Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DrDrabik Janos írasai a vilaghatalom kiepiteseről

DrDrabik Janos írasai a vilaghatalom kiepiteseről

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by ezerjofu

More info:

Published by: ezerjofu on Dec 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

 
ÉletrajzDr. Drábik János, a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője1938. június 9-én született Budapesten. Csellistának készült. Zenei tanulmányait a budapestiErkel Ferenc Zeneművészeti Szakiskolában és Zenei Gimnáziumban végezte. Ugyanittérettségizett 1956-ban. Kéztörés miatt azonban pályaváltoztatásra kényszerült. 1960-banfejezte be tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1968-ban pedig az ELTEBölcsész Karán, ahol esti tagozaton filozófiát tanult. 1971-ben ügyvédi-jogtanácsosi vizsgáttett, előzőleg pedig a MUOSZ Újságíró Iskoláját is elvégezte.1979 novemberéig különböző jogi, szerkesztői és államigazgatási munkakörökben dolgozott.Amerikába történő távozását megelőzően az ERBE jogi osztályát vezette. A New York University-n folytatta tanulmányait és 1981-ben bejegyzett jogtanácsos lett New York Államban. 1983-ban Münchenbe került a Szabad Európa Rádióhoz, ahol Kézdi Pál névenszámos műsort írt és szerkesztett. Sorozatot írt többek között a sztálinizmusról, az amerikaialkotmányról, a neokonzervativizmusról, a Szovjetunió történetéről. Öt éven keresztülszerkesztette a világgazdasági magazint, és a demokratikus intézmények működését elemző"Nyugati Úton" c. programot. 1989. februárjában a Szabad Európa és a Szabadság Rádióelnöke a "Superior Performance Award" kitüntetésben részesítette az 1988-ban nyújtottteljesítményéért, elsősorban az amerikai alkotmányról készült 32 részes sorozatáért.1983-tól aktívan részt vett a müncheni Széchenyi Kör tevékenységében, ahol több előadást istartott. 1993-1998-ig a Széchenyi Kör titkára volt. Rendszeresen ír a Münchenben megjelenő Nemzetőr c. lapban, és más magyarországi napi- és hetilapokban. Tanulmányait több folyóiratis közölte. Az 1999-ben megindult Leleplező c. könyvújság főmunkatársa, majd nemzetközifőszerkesztő-helyettese. Rendszeresen tart előadásokat az emberközpontú társadalom, ademokrácia és a pénzrendszer összefüggéseiről. Alapító tagja a 2000. áprilisában megalakult"Összefogás a fennmaradásért" mozgalomnak, amelynek célja a magyar föld megőrzése, ésKert-Magyarország feltételeinek megteremtése, Magyarország gazdasági szuverenitásának avisszaállítása, a résztvevő demokrácia megvalósítása, a népszavazás hatáskörének kiterjesztése, valamint a pénznek a nemzet alapvető fontosságú közintézményeként valókezelése. Jelenleg a nemzetközi pénzrendszer és a demokrácia összefüggéseivel foglalkozószakmunkán dolgozik.1997-től 2000. márciusáig a Németországban működő magyar egyesületek, a BUODelnökségének a tagja, 1996-tól az MVSZ választmányába is beválasztották, ahol Dél- Németországot képviselte. Az 1998-as parlamenti választásokon a KDNP képviselőjelöltjevolt Budapest 1. számú választási körzetében. Nős, felesége vegyész, a müncheni egyetemenvolt tudományos kutató.  Novus ordo seclorum - Az új világrendVan-e nemzetközileg megszervezett pénzhatalom?
 
"Az ezredvégi nagy borzongás" c. tanulmány szerzői szerint az ilyen állítások, hogy a"pénzvilág uralkodik a reálszféra vagy a valóságos világ fölött" összemosó jellegűek, nemhatározzák meg pontosan "ki" vagy "mi" uralkodik "ki" vagy "mi" fölött./1/ A pénzvilágösszetétele olyan sokrétű - felöleli az üzleti bankokat, a brókerházakat, az áru- ésrészvénytőzsdéket, a devizapiacokat, a biztosítótársaságokat, a hazai és multinacionálisnagyvállatok treasury részlegeit, a nyugdíjalapokhoz hasonló intézményi befektetőket, afedezeti alapokat, a nemzetközi pénzügyi intézményeket (Világbank, Nemzetközi Valutaalap, Nemzetközi Fizetések Bankja, stb.), -, hogy a pénzvilág, mint olyan, nem képes központilagirányítva, egységesen cselekedni. Intézményeik száma és erőssége önmagában még nem elégannak a feltételezésnek az alátámasztásához, hogy - alá- és fölérendeltségben - a pénzvilágirányítja az értéket előállító reálgazdaságot. Ezt az elutasító álláspontjukat azzal támasztják alá, hogy a kollektív cselekvés elmélete szerint az olyan nagy csoportok esetében, mintamilyen a pénzvilág, nem igazán megalapozható a központilag megtervezett, egységescselekvés feltételezése. (Ezt a feltételezést divat ma "összeesküvési vagy konspirációselméletnek" is nevezni.) Éppen ezért, ha a nemzetközi pénzvilághoz hasonlóóriáscsoportoknak származik hasznuk egy adott cselekvésből, akkor már csak elméletimegfontolásból is óvatosan kell bánni a szándékos együttcselekvés feltételezésével. Azértutaltunk röviden erre a nemzetközi pénztőke szervezett hatalmát tagadó tanulmányra, hogy atovábbiakban kimutassuk a szerzők álláspontjának a tarthatatlanságát.Ismerkedjünk meg először néhány olyan tekintélyes embernek a véleményével, akiket nemlehet szélsőséges elfogultsággal vádolni, és akiknek szakmai felkészültségében ismegbízhatunk:A háttér erők létezéséről Disraeli brit miniszterelnök ezt mondotta 1856. július 14-én, a Britalsóházban:"Van egy hatalom Olaszországban, amelyről alig teszünk említést ebben a házban.... a titkostársaságokra gondolok... Nincs értelme tagadni, mert lehetetlen eltitkolni, hogy Európa nagyrészét - egész Olasz- és Franciaországot, valamint Németország nagy részét, hogy másországokat ne említsünk -, titkos társaságok egész hálózata vonja be, ahogyan a föld felszínét behálózzák a vasútvonalak. És melyek a céljaik? Nem is kísérlik elrejteni. Nem akarnak alkotmányos kormányzatot; nem akarnak megreformált intézményeket... a föld tulajdonátakarják, elűzni a jelenlegi birtokosokat és véget vetni az egyházi intézményeknek. Néhányuk ennél is tovább megy..." /2/Ugyancsak Disraeli mondotta az 1848-as európai forradalmakat követően:"A világot egészen más személyek kormányozzák, mint ahogy azt a kulisszák mögé nem látók képzelik. Az a hatalmas forradalom, amely jelenleg van készülőben Németországban, jelentősebb reformot fog jelenteni, mint az első./3/Walter Rathenau, - kiemelkedő szocialista politikus, a Rothschild család pénzügyitanácsadója, a B'nai B'rith rend tagja, aki az első világháborúban a császári Németországhadiiparának legfőbb irányítója, a weimari Németországban pedig rövid ideigkülügyminiszter volt, - ezt írta a bécsi "Neue Freie Presse" 1909. december 25-i számában:"Háromszáz ember, akik közül mindegyik ismeri a másikat, irányítja a kontinens sorsát, és ők választják ki utódaikat is környezetükből... A pénztőke (Hochfinanz) hivatott arra, hogy acsászárok és királyok helyett kézbevegye a kormányok gyeplőit" /4/
 
