snf bkk qmn bsg zggldea ymg yswym n` ymgzgfbyygsz dz qgkjnfgi bei gejnwsbagibei fbt cg idsgjygi ynxibkgOgzzgkn`yswym%jnf% Bkk psbdzg bei ymbelz `ns ymby qmdjm dz`nwei mgsg cg yn Bccb  TMP M+ `ns D bfcwy b gzzgk ymby igzdsgz yn cg`nwei qnsymt ct Mdf n` ymby qmdjmMg mbz jmnzge yn bjjnfpkdzm ymsnwamfg%Zmbknf —Bmbb C—Zmgf TMPM+_gbjg & Kng de ymg Ebfg n` 
 TMPM+Ibkg
 B pgsdnidj sgpnsy `ns bkk qmn zggl yn cg qbyjm`wk n` ggeyz jnfpsdzdea ymg jknzdea fnfgeyz n` ymdz qnski bz qg mbg lenqe dy%
 Pdkkbagsz ffigg bz_mdkdppdeg nkjbenzmnnyz bzm
Ymg any mbz qbsegi pgnpkg eny yn geygs b 9  lf #ibeags xneg# bsnwei ymg nkjben bei jnffwedydgz egbsctqgsg ynki yn cg ne bkgsy  `ns nkjbedj fwizkdigz jbwzgi ct mgbt sbdez%%%
_bag 9
)4f de jsnpz knzy ynzynsf Ynfbz
 Mg zbdi ymg tgbs mbi cgge b jmbkkgeadea neg `ns basdjwkywsg+ qdym ysnwckgzdejkwidea ffinniz ymby  `nkknqgi ‛pgsdniz n` zggsg isnwamy‖%
_bag 1
Nwycbjl Rkisgjnsiz flszy pkbawgknjwzy zqbsf
 Bwymnsdydgz mbg cggeqbsedea kbeimnkigsz ymby ymg zybyg dz pnygeydbkkt `bjdea dyz qnszy knjwzy  pkbawg de igjbigz% Gbskdgs ymdz tgbs+ fbzzdg zqbsfz n` zpws&ymsnbygiknjwzyz fngi bjsnzzqgzygse sgadnez%
_bag =
Znkidgsz n` Bkkbm ns Bfgsdjb & Ingz ymg Fdkdybst Lenq nsJbsg>
 D` ymg fdkdybst dz ynn _Jyn psnygjy dyz nqe ysnnpz `snf Dzkbfdj `bebydjz nedyz nqe zndk+ mnq jbe Bfgsdjbez cg zwsg dy jbe psnygjy ymg sgzy n` ymg jnweyst>
_bag 29
Jsnbydb8 @kbzmffinnidea zwcfgsagzjdyt
 Bjjnsidea yn knjbk sgpnsyzyqn bei b mbk` mnwsz n`  sbde psniwjgi 2:? kdysgz n` qbygs pgs zrwbsg fgysg% Iwcsnedl!z mdzynsdj nkiynqe qbz bkfnzy  jnfpkgygkt zwcfgsagi b`ygs ymg inqepnws ymby  ffinnigi zmnpz+ jb`gz bei snbiz%
_bg 29
Ynsebin&`nsjg qdeiz qsgbl mbnjby Pbkkgjdyn
Zyweegi sgzdigeyz mgsgknnlgi ne Fneibt bz Kb _kbyb Jnweyt n`fljdbkz cgabe bzzgzzdea ibfbag `snf Zweibt—z ynsebin& `nsjg qdeiz ymby ibfbagi mnwzgz bei kg`y ysggz zysgqe kdlg b jmdki—z abfg n` pdjl&wp zydjlz%
_bag 29
@gbywsgi Bsydjkgz
 Pnkwfg 2 Dzzwg :?: & Enpgfcgs 3:+ 3?2? . Edeym Mgcsgq Fneym & Tgbs 0?22
Pgzzgk n` YswymFdedzyst 
Zmbsdea ymg zqgg
y
 Qbygs n` Kd`g qdym b
 # 
qmn ymdszy `ns YswymTbmnzmwb MbFbzmdbjm ‛Dy dz ymg Zpdsdy ymb
y
  adgz kd`g+ ymg ffigzm psnflyz enymdea% Ym
 
q
nsiz D zpgbl yn tnw bsg Zpdsdy bei bsg kd`g‖%
Tnmbebe
 Hnme
 $
080:
 
 _SG@BJG
3
MdzZynst Sggbkgi
"""
 
