Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seats2Share opent deuren

Seats2Share opent deuren

Ratings: (0)|Views: 1,269|Likes:
Published by Kim Spinder

More info:

Published by: Kim Spinder on Dec 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2010

pdf

text

original

 
Achtergrond
WEEKBLAD FACILITAIR
NR 243 - 2010
14
Kim Spinder was projectmedewerker Amb-tenaar voor de Toekomst bij het Ministerievan Binnenlandse Zaken. In die hoedanig-heid kreeg ze ook te maken met het nieuwewerken. Ze rustreerde zich aan het eit dateen ambtenaar eigenlijk maar één pandbinnen kon om zijn o haar werk te doen.‘Een gemeente als Amsterdam heet 135panden. Den Haag heet er 190. Het UWVheet er ook een heleboel en de Rijksgebou-wendienst wel 1000. Als je wilt dat ambte-naren grensoverschrijdend werken is hetwel een beetje raar dat ze dat maar in éénpand zouden kunnen doen. Bij het nieuwewerken is er méér sprake van ontmoetings-plekken dan van werkplekken. Dan moet jedus je panden open gaan stellen.’ Samenmet Marloes Pomp begon Spinder DigitalAction. Daarmee legde ze de basis voor hethet huidige Seats2Share project. Het uit-gangspunt daarvan is het openstellen vanoverheidsgebouwen voor gebruik door an-dere ambtenaren.
Rv
Via Twitter ging Kim op zoek naar eenstartpunt voor Seats2Share. In ICTU inDen Haag en de Brabantse gemeente Veg-hel vond ze twee deelnemers voor een pi-lot, die tot eind dit jaar loopt. Daar kun-nen nu werkplekken worden gereserveerdvia de website www.seats2share.nl. Voordat reserveren kreeg Digital Action koste-loos de beschikking over de sotware vanSeats2Meet, een al langer bestaand sys-teem voor het boeken van vergaderzalen.De initiatieneemster weet zeker dat er alsnel een aanzienlijk breder draagvlak voorSeats2Share zal zijn.‘Via de VGS, de Vereniging van Gemeen-tesecretarissen, hebben we de toezeggingdat vóór juli 2011 vijtig procent van de ge-meenten mee gaat doen. Dan praat je over216 gemeenten. Amsterdam en Rotterdamdoen straks mee, maar bijvoorbeeld ookeen gemeente als Ameland. Dan kun je bij-voorbeeld al op vrijdagmiddag de veerbootpakken voor een weekendje weg maar daartoch ook nog even werken.’ Niet alle ge-meenten stappen tegelijk in. ‘Eind dit jaarmoeten we alvast vijtien locaties hebben.Vana januari gaan we dan steeds verdergroeien. Ik verwacht dat dit er binnen eenhal jaar gewoon stáát. De instap is laag-drempelig. Het is voor gemeenten goed omhier nu alvast van te leren.’Hoe ziet ze Seats2Share in de praktijk?‘Iemand die bijvoorbeeld ergens een uurte vroeg is voor een vergadering, kan dangewoon dat uur nog even werken. O naeen bespreking ga je niet de le in, maar
tijes e Week va He nieu- we Werke wer ee opvalleieuw iiiaie gelaceer. Seas-2Share is ee projec, a ervoormoe zorge a overheisgebou- we slimmer wore geeel ea ambeare ijs- e plaaso-ahakelijk kue werke.daarmee is he geeseskije va voormalig ambeaar KimSpier e persoifcaie va heieuwe werke. ‘Als je wil aambeare gresoverschrije werke, moe je je pae opegaa selle.’
sat2sha pt u
iuw iitiatif mt vhigbuw b tgaklijk mak
Kim Spinder (staand) overhandigde de eerste Seats2Share stoel aan gemeentesecretaris Ruud
Kleijnen van Veghel.
   F  o   t  o  :   I  n   F  o  c  u  s   F  o   t  o  g  r  a   f  e

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
erikjonker liked this
henk eisema liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->