Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Retele de Colaborare Intre Scoli

Retele de Colaborare Intre Scoli

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by anca_tirca

More info:

Published by: anca_tirca on Dec 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2010

pdf

text

original

 
Dezvoltarea de re
ţ
ele decolaborare între
ş
coli
Ghid pentru liceele din mediul rural
Bucure
ş
ti
2007
 
Prezenta lucrare face parte din seria de publica
ţ
ii elaborate în cadrul proiectului PHARE EuropeAid /121446/D/SV/RO: „
 Asisten
ţă
Tehnic 
ă
pentru sprijinirea activit 
ăţ 
ii Centrului 
 
Na
ţ 
ional de Formare a Personalului dinÎnv 
ăţă
mântul Preuniversitar 
”. Ea fost realizat
ă
de o echip
ă
de consultan
ţ
i str 
ă
ini
ş
i români ai companieicare asigur 
ă
Asisten
ţ
a Tehnic
ă
a proiectului,
ş
i anume
WYGInternational 
din Marea Britanie.Actuala form
ă
reprezint
ă
versiunea final
ă
care include observa
ţ
iile
ş
i sugestiile profesorilor din cele 18licee pilot ale proiectului, ale corpului de agen
ţ
i locali de implementare care au activat în cadrul proiectului,ale echipelor Unit
ăţ
ii de Implementare a Proiectului (UIP)
ş
i de Asisten
ţă
Tehnic
ă
 
ş
i ale exper 
ţ
ilor locali dela Universitatea Bucure
ş
ti.
Echipa de coordonare
ş
i de revizuire din partea Asisten
ţ
ei Tehnice:
Anca Tîrc
ă
(manager adjunct de proiect)Iulia Damian (asistent de proiect)Alina Negru
ţ
iu (traduc
ă
tor)Cristina Niculescu (traduc
ă
tor)Drago
ş
Dobrescu (graphic designer)
Autori:Linda Stevenson (coordonator )Ton Farla
Autorii le mul
ţ
umesc urm
ă
torilor pentru sprijinul
ş
i contribu
ţ
ia lor la finalizarea prezentului ghid:Anca Tîrc
ă
, Simona Sava, Lauren
ţ
iu
Ş
oitu, Mirela Negreanu.Con
ţ
inutul acestui material nu reprezint
ă
în mod necesar pozi
ţ
ia oficial
ă
a Uniunii Europene.© Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Tineretului. Centrul Na
ţ
ional de Formare a Personalului din Înv
ăţă
mântul Preuniversitar (CNFP).
 
3
Cuvânt înainte 41. Introducere 6
1.1. Context general 61.2. Prezentul ghid - repere generale 61.3. Îndrum
ă
ri generale pentru crearea de re
ţ
ele de colaborare 7
2. Cadrul conceptual pentru stabilirea de re
ţ
ele de colaborare 8
2.1. Aspecte cheie în stabilirea, elaborarea
ş
i sus
ţ
inerea re
ţ
elelor de colaborare între
ş
coli 9
3. Procesul: înfiin
ţ
area unei re
ţ
ele de colaborare într-o
ş
coal
ă
12
3.1. Etapa 1: stabilirea scopurilor 
ş
i a obiectivelor 123.2. Etapa a 2-a: stabilirea tipului de re
ţ
ea 143.3. Etapa a 3-a: identificarea partenerilor de re
ţ
ea 143.4. Etapa a 4-a: stabilirea metodologiei de comunicare 143.5. Etapa a 5-a: monitorizare
ş
i evaluare 15
4. Politica
ş
colii în domeniul înfiin
ţă
rii de re
ţ
ele de colaborare 165. Anexe 21
Anexa A: Structura unui document de politic
ă
 
ş
colar 
ă
22Anexa B: Re
ţ
ele interna
ţ
ionale de colaborare 25Anexa C: Modele de documente de politic
ă
 
ş
colar 
ă
elaborate de liceele pilot din proiect 27Anexa C1: Document de politic
ă
 
ş
colar 
ă
- Grup
Ş
colar B
ă
leni 27Anexa C2: Document de politic
ă
 
ş
colar 
ă
- Grup
Ş
colar Agricol Or 
ţ
i
ş
oara 34Anexa C3: Document de politic
ă
 
ş
colar 
ă
- Liceul Teologic Ortodox Agapia 38Anexa C4: Document de politic
ă
 
ş
colar 
ă
- Liceul Teoretic Feldioara 44Anexa D: Lista liceelor pilot din proiect 46
CUPRINS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->