A költő Frank Wedelkindhez írott levelében pedig, amelyet a Süddeutsche Zeitung 1963.február 7-i száma közöl, többek között ez olvasható:"A valódi háromszázak óvatosak és az a szokásuk, hogy letagadják hatalmukat. Ha hozzájuk fordul, akkor így válaszolnak: mi semmiről sem tudunk; olyan üzletemberek vagyunk, mint atöbbiek. Másrészt jelentkezik nem háromszáz, de háromezer kereskedelmi tanácsos, akiharisnyával és művajjal kereskedik, és azt mondja: mi vagyunk azok. Névtelenségükben rejlik a hatalmuk... Egyikük a jezsuitáknak dolgozik, másikuk a Kuria megbízottja. Megint egymásik olyan külföldi egyesület képviselője, amely a porosz állam legnagyobb hitelezője.Mindez bizalmas. Nézze: a szokásos módon nem könnyű ezekkel az emberekkel találkozni.Elutasítják a közeledést." /5 /A "Wiener Press" 1921. december 24-i számában pedig megismétli és kiegészíti a fentieket:"Csupán háromszáz ember, aki mind személyesen ismeri egymást, határozza meg Európasorsát. Utódaikat is maguk választják ki kíséretükből. Ezek az emberek minden szükségeseszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy véget vessenek annak az államformának, amelyetésszerűtlennek ítélnek."Theodore Roosevelt, az Egyesült Államok 26. elnöke, 1912-ben egy választási gyűlésen akövetkezőket mondotta:"A látható kormány mögött trónol egy láthatatlan kormány, amely nem tartozik hűséggel anépnek, és nem ismeri a felelősséget. Az államférfi feladata ennek a láthatatlan kormánynak amegsemmisítése, a korrupt üzlet és a korrupt politika közti szövetség széttörése."/6/Woodrow Wilson, aki nemcsak az Egyesült Államok 28. elnöke, de tekintélyes történész,egyetemi tanár és a Princeton Egyetem elnöke is volt, félreérthetetlenül célzott egy hatalmasés jól szervezett hálózat létezésére, amely ellenőrzése alatt tartja a gazdasági-társadalmifolyamatokat. 1913 decemberében ő írta ugyan alá a Federal Reserve System (az EgyesültÁllamok pénzrendszerét kézbentartó magánkartell, amely ellátja a központi bank szerepét)engedélyezéséről szóló törvényt, de már 1916-ban így foglalja össze Amerika pénzügyi-gazdasági helyzetéről a véleményét:"Ezt a nagy ipari nemzetet most már a pénzhitel rendszere ellenőrzi. A hitelek nyújtásaközpontosítva lett. Ezáltal az ország növekedése, és valamennyi tevékenység ellenőrzésenéhány ember kezébe ment át. A legrosszabb uralom alá kerültünk, kormányzatunk egyike acivilizált világ leginkább ellenőrzött és dominált kormányzatának. Ez a kormány többé nem aválasztók szabad döntésének, hanem befolyásos csoportok véleményének és kényszerének megfelelően cselekszik."/7/Ezeket mondta 1920-ban, amikor már tudta, hogy nem pályázza meg újabb négy évre azelnökséget:"Az Egyesült Államok kereskedelmének és iparának még a legnagyobbjai is félnek valakitől,félnek valamitől. Tudják, hogy létezik valahol egy hatalom, amely olyan szervezett,kifinomult és mindenre figyelő, olyan összefonódott és mindent átható, hogy jobban teszik, hanem beszélnek hangosan, amikor elítélőleg nyilatkoznak róla." /8/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->