Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rozenburgse Courant week 50

Rozenburgse Courant week 50

Ratings:
(0)
|Views: 221|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

 
De Schakel
Autorijschool ---------------------- 
 
WEST 
WWW.RIJSCHOOL-WEST.NL
Voor praktijken theorie
Theoriecursus 18 decemberTheorie examen 20 december
Tel. 0181-213114 of 06-53358672 
In deze krant:
Pagina 5
Nieuwe verkeersbrigadiers
ontvangen certificaat
Pagina 6
Drie weken vanschaatsplezier 
36e jaargang no. 713 december 2010












Warme herinneringen 
Heeft u warme herinneringen aan het kerstfeest van uw jeugd? Of kunt u er een mooi gedicht over maken? 
In ons kerstnummer van 21 december plaatsen wij graag uw verhaal of gedicht.Enkele plaatselijke winkeliers hebben weer een prijs beschikbaar gesteld voorhet mooiste verhaal of gedicht.The Readshop en DA de Vijzel: Cadeaubon van 25 euroKaas en delicatessenhandel Brouwenstijn: kistje met twee flessen wijn.Lentink bloemen: Voor alle winnaars een fraai boeket.
Mail uw bijdrage voor vrijdag 17 december naar rc.nieuws@thuisbladen.nl of stuur het naarde redactie Rozenburgse Courant, Waalstraat 9, 3181 ES Rozenburg.O.v.v. warme herinneringen.Vragen: Neem contact op met Anneke Boskma, tel. 0181-214244of e-mail naar boskma.schakel@planet.nl
 
eeft
 
warmeerinnerinen aaneterstestvan uw
 
 jeugd unt u ereen mooi ge
 
ct over man
 
Ions erstnummer
 
anecember paatsen wraguw veraaogedich.
 
nkeleplaatse
 
ke winkeliershee
 
bn weereen pri beschikbaar gesteldvoo 
 
hetmooiste verhaal of gdiht..  heReadshopenDAdeVi jzel:Cadu
 
eabonvan
 
5 euraa s en delicatessenhandelBrouwenstijn: kistjemettwee flessen wij.
 
entink bloemen: Vooralle winnaars eenfraai boeke..
 
aiuwrag 
 
aem..s@thuisae. rhetnaar  edact ozenburgseouran 
 
t,Waalstraat 9,Rozen.
 
