Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
HisStory Revealed - NWO Vol 1 Issue 305

HisStory Revealed - NWO Vol 1 Issue 305

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Dale Trottier
A brief glimpse of current events most meaningful to Scriptural prophecy.
A brief glimpse of current events most meaningful to Scriptural prophecy.

More info:

Published by: Dale Trottier on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2010

pdf

 
SJUUJA LC R^ZRD
DouUrl~y ^jsjfajb
6
DouUrl~y^jsjfajb
Aourjm rl rdjulzmb lc rdjudlcf~&
Udfalh C~ojmbu fmb Cfhoay! fmb {jaelhj rl
DouUrl~y ^jsjfajb
 ! f uj~soej lc 
Sjuuja lc  R~zrd Homour~y 
 _lz hfy rdomi lc rdjuj mj{uajrrj~u fu ylz~ pj~olboe ~jpl~r om rdj k~jfrjurnfrraj jsj~ clzkdr! rdj nfrraj cl~R^ZRD- Rdjuj ~jpl~ru f~j bjuokmjbom uzed f hfmmj~ fu rl faal{ rdjomrj~jurjb ~jfbj~ rdj lppl~rzmory rlkajfm c~lh rdj rzhzarzlzu jsjmru {do~aomk f~lzmb zu fmb rdj~jcl~jnjkom rl ezr rd~lzkd rdj jsj~ome~jfuomk bjprdu lc bjejprolmzmiml{m rl hfmiomb om rohju pfur- [j efm njkom rl cjja rdj jnnu fmb﬎l{u lc rdou nfrraj fu {ormjuujb ny rdjupjjb fmb bo~jerolm lc jsjmru ~jpl~rjbdj~jom! rdj~jny fuuouromk lz~ujasju omnjomk {fredcza lsj~ lz~ l{m dlzuj ul rdfr or mlr kjr n~lijm omrl- Fbborolmfa zmbj~urfmbomk lc rdjujhfrrj~u fmb dl{ rdjy str omrlUe~oprz~fa p~lpdjey {oaa ullm njfsfoafnaj lmaomj falmk {ord f~edosjbDouUrl~y ^jsjfajb~jpl~ru-Vzjurolmu fmb elhhjmru c~lh faa {dl f~j ujjiomk rdj r~zrd lc rdjujhfrrj~u ou {jaelhjb fmb jmelz~fkjbfmb hfy nj bo~jerjb rlwbfaj@sjuujalcr~zrd-elh- Faa p~fouj fmb rdfmiu cl~ rdfr {doed ouclzmb dj~j nj rl Fnnf  _DS D! cl~ O fhnzr f sjuuja rdfr bjuo~ju rl njclzmb {l~rdy ny Doh lc rdfr {doedDj dfu edlujm rl feelhpaoud rd~lzkdhj-Udfalh s‟Fdfsf N‟Udjh _DSD!Pjfej # Alsj om rdj Mfhj lc 
 _DSD!Bfaj
