Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đặc điểm của cơ quan nhà nước

Đặc điểm của cơ quan nhà nước

Ratings: (0)|Views: 1,577 |Likes:
Published by heolavender
đặc điểm cơ quan nhà nước
đặc điểm cơ quan nhà nước

More info:

Categories:Types, Research
Published by: heolavender on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2013

pdf

text

original

 
* Đặc điểm của cơ quan nhà nướcBộ máy nhà nước là một chỉnh thể thống nhất, được tạo thành bởi các cơ quannhà nước. Bộ máy nhà nước Việt nam gồm bốn hệ thống cơ quan chính: cơquan lập pháp, cơ quan hành chính, cơ quan toà án và cơ quan kiểm sát.Luật Việt nam đặt vai trò của cơ quan lập pháp rất lớn, không chỉ thiết lập ra cáchệ thống cơ quan khác mà còn là cơ quan chỉ đạo, giám sát chung. Tuy nhiên,cơ quan chấp hành của Quốc hội là Chính phủ (cơ quan hành chính nhà nướccao nhất), cũng có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nhà nước và thực thicác văn bản mà Quốc hội ban hành. Hệ thống cơ quan đứng đầu là Chính phủ,thực hiện chức năng hành pháp là cơ quan hành chính nhà nước.* Đặc điểm của cơ quan nhà nướcBộ máy nhà nước là một chỉnh thể thống nhất, được tạo thành bởi các cơ quannhà nước. Bộ máy nhà nước Việt nam gồm bốn hệ thống cơ quan chính: cơquan lập pháp, cơ quan hành chính, cơ quan toà án và cơ quan kiểm sát.Luật Việt nam đặt vai trò của cơ quan lập pháp rất lớn, không chỉ thiết lập ra cáchệ thống cơ quan khác mà còn là cơ quan chỉ đạo, giám sát chung. Tuy nhiên,cơ quan chấp hành của Quốc hội là Chính phủ (cơ quan hành chính nhà nướccao nhất), cũng có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nhà nước và thực thicác văn bản mà Quốc hội ban hành. Hệ thống cơ quan đứng đầu là Chính phủ,thực hiện chức năng hành pháp là cơ quan hành chính nhà nước.Như vậy, cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan trong bộ máy nhànước được thành lập theo hiến pháp và pháp luật, để thực hiện quyền lực nhànước, có chức năng quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực củađời sống xã hội.Cơ quan hành chính nhà nước là một loại cơ quan nhà nước, là một bộ phậncấu thành bộ máy nhà nước. Do vậy, cơ quan hành chính nhà nước cũng mangđầy đủ các đặc điểm chung của các cơ quan nhà nước.Một là, Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động mang tính quyền lực nhànước, được tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Tính quyềnlực nhà nước thể hiện ở chổ: Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận củabộ máy nhà nước; Cơ quan hành chính nhà nước nhân danh nhà nước khi thamgia vào các quan hệ pháp luật nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý.Hai là, Mỗi cơ quan hành chính nhà nước đều hoạt động dựa trên những quyđịnh của pháp luật, có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nhất định và có nhữngmối quan hệ phối hợp trong thực thi công việc được giao.Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu, tổ chức phù hợp với chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định.Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước do phápluật quy định, đó là tổng thể những quyền và nghĩa vụ cụ thể mang tính quyềnlực, được nhà nước trao cho để thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình, cụthể: Các cơ quan nhà nước tổ chức và hoạt động trên cơ sở pháp luật và đểthực hiện pháp luật; Trong quá trình hoạt động có quyền ban hành các quyếtđịnh hành chính thể hiện dưới hình thức là các văn bản pháp quy và các văn bảncá biệt; được thành lập theo quy định của Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh hoặc theoquyết định của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên; được đặt dưới sự kiểm
 