..v.arme herinneringe.  Vren: Ne
 
tactmetAnneke Boskma,.1-21
 
44o---sk..hakel@plat
 
.nl
Pagina 10
Regenboog gaat losin windkracht 6
“Eigenlijk zijn we blij met alles”, zei LenieGordijn, bestuurslid van Stichting Helpt El-kander, vooraf, terwijl we afgelopen don-derdagavond wachtten op het bestuur vankorfbalvereniging Vanonta. Helpt Elkanderhad een brief ontvangen van de opgehevenkorfbalvereniging waarin werd aangekon-digd, dat een deel van het overgebleven geldnaar hun stichting zou gaan. Als we 25euro krijgen kunnen we in ieder geval weernieuwe armbandjes kopen, als het iets meeris misschien nieuwe flippers”.De stichting Helpt Elkander bestaat al zo’n34 jaar en geeft iedere woensdagavond van19.00 tot 20.00 uur zwemles aan “bijzon-dere” kinderen die nergens anders terechtkunnen. “Ook niet binnen een gewonezwemlesgroep omdat het vaak kinderenzijn die buiten de groep vallen”, zegt JokeKattestaart, bestuurslid. Hierbij moet jedenken aan kinderen met een lichamelijkehandicap, die ernstig ziek zijn of een hart-gebrek hebben, die blind zijn, autistischekinderen enz. Het eerste halfuur wordt erzwemles gegeven, het tweede halfuur is ervrij zwemmen of wordt er gespeeld. Omdatde meeste kinderen niet aan de hoge eisenkunnen voldoen van een officieel zwemdi-ploma (zo moet je zelfstandig van een start-blok kunnen springen, als je in een rolstoelzit gaat dat niet) maakt de stichting haareigen certificaten, waar de kinderen uiter-mate trots op zijn. Zo kunnen zij ook eensaan broertjes of zusjes laten zien dat zij eendiploma gehaald hebben, heel goed voorhun gevoel van eigen waarde. “Het heerlijkeis ook”, aldus Annemiek van Meeuwen, be-stuurslid van Helpt Elkander, “dat niemandhier raar opkijkt als je steeds kreten slaaktof met je armen zwaait”. Er ontstaan ook vriendschappen voor het leven. Omdat er inde wijde omgeving niet iets vergelijkbaarsbestaat komen de kinderen uit de hele regio.Een groep van dertig vrijwilligers bege-leidt die kinderen geheel belangeloos elkewoensdagavond in een 1 op 1 situatie. Daarzijn vrijwilligers bij die dit werk al meer dandertig jaar doen, zoals bestuurslid MarjaGroeneveld, maar gelukkig melden zich re-gelmatig jongeren aan die een handje meewillen helpen. Zo wordt de naam van destichting Helpt Elkander werkelijkheid. Erwordt slechts een kleine bijdrage gevraagdaan de ouders van 3 euro per maand, waar-uit het materiaal wordt betaald en waarvanSinterklaascadeautjes worden gekocht. Nahet Sinterklaasfeest was de kas weer leeg.De huur van het zwembad wordt door dedeelgemeente betaald.Toen het bestuur van de opgeheven korfbal-vereniging Vanonta arriveerde en het be-drag bekendmaakte, 800 euro!, kregen de
 Het bestuur van Helpt Elkander is blij verrast met de cheque van Vanonta
Stichting Helpt Elkander blij en ontroerd door cheque van Vanonta
bestuursleden van Helpt Elkander tranen inde ogen. Zo’n groot bedrag hadden zij nooitverwacht. Hiervan kunnen heel wat wen-sen worden gerealiseerd. Het bestuur vanVanonta, Cor Stolk, Dennis Kistemaker enNico van Hasenbroek, vertelden dat de le-den van Vanonta besloten hadden het over-gebleven geld te schenken aan vier goededoelen in Rozenburg. Zo is er eveneens 800euro geschonken aan het nieuwe popkoor,het Baken en de Dierenbescherming. Ook zijn er bedragen overgemaakt naar Roparunen de Cliniclowns. Hoewel het bestuur vanVanonta Helpt Elkander niet kende, was ergelukkig een lid dat voorstelde om het geldaan deze stichting te schenken. Als het geldergens goed terecht kon komen was het welbij de stichting Helpt Elkander. De ex-Van-onta bestuursleden beloofden in het nieuwe jaar eens te komen kijken bij het zwemmenom te zien welk materiaal er voor het geldgekocht is.
 Anneke Boskma- de Zoete
kinderenkankervrij stichting
U koopt bij ons uw kassabon voor 2 euro, opdeze bon schrijft u uw naam, telefoonnum-mer, deze bon doen wij in een ton.Op 31 december trekken wij een kassabonuit de ton en bellen wij de gelukkige win-naar van een Chocolade Kerstman(zie foto)van 1 meter hoog met een gewicht van 16kilo chocolade, deze is gemaakt van de-
Brouwenstijn Kaasspeciaal/delicatessen-winkel, start ludieke Aktie voor Kika
zelfde chocolade als onze bonbons.U kunt zo vaak meedoen als u wilt en steunthiermee een zeer goed doel.Wij doneren de Kerstman en het bedrag watmet deze Aktie wordt opgehaald, storten wijop rekening van KIKA kinderenkankervrij.Wij hopen op een geslaagde Aktie!! Voordeze kinderen.
 