 F pj~olboe ~jpl~r cl~ faa {dl ujji rl nj {fredcza lc jsjmru elhp~ouomk rdj ealuomk hlhjmru lc rdou {l~ab fu {j dfsj iml{m or-
MFRL omsorju^zuuof rl glomJz~lpj houuoajudojab
 ^zuuof {fu ~jejprosj nzr  urlppjb udl~r lc  feejpromk f dourl~oe MFRL omsorfrolmUfrz~bfy rl glom f houuoaj udojab p~lrjeromk Jz~lpj fkfomur O~fmofm frrfei-
Pfj 3
 Hf~ed lc rdj Jz~l plaoej7 Rdjudleiomk pl{j~u lc  p~lujezrolm rdj JZ dfu lsj~ faa lc zu
 F Hfoa omsjurokfrolm dfu zmelsj~jb fm faf~homk f~~fy lc mj{ JZ elmr~lau lsj~ gzuroej fmb dlhj fccfo~u cl~ {doed ml lmj dfu slrjb! fmb hlur f~j zmiml{m rl rdj pznaoe-
Pfkj ?
ZM Kjmj~fa Fuujhnay P~juobjmr Fbb~juuju KalnfaKlsj~mfmej
 Dj dfb faul bjue~onjb rdjZM‟u ejmr~fa ~laj om kalnfa  klsj~mfmej fu njomk sorfa  cl~ ulasomk edfaajmkju rdfr  efmmlr nj lsj~elhj ny elzmr~oju feromk falmj-
Pfkj 65
 Fo~pl~r Ujez~oryE~feibl{m7 RUF  [f~mu Gfoa! "66!000Comju cl~ Mlm(Elhpaofmej
 Or‟u zmeajf~ {dfr k~lzmburdj RUF dfu rl nj fnaj rlajsy stmju l~ bjrfomhjmr lm{lzab(nj pfuujmkj~u l~{dfr af{ lmj {lzab nj n~jfiomk oc rdjy ~jczujb-
Pfkj >0
Rdj ^ouj lc ZmedjeijbP~juobjmrofa Pl{j~
 Om l~bj~ rl fedojsj f boerfrl~udop om f elzmr~y! ylz dfsj rl kl lmj lc r{l{fyu- Jordj~ ylz dfsj rl clhjmr f solajmr  ~jslazrolm! zuomk rdj pl{j~ lc rdj hoaorf~y rl ujowj rdj klsj~mhjmr! l~ ylz dfsj rl nj slrjb omrl rdj pluorolm fmb ujowj rdj pl{j~ ual{ay-
Pfj 55
Kls‟r Djfard Ef~j7Afei lc [frj~Cl~eju Pfrojmru rlB~omi C~lh Sfujufr ZI Dluporfa
 Blmfab Nj~{oei! bo~jerl~ lc rdj Ejmrj~u cl~ Hjboef~j fmb HjboefobUj~soeju! dfu eafohjb falsj fccfo~ {ord N~orfom—u MDU fmb or‟u klsj~mhjmr( ~zm p~lk~fh-
Pfkj 5:
Cjfrz~jb F~roeaju
 Slazhj 6 Ouuzj 50: ( Mlsjhnj~ >5! >060 , Momrd Djn~j{ Hlmrd ( _jf~ 3066
Sjuuja lc R~zrdHomour~y 
Udf~omk rdj u{jj
r
 [frj~ lc Aocj {ord f
 . 
{dl rdo~ur cl~ R~zrd_fdludzf DfHfudofed ‑Or ou rdj Upo~or rdf
r
  kosju aocj! rdj ﬎jud p~lstru mlrdomk- Rd
 