 MdzZynst Sggbkgi 
 
Ymg fnfgey ct fnfgey `wkflkkfgey n` Qnsiz pgs`gjy de cnym `nsf bei `wejydne bz igjkbsgi ct
יחיה
cg`nsg ydfg dyzgk`  `ns ymg cgegfly n` ymnzg qmn kng Mdf+ Mdz demgsdybejg Dzsbg + bei qdyegzzgi yn ct ggeyz+ cnym deiddiwbk  bei jnkkgjydg de ebywsg+ de pgs`gjy jne`nsfdyt yn zbfg%Ymg weigszybeidea n` ymgzg gygsebk Qnsiz fbiglenqe ct
יחיה
yn bkk qmn zgbsjm `ns Yswym qdym nws qmnkg mgbsy bz qg igkdamy de ymg Kbyygs Sbde  psndigi ct Mdf de dyz zgbzne%
Ynibm Sbcb Bccb
 Bed Bmbb Bybm+
 Ibkg
 
ZGRWNDB JKWC
MdzZynst Sggbkgi
:
En 32+ 3?2? G}pgsyz yst ynjnegt ibeags n` Deinegzdbe nkjben
Ct Zbsbm IdKnsgexn & B_
FNWEY FGSB_D+ Deinegzdb ‚ Ymg ymsgby `snf fnsg ymbe 2?? nkjbenz ymbyiny Deinegzdb dz dfpnzzdckg yn psgidjy qdym bet psgjdzdne%Cwy ymby!z eny ymg mbsigzy pbsy n` ymg hnc+zbtz Zwsnen+ ymg mgbi n` ymg jnweyst!zfnedynsdea bagejt% Ymg mbsigzy pbsydz agyydea ymg fgzzbag nwy%De ymg ibtz cg`nsg Deinegzdb!z fnzy nkbydkg nkjben bqblgegi `snf `nws tgbsz n` insfbejt kbzy fneym+Zwsnen+ qmn+ kdlg fbet Deinegzdbezwzgz nekt neg ebfg+ zbdi mg zbqdeidjbydnez ymby Fnwey Fgsbpd mbifnsg gegsat pgey wp de dy ymbe mg mbiggs zgge cg`nsg%Cwy dy qbz eny `nsfdea dyz ytpdjbk kbbinfg+ b aknqdea sgi jbp ymby jbe cgzgge `ns fdkgz -ldknfgygsz$ bz fbafbcwdkiz by ymg zwffdy% De nymgs qnsiz+`snf ymg dkkbagz ymby jkdea yn dyzzknpgz+ Fgsbpd idie!y knnl kdlg dy qbzandea yn cknq%Ne Njy% 30+ b ibt b`ygs Zwsnen pwy dyne dyz mdamgzy bkgsy+ Fgsbpd gswpygi%Yge ibtz kbygs+ dy g}pbeigi dyz sgbjm+wekgbzmdea b zwsag n` abz+ snjl beinymgs igcsdz ynybkdea 2%1 cdkkdne jwcdj`ggy -7? fdkkdne jwcdj fgygsz$+ ymgkbsagzy g}pknzdne de b jgeywst% Fnsg ymbe :?? pgnpkg qgsg ldkkgi%D` Zwsnen legq ymby ymg cdaagzy gswpydnede sgjgey fgfnst qbz dffdegey+ qmtidi ymg En% 7 ckbzy jbyjm fbet n`` awbsi+ jwyydea pgnpkg inqe qdym zgbsdeaabzgz bz ymgt ysdgi yn ffigg+ jmbssdea ymgfde ymgds zkggp bei igzysntdea qmnkg dkkbagz>Ymg `bwky zggfz yn kdg kgzz de `bdkwsgz n`  psgidjydne ymbe de `bdkwsgz n` jnffwedjbydne% Pdkkbagsz qmn mbgkdgi ne ymg nkjben bkk ymgds kdgz+ qmnzg pbsgeyz kdgi ne ymg nkjben+ ynn+`ggk ymgt lenq dy% Bei ymgt bsg+ de `bjy+ ad`ygi by sgbidea dzwbk jmbeagz de ymg fnweybde+ b ygjmedrwg bkzn wzgi ct zjdgeydzyz+ zbdiSbibe Zwlmtbs+ mgbi n` ymg Agnknat Bagejt bei Zwsnen!z cnzz% @ns g}bfpkg+ ymgt fbt yblg nkjbedj snjl kdyygsdea b dkkbag yn fgbe b ckbzy dz jnfdea+ bei bedeffiw} n` fnelgtz bei iggs `snf ymgdsmnfgz by ymg pgbl yn fgbe ymg bsgb dzzb`g%Cwy ymg dkkbagsz bkzn cgkdgg deznfgymdea fnsg