14 DECEMBER 2010
 
ROZENBURGSE COURANT2
PROTESTANTSE GEMEENTETE ROZENBURG
ImmanuelkerkZondag 19 december
09.30 uur ds. G. van Meijeren (Utrecht).
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK  ADVENTSKERK 
Zondag 19 december
09.30 uur: drs. W. M. den Hertog.17:00 uur: drs. W. M. den Hertog.
HET BAKEN
Vrijdag 17 december
19.00 uur ds. R. J. Blok.
 VRIJMETSELARIJ
Nieuwstraat 23, 3231 AK Brielle.Inl.: tel. 0181-413911b.g.g. 06-53485507.
 VRIJZINNIGEGELOOFSGEMEENSCHAP NPB VOORNE-PUTTEN EN ROZENBURG
Kerkstraat 10, Brielle
Zondag 19 december
14.30 uur bezinningsbijeenkomst met ver-halenverteller Kees.
KERK VAN DE NAZARENERROTTERDAM-ZUID
Carnissesingel 240Wekelijkse zondagdienst: 10.00 uur.Zondagsschool en kinderopvang aanwezig.Info: 010-4817847 of rotterdam@nazarene.nl.
EVANGELIE GEMEENTETHE LIVING CHRIST
Dienst om 11.00 uurVanaf 23 juni niet meer in de Elzenlaan 16.
GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT)
Emmastraat 75
Zondag 19 december
09.30 uur ds. R. J. Blok.16.30 uur ds. H. Bondt, Barendrecht.
ROOMS KATHOLIEKE KERK 
Jan Tooropstraat 5Dinsdag 14 december om 10.00 uur Vieringop de gebruikelijke plaats.Zaterdag 18 december (4e zondag Advent)om 19.00 uur Eucharistieviering met sa-menzang.Maandag 20 december om 19.00 uur boe-te-/gebedsviering.Dinsdag 21 december om 10.00 uur Vieringop de gebruikelijke plaats.
 JEHOVAH’S GETUIGEN
Coppelstockstraat 33, Brielle
Zaterdag 18 december
17.30 uur Openbare lezing: Stel geloof inhet goede nieuws.18.10 uur Wachttorenstudie: Neem je de lei-ding in het eren van geloofsgenoten?
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-633142 CJ Maassluis
Maandag
11.30–15.00 u. Open Huis13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15:00 u. Open Huis
Donderdag
14:00-16:00 u. Seniorenclub
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis13:00-15:00 u. Kledingwinkel24 – 27 – 31 december winkel gesloten
Zaterdag 19 december
16 uur Algemeen KerstfeestKaarten verkrijgbaar op de Noordvliet inMaassluisOp maandag, woensdag en vrijdag van11.30 – 15 uur
Zondag 19 december
10.00 uur dienst o.l.v Envoy J.Bek U bent van harte welkom.Inl. 010/5912715
KERK VAN DE NAZARENER VLAARDINGEN
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel. 010-4748419
Zondag 19 december
9.30 uur ds. Ed Meenderink Kinderopvangt/m groep 7;11.30 uur ds. Ed Meenderink Kinderop-vang tot 4 jaar.
 AVOND- EN WEEKENDDIENSTHUISARTSEN
Voor spoedeisende hulp buiten kantoorurenis bereikbaar de huisartsenpost Ruwaard,telefoonnummer 0181-627055Dit geldt voor alle doordeweekse dagenvanaf 17.00 uur, de weekenden en de er-kende feestdagen.De huisartsenpost bevindt zich op het ter-rein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis,maar men wordt dringend verzocht eersttelefonisch contact op te nemen, uiteraardalleen bij urgente/spoedeisende zaken dieniet kunnen wachten tot de eigen huisartsweer beschikbaar is.
 WEEKDIENST APOTHEEK 
Openingstijden apotheek Rozenburg:maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uurZaterdag 10.30-12.00 uurZon- en feestdagen gesloten.Buiten deze openingstijden kunt u voorspoedgevallen terecht bij:Apotheek Hof v. Putten, Donaulaan 2, Spij-kenisse, tel. 622188.
Apotheek Blankenburg
Molenweg 11-13, Rozenburg, tel. 0181 –276570Openingstijden:Maandag t/m vrijdag 08.00 – 18.00 uurZaterdag 10.00 – 14.00 uurZon- en feestdagen gesloten.Buiten onze openingstijden kunt u voorspoedgevallen terecht bij:Apotheek Hof van Putten, Donaulaan 2,Spijkenisse, tel. 0181 – 622188.
WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN
Mevr. C. v. Geel, spreekuur: locatie La DelFino, Iependaal 9, 3181 AH Rozenburg. Ma.+ di. 16.00-22.00 uur, tel. 0181-214646.
WEEKENDDIENSTDIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Rozenburg-Zuidland,(Rozenburg: Narcissenstraat 1). Tel. Ro-zenburg 0181-214045.
WEEKENDIENSTTANDARTSEN
Voor spoedgevallen, nabloedingen en in-formatie kunt u bellen: 0187-487583.
Kerk- en weekenddiensten
Het weekenddienstnummer van de tand-artsenkring Hellevoetsluis, Brielle, West-voorne en Rozenburg
per 1 november
2010gewijzigd in
0643444009.
BEREIKBAARHEID CAREYN