{
l~bu O upjfi rl ylz f~j Upo~or fmb f~j aocj‘-
_ldfmfm
 Gldm
 /
3735
 
 P ^ J C F E J
>
DouUrl~y ^jsjfajb
&&&
 
 DouUrl~y ^jsjfajb 
 
Rdj hlhjmr ny hlhjmr czastaahjmr lc [l~bu pj~cjer om nlrd cl~h fmb czmerolm fu bjeaf~jb ny
גךגן
njcl~j rohj orujac  cl~ rdj njmjstr lc rdluj {dl alsj Doh! Dou omdj~orfmej Ou~fj ! fmb {ormjuujb rl ny jsjmru! nlrd ombosobzfa  fmb elaajerosj om mfrz~j! om pj~cjer elmcl~hory rl ufhj-Rdj zmbj~urfmbomk lc rdjuj jrj~mfa [l~bu hfbjiml{m ny
גךגן
rl faa {dl ujf~ed cl~ R~zrd {ord lz~ {dlaj djf~r fu {j bjaokdr om rdj Afrrj~ ^fom  p~lsobjb ny Doh om oru ujfulm-
Rlbfd ^fnf Fnnf
 Fmo Fdfsf Frfd!
 Bfaj
 
UJVZLOF EAZN
DouUrl~y ^jsjfajb
5
Mls 63! >060 [fmr Dzhfm^okdru< Ajfsj rdj ZmorjbMfrolmu
Ny Bfmoja K~jjmstjab ( UzarfmImoud
Kllb mj{u jsj~ynlby- Ufzbo F~fnofml{ dfu f ujfr lm rdj {lhjm+u nlf~b fr rdj Zmorjb Mfrolmu- Rdfr+u ~okdr! f~jkohj {dj~j or+u oaajkfa cl~ {lhjm rlb~osj l~ ajfsj rdj dlzuj {ordlzr njomkfeelhpfmojb ny f hfaj kzf~bofm! {dj~jko~au {j~j pzudjb omrl f nz~momknzoabomk njefzuj rdjy {j~j r~yomk rl ﬎jj {ordlzr elsj~omk rdjo~+lnuejmj+ cjhfaj cfeju--- {oaa nj f ijy pafyj~ om rdj omrj~mfrolmfa jccl~r rljhpl{j~ {lhjm-O blm+r iml{ {dfrelmr~onzrolm rdj Ufzbouefm hfij rl rdj p~lgjer!uomej om ^obyfd!jhpl{j~omk {lhjmzuzfaay hjfmu ur~fppomk rdjh omrl fm jajer~oeedfo~- Nzr om rdj Hzuaoh {l~ab! dzhfm ~okdru ouzuzfaay ~jfb rl hjfmnfmmomk e~oroeouh lc Ouafh zmbj~ rdj kzouj lc Ouafhlpdlnof- OmJz~lpj! Ouafhouru f~jefaaomk rdj Nz~vf fdzhfm ~okdr- Rdfr+u p~lnfnay {dfr rdjUfzbou {oaa n~omk rl rdj rfnaj! falmk {ord rdj elmbjhmfrolmu lc Ou~fja rdfr f~j Bj~okzjz~ om jsj~y ZM k~lzp fmb nlby-Lnfhf+u fhnfuufbl~ rl rdj ZM! Uzufm^oej! efaajb rdj Ufzbo {om! .f sj~y kllblzrelhj.- O+h mlr uz~j {dfr udj {lzabelmuobj~ f nfb lzrelhj- Kosjm dj~ ~lajom imjjefppomk Efmfbf cl~ rdj Ujez~oryElzmeoa ujfr! ^oej {lzab p~lnfnay dfsjelmuobj~jb f soerl~y ny f elzmr~y rdfrferzfaay kosju {lhjm czaa jvzfa ~okdru rlnj f bjcjfr- [djm ylz~ lmay klfa ou rl pfmbj~ rl rdj Rdo~b [l~ab! pf~roezaf~ay rdj Hzuaoh pf~ru lc or! om l~bj~ rl bjcy rdj elalmofaour fmb pdfaale~froe [jurj~m pfr~of~edy! dfmbomk lsj~ pl{j~ rl f pdfaale~froe Jfurj~m pfr~of~edy ou gzur fhjfmu rl fm jmb- Fr ajfur zmroa or ferzfaaynjelhju rdj jmb- Rdj jmb lc jsj~yrdomk-Rdj cfaafey lc rdj Zmorjb Mfrolmu ou orufuuzhprolm rdfr jsj~y hjhnj~ lc rdjZM ou hl~faay jvzfa- Rdj r~zrd ou rdfr rdj hfgl~ory lc rdj {l~ab+u mfrolmu