P. 1
Kommunikationsstrategier på twitter

Kommunikationsstrategier på twitter

Ratings: (0)|Views: 762|Likes:
Kandidatuppsats av @entapir och @joniator_ som undersöker olika företags kommunikationsstrategi på Twitter, samt hur det påverkar företagens följare. Från Hösten 2009
Kandidatuppsats av @entapir och @joniator_ som undersöker olika företags kommunikationsstrategi på Twitter, samt hur det påverkar företagens följare. Från Hösten 2009

More info:

Published by: Jesper Wallerborg Almerud on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

 
 
Konversera!
En undersökning omkommunikationsstrategier Twitter.Jonas AlmkvistJesper Wallerborg
Högskolan DalarnaExamensarbete2010-01-07
I
nstitutionen Kultur och medier MK2002 HT 2009Uppsats 15 hp
Högskolan DalarnaExamensarbete2010-01-07
 
2
S
ammanfattning
 Vi ville i den här C-uppsatsen granska företagens väg ut på de sociala medierna och i vårt fall Twitter som på senare tid funnit stort fotfäste i Sverige.Vi har fascinerats över företag som eftersitt kliv ut på Twitter helt har anpassat sig till mediets karaktär, börjat konversera och skapa enpersonlig relation med sin omgivning till skillnad från den envägskommunikations somtraditionell marknadsföring innebär. Andra företag har tagit klivet ut i den nya sfären men fortsätter där att traditionsenligt förse sinpublik med annonser utan att alls utnyttja mediets möjligheter till konversation. Huvudsyftet meduppsatsen är att undersöka vad de som följer olika företag tycker om företagenskommunikationsstrategier på Twitter.För att komma fram till ett svar i frågan har vi valt ut 8 stycken olika företag på Twitter somdistinkt skiljer sig från varandra i kommunikationsstrategi på Twitter. Företagen är indelade i 4olika kategorier med 2 stycken företag i varje där kategorierna representerar just dessa olikakommunikationssätt.Efter att ha valt ut de olika företagen har vi genom ett periodiskt urval valt ut 40 olika personerper företag som på Twitter följer dessa olika företag och tillhandahållit dessa en frågeenkät därderas relation till både företaget och dess kommunikationsstrategi står i fokus.I motsats till vad vi från början trodde så kom vi genom vår undersökning fram till att företag som befinner sig på Twitter inte nödvändigtvis bygger en bra relation med sina followers genom
 
att ha en strategi baserad på att konversera med Twitter-invånarna. Många ledande röster inomPR- och reklambranchen hävdar att företag genom att konversera får möjlighet att delta i vadandra redan säger om dem, och att konverserande företag i och med denna strategi bildar en
 
skara followers som har en god relation till varumärket och som i större mån har en bättre bild av 
 
företaget. Detta till skillnad från de företagen som inte utnyttjar de sociala mediernas möjlighet tillkonversation. Det skulle visa sig att de aggregerande företagen som genom en
 
envägskommunikation ständigt publicerade länkar likt ett RSS-flöde, även de under vissa
 
förutsättningar kan bemötas positivt av sina followers. Till synes verkade det som att ärlighet medsina intentioner samt en rättfram och tydlig linje i sitt twittrande istället var det som var det mest
 
fördelaktiga oavsett vilken strategi man valde i övrigt.Detta kan ha sin förklaring i att twittrare helt själv väljer vilka de ska följa. När man som twittrarebörjat följa ett företag inleder man en form av relation. Med den följer vissa förväntningar, dels
 
baserat på Twitter som plattform men främst på vad företaget genom sin presentation ochtidigare inlägg berättar om sina intentioner. Ju närmare followerns förväntningar ligger företagets,
 
desto större potential för en lyckad relation. Vår undersökning pekar på att det är viktigt för företag att ha en tydlig och genomtänktkommunikationsstrategi Med resultatet i hand så skulle man kunna säga att företag måsteanpassa sig till Twitters förhållanden för att lyckas bygga bra relationer med sina followers pådenna plattform, oavsett vilken kommunikationsstrategi de väljer att använda. Exempelvis genombiografi, avatar och bakrundsbild på sin egen sida. Resultatet talar som sagt om det men man fårockså här komma ihåg att systemet fortfarande är ungt och befinner sig fortfarande i ständig utveckling viket gör att det inte vore vågat att säga att detta snabbt kan ändras. Det vi dock harsett är att de företag som utnyttjar mediets konverserande egenskaper får god respons och detensamt talar för att anpassningen till den nya tidens plattformar har genomförts väl.
I
nnehåll
 
 
3
S
ammanfattning
........................................................................................................................................... 2
1
 
I
nledning
................................................................................................................................................. 4
2
 
Bakgrund
................................................................................................................................................ 5
2.1
 
Vad är Twitter 
................................................................................................................................ 5
2.2
 
 Ämnesspecifika ord
....................................................................................................................... 7
2.3
 
Historia
......................................................................................................................................... 10
3
 
Syfte, Frågeställningar och teoretisk ram
.......................................................................................... 10
3.1
 
Syfte
............................................................................................................................................. 10
3.2
 
Problemformulering
..................................................................................................................... 11
3.2.1
 
Frågeställningar 
.................................................................................................................. 11
3.3
 
 Avgränsningar 
............................................................................................................................. 12
3.4
 
Teoretisk Ram
............................................................................................................................. 13
3.4.1
 
Jürgen Habermas - Borgerlig offentlighet och det offentliga samtalet
............................ 13
3.4.2
 
John Fiske, reading the popular.
....................................................................................... 14
3.4.3
 
Micael Dahlén - Nextopia och förväntningssamhället
...................................................... 15
3.4.4
 
Lars-Åke Larsson - Tillämpad Kommunikationsvetenskap
.............................................. 15
3.4.5
 
Brian Solis & Deirdre Breakenridge
................................................................................... 16
4
 
Metod
.................................................................................................................................................... 17
4.1
 
I
nsamlingsmetod
......................................................................................................................... 21
4.2
 
Urval
............................................................................................................................................. 22
4.2.1
 
Urval av företag
................................................................................................................... 22
4.2.2
 
Företagskategorier 
.............................................................................................................. 23
4.2.3
 
Urval av followers/informanter 
........................................................................................... 25
4.3
 
Kritisk metoddiskussion
.............................................................................................................. 26
5
 
Resultatredovisning
............................................................................................................................. 27
5.1
 
Kommunikationsstrategin aggregering - Lindex och 3Sweden
................................................ 27
5.2
 
Kommunikationsstrategin Sälj - Dramaten och MrJet
.............................................................. 29
5.3
 
Kommunikationsstrategin Kundsupport - SJ och ComHem
..................................................... 31
5.4
 
Kommunikationsstrategin Branding - Boxer-Robert och Saltå Kvarn
...................................... 33
5.5
 
Sammanfattning
.......................................................................................................................... 36
6
 
Slutsats och diskussion
....................................................................................................................... 37

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jimi Wikman liked this
Anders Sporring liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->