Uitleen van verpleegartikelen vindt plaatsop maandag tot en met vrijdag tussen 09.00en 14.00 uur bij de receptie van Woonzorg-centrum Careyn Het Baken, Grote Stern 2. Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, elkemaandag tussen 13.00 en 14.00 uur, Jan vanGoyenstraat 2.Voor meer informatie kunt u bellen met Ca-reyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
Algemeen Maatschappelijk Werk
Inloopspreekuur, elke donderdag tussen09.00-10.00 uur, in het gemeentehuis. Ukunt u melden bij het Wmo-loket.Voor meer informatie kunt u bellen met Ca-reyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
Deelgemeente Rozenburg 
Openbare vergadering van de deelgemeen-teraad op donderdag 16 december 2010 om20.00 uur in de raadszaal van het deelge-meentekantoor van Rozenburg, Jan vanGoyenstraat 1.
Concept-agenda
1. Opening.2. Vaststelling agenda.3. Bepalen volgorde stemmingen.4. Spreekrecht publiek. Conform art. 20van het reglement van orde kunnel bur-gers inspreken over onderwerpen die opde agenda staan. Belangstellenden voorhet spreekrecht dienen zich voor aan-vang van de vergadering aan te meldenbij de griffier.5a. Vaststelling verslagen en besluitenlijs-ten van de vergaderingen van 28 okto-ber 2010 en 4 november 2010.5b. Toezeggingenlijst.6. Ingekomen stukken en mededelingen.7. Intrekking bestemmingsplan BoulevardII (Grote Stern/Koninginnelaan). Dedeelraad wordt gevraagd het bestem-mingsplan Boulevard II in te trekken.8. Bestemmingsplan Boulevard III (DeBeertjes). De deelraad wordt gevraagdin te stemmen met de temporisering vande planontwikkeling Boulevard III.9. Sloop kiosk Raadhuisplein. De deelraadwordt gevraagd in te stemmen met hetvoorstel tot sloop van de kiosk.10. Tijdelijke huisvesting psychogeriatri-sche (PG) patiënten. De deelraad wordtgevraagd in te stemmen met tijdelijkehuisvesting van de PG patiënten.11. Sluiting.
Zondag 19 december 2010, aanvang15.00 uur Ontmoetingskerk, Spijkenisse.
Beste vrienden en vriendinnen en belang-stellenden.Jullie worden uitgenodigd voor de kerst-dienst op zondag 19 december a.s. in deOntmoetingskerk, Koningin Wilhelmina-laan te Spijkenisse. De dienst begint omdrie uur (15.00 uur). In deze dienst gaan weverder met het jaarthema ‘Daar is Water’.Dit seizoen worden er verhalen uit de Bijbelverteld, die gaan over de minder leuke din-gen van water, zoals overstromingen. Maarnatuurlijk ook over de mooie dingen vanwater, zoals lekker in kunnen zwemmen enom van te kunnen leven. Vanmiddag gaathet over ‘Levend Water’. Wat het kerstver-haal met water te maken heeft, zal in dezekerstdienst duidelijk worden. De voorgan-ger vanmiddag is de pastor voor het Pro-testants Koopvaardijwerk Rijnmond, Joostde Bruijn. Deze meneer praat dus veel metmensen, die op zee varen. Kom vanmiddagnaar hem luisteren en met hem praten! Deouderling en diaken zijn van de Protestant-
Kerstdienst samen met mensenmet een verstandelijke beperking 
se Gemeente in wording te Zuidland. Muzi-kale medewerking wordt verleend door hetkinderkoor ‘Parels van God’ en het tiener-koor ‘Watch Him’ uit Spijkenisse. Peter deRijke zal ons op het orgel begeleiden.Kom met familie, vrienden of bekendennaar deze feestelijke dienst. En breng nogwat medebewoners mee. Doen hoor, ge-zellig! Na de dienst drinken we met z’n al-len koffie, thee of limonade. En praten wenog wat na met bekenden en de voorgan-ger. Philadelphia is zoals elke kerstdienstook aanwezig, dus krijgen jullie vast nogiets mee naar huis of tehuis. Tot ziens opzondagmiddag 19 december in de Ont-moetingskerk te Spijkenisse. Laten we ereen bijzondere dienst en fijne middag vanmaken.P.S. Heb je de foto’s op onze website al ge-zien? www. ckvb.nl. Iedereen wordt vanharte uitgenodigd!Namens de Commissie Kerkdiensten Ver-standelijk Beperkten.Jaap van Meurs, Kalishoek 16,tel. 0181-213313
 Voor de derde keer inRozenburg: Kerst-etentje voor alleenstaanden!