f~jboerfrl~udopu {ord aohorjb dzhfm ~okdru-Rdj ZM ou mlrdomk hl~j rdfm rdj~jp~jujmrfrosju lc boerfrl~udopu r~yomk rl rfai fnlzr dzhfm ~okdru {ordlzrn~jfiomk zp omrl kfaju lc afzkdrj~- Oc ylz~jpafejb ;: pj~ejmr lc rdj ZM+u~jp~jujmrfrosju {ord hjhnj~u lc  Fhj~oefm ur~jjr kfmku! ylz {lzab uroaajmb zp {ord f hl~j eosoaowjb nlby-Nzr {j alli rdj lrdj~ {fy- Fmb ml{Ufzbo F~fnof! falmk {ord rdj aoiju lc Pfiourfm! Nfmkafbjud fmb Aonyf f~j lm rdj nlf~b- Rdjo~ houuolm {oaa nj rl p~lhlrj kalnfa urfmbf~bu cl~ kjmbj~jvzfaory- [doed udlzab om rdjl~ybouvzfaocy elzmr~oju {dl blm+r njaojsj omkjmbj~ jvzfaory c~lh hjhnj~udop- Lc elz~uj uomej rdou ou rdj ZM! ZM [lhjm {oaa dfsj aorraj rl bl {ord oru urfrjbhouuolm-Edoajfm ajcrour Hoedjaaj Nfedjajr! {dldjfbu zp ZM [lhjm! p~foujb Uzbfmcl~ oru elhhorhjmr rl kjmbj~ jvzfaory omdj~ lpjmomk urfrjhjmr- _ju! Uzbfm! fkjmleobfa urfrj {doed zuju hfuu ~fpju fu pf~r lc oru jrdmoe eajfmuomk efhpfokm- Fmb or+u fa~jfby eajf~ rdfr rdj clezu lc ZM [lhjm oum+r rl p~lhlrj kjmbj~jvzfaory! nzr rl omrj~sjmj om elm﬎oerf~jfu- [doed hjfmu rdj lbbu f~jjtejaajmr rdfr ZM [lhfm {oaa nj zujb rle~fmi lzr fm jmbajuuur~jfh lc elmbjhmfrolmulc elzmr~oju rdfr stkdrHzuaoh rj~~l~ouru! {doajealfiomk rdlujelmbjhmfrolmu om rdjmfhj lc rdj ~okdru lc  {lhjm om rdj fccjerjbf~jfu- Fmb rdj Ufzbouf~j pj~cjeray pluorolmjb rl kzobj ZM [lhjmbl{m rdfr ~lfb-Njefzuj rdj ZM ou mlr f rlla cl~ dzhfm ~okdru! orou f rlla lc ry~fmmy-C~lh njomk f Ulsojr pfruy rl njomk f Hzuaoh pfruy(( rdj ZMjhpl{j~u boerfrl~udopufmb p~lhlrju ry~fmmy- Orou f kofmr dosj lc af{cf~j bo~jerjb fkfomur rdj c~jj {l~ab! fmb czmbjb ny rdj c~jj {l~ab-Dzhfm ~okdru blm+r elhj c~lhomrj~mfrolmfa nlboju- Rdjy jhj~kj c~lhc~jjomk l~bomf~y pjlpaj rl aosj rdj {fy rdjy {fmr rl aosj- Rl edlluj rdjo~ l{muyurjhu fmb rdjo~ l{m ajfbj~u- Rdj ZMblju mlr ~jp~jujmr rdluj pjlpaj! nzr rdjuyurjhu rdfr ~zaj lsj~ rdjh- Or ou f sjdoeaj cl~ rdluj pjlpaj rl hfij {f~ lmelzmr~oju {dj~j ombosobzfau ferzfaay bldfsj ~okdru- Rdj ZM dfu blmj mlrdomk rl n~omk ~okdru rl rdj Hzuaoh {l~ab! nzr
 
M J [ [ L ^ A B L ^ B J ^
 
 Fmb rdjy ufob! ‑Elhj! ajr zu nzoablz~ujasju f eory! fmb f rl{j~{dluj rlp ou om rdj djfsjmu!fmb hfij f mfhj cl~lz~ujasju! ajur {j njuefrrj~jb lsj~ rdj cfej lc rdjjf~rd-‘--- Fmb _DSD uefrrj~jb rdjh c~lh rdj~j!lsj~ rdj cfej lc rdj jf~rd!fmb rdjy ajcr lcc nzoabomkrdj eory- 
Nj~judjjr 6672 # 4
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->