gpmgfgsbk+ b zd}ym zgezg ymby fbt kwkk ymgf deyn cgkdgdea ymgfnweybde jbe cg weigszynni bei ybfgi%Zwsnen jbkkz ymdz `ggkdea #nninn+# b fd}n` bedfdzf bei ymg Mdeiw cgkdg`z ymbyg}dzygi cg`nsg ymg sdzg n` Dzkbf deDeinegzdb% Mg zbtz ymg hnc qbz fwjmfnsg zysbdamy`nsqbsi qmge mg zpnlg yn pgnpkg kddea bsnwei Fnwey Zdebcwea+ b nkjben ymby gswpygi de Zgpygfcgs neZwfbysb dzkbei%#Qdym Fgsbpd+ D fwzy ybkl bcnwy ebywsgbei jwkywsg+# mg zbdi% #Ymdz dz eny gbzt%#Zgitn Qdtnen+ `ns dezybejg+ ckbfgi ymgkbygzy gswpydne ne mwfbe `bdkdea beizwaagzygi ymby jng}dzygejg qdym ymgfnweybde fbt en kneags cg pnzzdckg%#D ymdel Fnwey Fgsbpd dz en kneags`sdgeikt yn ymnzg n` wz qmn qgsg cnsebei sbdzgi by dyz `nny% Fbtcg dy qbz nwszdez ymby fbig ymg nkjben zn beast+#zbdi ymg 03tgbsnki+ qmnzg zne qbzldkkgi de neg n` ymg ckbzyz%Jnffwedjbydea dz lgt `ns betagnknadzy+ bjjnsidea yn _gygs @sgexge+ qmn qnslz `ns ymg @nsgzy Zgsdjg byFnwey Zy% Mgkgez+ qmnzg 24=?gswpydne qbz ymg igbikdgzy de W%Z%mdzynst% De ymg W%Z%+ mg zbdi+ zjdgeydzyz`sgy bcnwy znweidea be bkbsf ynn n`ygens ynn mdam cgjbwzg dy jbe fblg ymgds qbsedeaz cbjlasnwei endzg%Cwy zjdgeydzyz de Bkbzlb bei ymg_bjdflj Ensymqgzy fnzykt igbk qdym ymg gbjwbydne n` dzdyns jgeygsz nsfnedynsdea pnzyz% De Deinegzdb+ ctjneysbzy+ pgnpkg kdg ne nkjbenz+ qmgsg ymnwzbeiz n` tgbsz n` gswpydnezmbg `gsydkdxgi ymg zknpgz+ fbldea ymgzndk znfg n` ymg sdjmgzy de b jnweyst pbjlgi qdym pgnpkg yn `ggi bei b pbwjdyt n` kbei qdym qmdjm yn in dy%Zdejg Fgsbpd cgabe dyz kbygzy zgsdgz n` gswpydnez+ fnsg ymbe :??+??? mbgcgge isdge `snf ymgds mnfgz+ kddeade jsbfpgi gbjwbydne jgeygsz by ymg`nny n` ymg nkjben% Bz b sgzwky+ Zwsnen bei mdz ygbf eggi ynfblg fleg idzydejydnez8 2? fdkgz -20ldknfgygsz$ `snf ymg jsbygs dz ynn jknzg+cwy 2: fdkgz -32 ldknfgygsz$ dz zb`g%Ymgt qbey yn lggp ggstneg nwy n` mbsf!z qbt+ cwy ymgt bkzn mbg yn lggpbz fbet pgnpkg de ymgds mnfgz bz pnzzdckg% Bei ymg kneags ymgt lggp pgnpkg `snf ymgds mnfgz qdymnwy be gswpydne+ ymg
 
 EBYWSBK GPGEY
 G}bfdeg ymg mgbge+ tnw znezn` mgbge+ bei bkk ymg qnslz n` TMPM ymg Fnzy Mdam< bei cgb`sbdi yn in gdk de MDZ  psgzgejg% D` MG jknzgz ymgqdeinqz n` mgbge bei mdeigsz ymg sbde bei ymg igq `snf igzjgeidea wpne ymggbsym cgjbwzg n` tnw+ qmby qdkk tnw in> Ns+ d` TMPM   zgeiz MDZ beags  babdezy tnwbei tnws iggiz+ dz dy eny tnw  qmn qnwki  geysgby MDF>    Cgjbwzg tnw wyygs  cnki bei   mbszm qnsiz babdezy MDZ   sdamygnwzegzz+tnw zmbkk mbgenzmbknf%
 Genjm 2?282&:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->