Ieder jaar zijn er mensen die op kerstavonden/of de kerstdagen alleen zijn. Dit kanzijn doordat de levenspartner overleden is,scheiding, of dat de partner in ploegendienstwerkt, en op deze dagen moet werken. An-deren hebben geen familie of adres waarze terecht kunnen. Maar kerst is een feestom samen te zijn! Daarom willen we ook dit jaar op 24 december, kerstavond, eengezellig samenzijn organiseren, en onzedeuren wagenwijd open zetten voor ieder-een die alleen is. We willen u uitnodigenom heerlijk te komen eten bij kerstmuziek en in kerstsfeer.We zien er naar uit om deze avond met udoor te brengen. De plaats waar dit allesgaat gebeuren is: Basisschool: De Regen-boog, Perengaarde 1, Rozenburg Aanvangvan deze avond is: 17.30. Vanaf kruisingMeeuwensingel, de Mw. J. Aschoff-Stier-manlaan op gaan en de tweede straat linksnemen. (Gaarde). Aan het einde met debocht mee naar links. Aan het einde van diestraat kunt u uw auto parkeren. De school isaan de linkerhand via een looppad te berei-ken. (op dit punt wordt een bordje neerge-zet met als tekst: Kerstdiner). Er zijn geenkosten aan deze avond verbonden. Wel ishet noodzakelijk om u telefonisch op te ge-ven, i.v.m. het voorbereiden van het eten.Zo nodig zijn we bereid u op te halen enweer thuis te brengen. Hebt u de afgelopentwee jaar getwijfeld om u op te geven? Pak dan dit jaar de telefoon en meld u aan vooreen gezellige kerstavond. U zult er geenspijt van hebben! Mocht deze uitnodigingniet op uw leefsituatie van toepassing zijn,geef hem dan alstublieft door aan iemanddie wel alleen is.Gerda Korres 214756Henk en Jannie Mabelis 215924Jessica ter Horst 217680Nel Meursinge 213950Voor opgave en verdere informatie kunt ubellen met bovenstaande nummers.Heel graag tot ziens!!!
Kerstdiner-dansantin Careyn Het Anker 
Zaterdag 18 december is erin activiteiten-centrum Careyn “Het Anker” een gezel-lige Kerstdiner-dansant. Er zal een heerlijk kerstdiner geserveerd worden en de muzi-kale omlijsting is in handen van: “KOS-MOS”.Zaal open om: 18.00 uur, Aanvang: 18.30uur. Einde ongeveer 23.00 uur.Kosten € 17,50 voor leden, € 18,75 voorANBO leden en € 20,-- voor niet leden.Opgeven bij de bar van “Het Anker”, voorzaterdag 11 december. Graag bij inschrij-ving gelijk te betalen.Let Op!!!! Vol=Vol.
Opbrengst collecteMultiple Sclerose
Het Nationaal MS Fonds heeft met 9 col-lectanten het mooie bedrag van € 948 in Ro-zenburg opgehaald tijdens de collecteweek in november. Dankzij deze opbrengst kun-nen we nuttige dingen doen én regelen voormensen met Multiple Sclerose (MS). Maarook voor de mensen in hun naaste omge-ving. Met uw hulp krijgen meer mensen metMS zicht op een toekomst.Multiple Sclerose is de meest invaliderendeaandoening onder jonge mensen, zelfs kin-deren, in Nederland. Helaas is het nog nietmogelijk om MS te genezen.Het MS Fonds helpt mensen die MultipleSclerose hebben met coaching, voorlich-ting en financiering van wetenschappelijk onderzoek.We bedanken de gevers maar uiteraard ook de collectanten die door weer en wind oppad zijn gegaan. Hebt u de collectant ge-mist, dan kunt u een bijdrage overmaken opgiro 5057 te Maassluis!Wilt u ons bij de collecte van volgend jaarondersteunen als collectant? Neem contactop met het Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 of via www.msfonds.nl.
 Afscheid nemen
Afscheid moeten nemen van iemand die jedierbaar is. Dat brengt veel emoties met zichmee. Er ontstaan gezondheidsklachten, on-zekerheden, niet meer weten hoe verder tegaan. Je komt in een diep dal terecht.Hoe moet je verder?Vragen, onzekerheden, angsten.Jouw wereld houdt op te bestaan.Je ziet het niet meer zitten.De vrijwilligers van Humanitas steun bijrouw willen zich inzetten voor hun mede-mens. Zij doen dit vanuit eigen ervaring ensociale bewogenheid.Bij Humanitas steun bij rouw zijn vrijwil-ligers actief bij het begeleiden van mensendie een verlies ervaren hebben. Zij zijn er-varingsdeskundig en hebben een traininggevolgd bij Humanitas.Zij doen dit d.m.v. persoonlijke gesprekkenbij de mensen thuis. En door het organise-ren van lotgenotengroepen. In deze bijeen-komsten komen 8 à 10 mensen bij elkaaronder begeleiding van 2 vrijwilligers. Zijluisteren naar elkaar en geven elkaar steunbij het verwerken van het verdriet.De eerstvolgende lotgenotengroep start opvrijdag 14 januari 2011 en wordt gehoudenin het Humanitashuis aan de Veerman 3 inde Gildewijk in Spijkenisse.Door deze gesprekken en onderlinge steunkrijgt men weer zicht en houvast op het levenen gaat men langzaamaan weer deelnemenaan activiteiten en dagelijkse bezigheden.Bent u degene die hulp zoekt en ondersteu-ning nodig heeft?Laat dat weten en bel het nummer van Hu-manitas steun bij rouw, 06-20208751.
 
