Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biologie Programa Titularizare 2011

Biologie Programa Titularizare 2011

Ratings:
(0)
|Views: 966|Likes:
Published by OvToma

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: OvToma on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
 
CENTRUL NAłIONALDE EVALUAREŞI EXAMINAREDIRECłIA GENERALĂEDUCAłIE ŞI ÎNVĂłAREPE TOT PARCURSUL VIEłII
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATEVACANTE/ REZERVATE ÎNÎNłĂNTUL PREUNIVERSITAPROGRAMAPENTRUDISCIPLINABIOLOGIE
- Bucureşti -2010
 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.20102
NOTĂ DE PREZENTARE
Biologia reprezintă o disciplină de sine stătătoare, care aparŃine ariei curriculare„Matematică şi ŞtiinŃe ale Naturii”.
Studiul
 
 biologiei
în învăŃământul preuniversitar 
vizează:
 
receptarea informaŃiilor despre lumea vie;
explorarea sistemelor biologice;
utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii;
comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei;
transferarea şi integrarea cunoştinŃelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în contextenoi. Prezenta programă se adresează absolvenŃilor învăŃământului superior de specialitate caredoresc să participe la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învăŃământul preuniversitar.Programa este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare din învăŃământul preuniversitar pentru disciplina biologie şi cu programele pentru evaluările şi examenelenaŃionale. CompetenŃele şi conŃinuturile din programă sunt proiectate în conformitate cuabordarea curriculară sistemică în realizarea activităŃilor didactice şi cu profilul absolventului deînvăŃământ superior, care urmează să fie încadrat în învăŃământul preuniversitar.Prin programa de concurs se urmăreşte:
cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice fundamentale şi a tendinŃelor în evoluŃia biologiei;
aplicarea noilor direcŃii ale biologiei, ale didacticii generale şi ale metodicii predării-învăŃării biologiei;
 probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice pentru disciplina biologie;
demonstrarea abilităŃilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizăriiactului educaŃional.
 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.20103
COMPETENłE
Programa de concurs defineşte un număr de competenŃe pe care cadrul didactic trebuie săle dovedească în procesul de predare-învăŃare-evaluare la disciplina biologie. Aceste competenŃese dezvoltată pe tot parcursul activităŃii profesionale, printr-un efort conştient.CompetenŃele vizate, care vor fi evaluate prin concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante din învăŃământul preuniversitar, sunt următoarele:
aplicarea principiilor didacticii generale şi de specialitate;
 
cunoaşterea şi utilizarea conŃinuturilor ştiinŃifice ale disciplinelor biologice;
 
aplicarea cunoştinŃelor de metodica predării disciplinei;
utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare;
construirea demersurilor didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice laconŃinuturi;
 proiectarea şi realizarea demersului didactic trans-, inter- şi multidisciplinar;
 
 proiectarea şi realizarea evaluării competenŃelor dobândite de elevi;
adecvarea procesului instructiv-educativ la particularităŃile de vârstă şi individuale aleelevilor;
construirea unui climat educativ interactiv, de cooperare, stimulativ, cu scopul creşteriieficienŃei activităŃilor didactice.
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
marian_d86 liked this
Tifrea Elena Maria liked this
Mihaela Gradinaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->