tra, giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp và báo cáo hoạt độngtrước cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp; Có tính độc lập và sáng tạo trongtác nghiệp điều hành nhưng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắcquyền lực phục tùng.Ba là, Về mặt thẩm quyền thì cơ quan hành chính nhà nước được quyền đơnphương ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính và văn bản đó cóhiệu lực bắt buộc đối với các đối tượng có liên quan; cơ quan hành chính nhànước có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng chịu sựtác động, quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.Ngoài những đặc điểm chung nói trên, cơ quan hành chính nhà nước còn cónhững đặc điểm riêng như sau:Một là, Cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhànước, thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành trên mọi lĩnh vực của đờisống xã hội, trong khi đó các cơ quan nhà nước khác chỉ tham gia vào hoạt độngquản lý trong phạm vi, lĩnh vực nhất định. Ví dụ: quốc hội có chức năng chủ yếutrong hoạt động lập pháp; Toà án có chức năng xét xử; Viện kiểm sát nhân dâncó chức năng kiểm sát. Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạtđộng quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực: quản lý nhà nước về kinh tế,quản lý nhà nước về văn hoá, quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, quảnlý xã hội,... Đó là hệ thống các đơn vị cơ sở như công ty, tổng công ty, nhà máy,xí nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế; trong lĩnh vực giáo dục có trường học; trong lĩnhvực y tế có bệnh viện...Hai là, Cơ quan hành chính nhà nước nói chung là cơ quan chấp hành, điềuhành của cơ quan quyền lực nhà nước.Thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước chỉ giới hạn trong phạm vihoạt động chấp hành, điều hành. Hoạt động chấp hành - điều hành hay còn gọilà hoạt động quản lý hành chính nhà nước là phương diện hoạt động chủ yếucủa cơ quan hành chính nhà nước. Điều đó có nghĩa là cơ quan hành chính nhànước chỉ tiến hành các hoạt động để chấp hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghịquyết của cơ quan quyền lực nhà nước trong phạm vi hoạt động chấp hành,điều hành của nhà nước.Các cơ quan hành chính nhà nước đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào cơquan quyền lực nhà nước, chịu sự lãnh đạo, giám sát, kiểm tra của các cơ quanquyền lực nhà nước cấp tương ứng và chịu trách nhiệm báo cáo trước cơ quanđó.Các cơ quan hành chính nhà nước có quyền thành lập ra các cơ quan chuyênmôn để giúp cho cơ quan hành chính nhà nước hoàn thành nhiệm vụ.Ba là, Cơ quan hành chính nhà nước là hệ thống cơ quan có mối liên hệ chặtchẽ, thống nhất.Cơ quan hành chính nhà nước là một hệ thống cơ quan được thành lập từ trungương đến cơ sở, đứng đầu là chính phủ, tạo thành một chỉnh thể thống nhất,được tổ chức theo hệ thống thứ bậc, có mối quan hệ mật thiết phụ thuộc nhauvề tổ chức và hoạt động nhằm thực thi quyền quản lý hành chính nhà nước.Hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước đều có hệ thống các đơn vị cơ sởtrực thuộc. Các đơn vị, cơ sở của bộ máy hành chính nhà nước là nơi trực tiếptạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Ví dụ Bộ Công an có các đơn vị,
 
Bộ Giáo dục- đào tạo có các đơn vị, các trường Đại học trực thuộc,...Bốn là, Hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước mang tính thường xuyên,liên tục và tương đối ổn định, là cầu nối đưa đường lối, chính sách pháp luật vàocuộc sống.Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đólà mối quan hệ trực thuộc trên-dưới, trực thuộc ngang-dọc, quan hệ chéo...tạothành một hệ thống thống nhất mà trung tâm chỉ đạo là Chính phủ.Năm là, Cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý nhà nước dưới haihình thức là ban hành các văn bản quy phạm và văn bản cá biệt trên cơ sở hiếnpháp, luật, pháp lệnh và các văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước cấptrên nhằm chấp hành, thực hiện các văn bản đó. Mặt khác trực tiếp chỉ đạo, điềuhành, kiểm tra...hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước dưới quyền vàcác đơn vị cơ sở trực thuộc của mình.Cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể cơ bản, quan trọng nhất của Luật hànhchính.Tóm lại, cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhànước, trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước một cách trực tiếp hoặc gián tiếp,trong phạm vi thẩm quyền của mình thưc hiện hoạt động chấp hành - điều hànhvà tham gia chính yếu vào hoạt động quản lý nhà nước, có cơ cấu tổ chức vàphạm vi theo luật định.* Định hướng cải cách bộ máy hành chính của nhà nước ta hiện nay.Cải cỏch hành chớnh, hiểu một cỏch chung nhất, là thực hiện những việc thayđổi theo kế hoạch, chương trỡnh, dự ỏn trong những giai đoạn cụ thể nhằmnâng cao khả năng phục vụ của nền hành chớnh cỏc cấp đối với nhõn dõn.Ở Việt Nam, cải cỏch hành chớnh là một yờu cầu bức thiết nhằm xõy dựngthành cụng nhà nước pháp quyền XHCN. Điều này khụng chỉ bắt nguồn từ lớluận mà cũn từ thực tiễn nền hành chớnh Việt Nam.Từ năm 1992 Đảng và nhà nước ta bắt đầu tập trung vào cải cách hành chính, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đó ra nghị quyết về cải cỏch hànhchớnh, và đáng chú ý là Thủ tướng Chính phủ đó ký Quyết định số136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2001 phê duyệt Chương trỡnh tổngthể cải cỏch hành chớnh cho giai đoạn 2001 đến 2010. Năm 2007, Chính phủxác định cải cách hành chính là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm.Cùng với những thành tựu đạt được, nền hành chính nước ta nói chung và bộmáy hành chính nhà nước nói riêng còn mang nặng dấu ấn của cơ chế quản lýtập trung, quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu của cơ chếquản lý mới, cũng như yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới, hiệu lực,hiệu quả quản lý chưa cao:Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính trong nền kinhtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định thật rõ và phùhợp; sự phân công, phân cấp giữa các ngành và các cấp chưa thật rành mạch;Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; phương thức quản lý hànhchính vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán, chưa thông suốt; chưa có nhữngcơ chế chính sách tài chính thích hợp với hoạt động của các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức làm dịch vụ công ;Bộ máy hành chính ở các địa phương và cơ sở chưa thật sự gắn bó với dân,

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thúy July liked this
Hawk Black liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->