14 DECEMBER 2010ROZENBURGSE COURANT3
Veilig in Jezus armen.
Bedroefd, maar in dankbare herinnering aan het-geen hij voor ons heeft betekend, geven wij u ken-nis van het onverwacht heengaan van onze lievebroer, zwager en oom
Leendert van der Hout
- Leo -
* 8-5-1955 9-12-2010Lenie en AdErik en Jacqueline
Tim
André
Noa, Finn
Leon en Kris
Jenske, Bente
Peter en Carla
PieterMauritsDavid en Gaby Elly en RickFransSjanet
Correspondentie-adres:Mevr. L.E. Simons-van der HoutBeltmolen 67, 3352 XC PapendrechtDe begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag13 december 2010 op de begraafplaats aan deD. van Voornelaan 16 te Rockanje.
Langs deze weg willen wij verzorgend personeelvan “De Groene Heuvel” bedanken voor hun lief-devolle zorg.Groot is de leegte die hij achter liet,mooi zijn de herinneringen die blijven.
Ontroerend en hartverwarmend waren de vele blij-ken van belangstelling en medeleven na het over-lijden van onze zorgzame vader, opa-grootvader enovergrootvader
Schilleman van Dorsser
Wij hebben dit zeer gewaardeerd.Cor en Anneke
Sebastiaan en LiesbethMadelon en DennisGisellaCarolien en Paul
Rian en Rob
Lisette en Dennis
Oostvoorne, december 2010
Optometrist biedt optimale oogzorg
Heeft u last van droge, branderige of jeukendeogen? Ziet u wazig, dubbel of heeft u last vanlichtflitsen? Voelen uw ogen vermoeid aan ofheeft u regelmatig last van hoofdpijn? Komener in uw familie oogziekten zoals glaucoom(hoge oogdruk) voor? Dan is het verstandig uwogen te laten onderzoeken. Bij de optometristbent u hiervoor aan het juiste adres.De optometrist is een paramedicus in de eerstelijns oogzorgen fungeert als schakel naar de oogarts. De optometrist isHBO-opgeleid om de gezondheid van ogen te onderzoeken,oogklachten te herkennen en te bepalen of verwijzing naarde oogarts nodig is, en binnen welke termijn. En ook voor deaanmeting van een bril, contactlenzen en hulpmiddelen bijslechtziendheid kunt u bij de optometrist terecht.
Molenweg 65 - 3181 AT Rozenburg - Tel.: (0181) 213767 - www.optieknouveau.nl
brillen • optometrie • contactlenzen
Wilt u uw ogen laten onderzoeken door onze HBO-optometrist? 
Dan kunt u bij ons een afspraak maken!
 
De voordelen van lichtflits-ontharen (IPL):
100% veilig, efficiënt en zonder complicaties of irritaties
U bespaart de kosten en de pijn van harsen, scheren of epileren
IPL is nagenoeg pijnloos, het voelt hooguit als een lichte prikkeling
Omdat haren zich in verschillende groeifasen bevinden, dient debehandeling gemiddeld
zo’n 6 a 8 keer
te worden herhaald
Geschikt voor bijna alle huid- en haartypen (behalve rode, grijzeof kleurloze donshaartjes, en ongeschikt voor een donkere huid)
 
Lichtflitsen: dè techniek tegen ongewenste haargroei!
Het pigment in de haarwortel neemt de lichtflits op en zet dezeom in warmte. De haarvaatjes, die de haarwortel voeden, en dekiemlaag in de haarwortel schroeien dan dicht. Na ± 2 wekenvalt de haar definitief uit en komt niet meer terug.Het IPL-apparaat is ook geschikt voor de behandeling van o.a.couperose, kleine rimpels, verslapte huid, acné enhyperpigmentatie. IPL geeft de huid weer een jonge uitstraling!
Iependaal 43
3181AH Rozenburg
www.martinevanasch.nl
0181
-842075
DEFINIT
I
EF ONTHAREN
d.m.v.
 
LICHTFLITSEN (IPL)
 
Begin nuvoor een gladde,haarvrijezomer 2011!
Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste gelegenheidom liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen, houden de uitvaartverzorgers van Meenhuis rekening met aluw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning dieu in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.
U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl
RouwcentrumDe Uytvaert
Welgelegen 1a3181 DV Rozenburg
Tel.
0181-214424
(24 uur per dag)
www.meenhuis.nl
Lid van deNederlandseUnie van erkendeUitvaartonder-nemingen(NUVU)
 
Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste gelegenheidom liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen, houden de uitvaartverzorgers van Meenhuis rekening met aluw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning dieu in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.
U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl
Café Come Back
Zaterdag 18 december
Karaoke avond
 Aanvang 20.30 uur
Laan van Nieuw Blankenburg 270-272Tel. 0181 - 216824
CHARON Uitvaartverzorging
Verdriet kunnen wij niet wegnemen.Wel alle zorg rond de begrafenis of crematie.
In alle rust. In stijl.Uitvaartleiders: Ab en Else
Tel. 0181-635811
E-mail: charon@chello.nlwww.charonuitvaartverzorging.nl
,,
De Uitdaging”
Nachtegaallaan 50, Rozenburg
Voor RASPATAT en gezonde frites(50% minder vet / 30% minder calorieën)en snacks, alles gebakken in Arachideolie.
Zondag 19 december, 12.30 uur
AJAX - FEYENOORD
op groot scherm.
Café De Uitdaging
Veel soorten bier en diverse mixdrankjes
Koop nu voordelig uwDUBBELE BEGLAZING vanaf 
63,- per m
2
(inclusief plaatsen)
GLAS- EN KOZIJNHANDEL +ONDERHOUDBEDRIJF
P
IET
H
 AMERSLAG
DAG & NACHT GOEDKOOPSTE
SERVICE
IN DE REGIO
BEL VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE
TEL.: 0181-640 386 AUTO-TELEFOON: 06-20 492 168
Naast alle soorten glas, zoals glasin lood en spiegels, kunt u bij onsook terecht voor hardhouten kozij-nen. Oók voor schilderwerk.
TE KOOP:
ScheepvaartHolland America line NieuwAmsterdam in RotterdamseHaven 70x50 in lijst, Aquarel€50,- Tel. 0174-387197
CHRISTELIJKE BIBLIO-THEEK 
het Licht. Elke 1e en3e woensdag van de maand19.00 uur tot 20.30 uur. Ei-kenlaan 40. Welkom!
Tegelzetter nodig? Ik benop zoek naar mensen diehun keuken, badkamer,toilet of vloer willen latenbetegelen. Ook voor hetstukadoren kunt u bij mijterecht. Aanbieding voorde winter!! Speciale prij-zen! Bel Bas Anemaet, tel.06-30077024 of mail naarbasanemaet@gmail.com

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->