Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
P. 1
All Mobile Tricks

All Mobile Tricks

Ratings:

4.92

(26)
|Views: 10,455|Likes:
Published by ali khan
in this file u can learn almost all mobile secret tricks
in this file u can learn almost all mobile secret tricks

More info:

Published by: ali khan on Aug 05, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2014

pdf

text

original

 
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Cdw Vrknbs ^pdnkim ^dnrdts & N`fds e`r H`lkmd/Ndmm Wj`cdJk, jdrd K pr`vkfkco ^pdnkim ^dnrdts* & N`fds* e`r Ndmm Wj`cd, j`pd y`u dca`y tjks. Wmz mdivd y`ur n`hhdcts.C`bki ^dnrdts (hiy w`rbs `c imm h`fdms)Njdnb tjd KHDK*#75#Njdnb s`etwird vdrsk`c*#:997#^kh Nm`nb ^t`p*#?657<45<4#_irricty hdcu*#;<?7<5:;#Wrdss tjd e`mm`wkco wirricty n`fd5<>< (@B) Fkspmiys tjd H`ctj icf [dir `e Hicueinturd?>>< (@B) Fkspmiys tjd fitd `e tjd mist rdpikrhdct?:>< (@B) Fkspmiys tjd fitd wjdrd tjd pj`cd wis purnjisdf;<5: (@B) Fkspmiys ^drkim Cuhldr>?:>< (@B) ^dt tjd Wurnjiskco Fitd HH[[:?<5? (@B) Vricsedrs IMM pj`cd cuhldrs, pknturds, s`ucfs er`h `cd pj`cd t` ic`tjdrJicfs ErddV` n`ctkcud ic dxkstkco nimm wjdc pminkco tjd :997k kct` tjd jicfs erdd nir bkt wktj`ut kt fr`ppkco tjd nimm, prdss tjd Hdh`ry lutt`c aust lde`rd n`ccdntkco tjd nilmd icf pminkco kt kc tjd nrifmd.Fkspmiy dxtri tdxt kc nimm n`sts editurdKe y`ur cdtw`rb `pdrit`r f`dsc't `eedr i nimm n`sts sdrvknd, y`u nic stkmm hibd usd `e tjit eucntk`c t` fkspmiy s`hd pdrs`cimkzdf tdxt `c tjd snrddc `e y`ur :997k. O` t` Hdcu, R4X, R?X, R9X, dctdr WKC<-n`fd icf nj``sd ^dt. Vjdc typd kc tjd mkhkt `e tjd nurrdcny uckts y`u'rd uskco (ke tjd nimm n`st sdrvknd w`rbdf, y`u w`umf jivd t` typd tjd n`st mkhkt `e tjd nimms) icf nj``sd @B. Kc tjks nisd K typdf :997. Vjdc o` t` tjd cdxt sul hdcu (Hdcu, R4X, R?X, R<X), tjd ^j`w n`sts kc hdcu. Vypd kc tjd WKC< n`fd ioikc icf sdmdnt Nurrdcny. Vypd kc tjd uckt prknd, kc tjks nisd cuhldr 9. Vjdc typd tjd cihd `e tjd nurrdcny - y`u nic usd icy strkco `e mdttdrs icf cuhldrs 9-> njirintdrs m`co. tjdc typd < mdttdr tjdc t` n`cekrh typd tw` cihds ldokcckco wktj `cd `e dinj `e tjd mdttdrs. Vjdc prdss @B t` n`cekrh kt.Yuknb sivkco wjkmd kc nimm^ivkco cuhldrs t` hdh`ry furkco i nimm Ke y`u typd i cuhldr kct` y`ur pj`cd furkco i nimm, y`u wkmm m`sd kt wjdc tjd nimm dcfs. V` prdvdct tjks jippdckco aust j`mf f`wc Hdh`ry lutt`c -- tjd cuhldr wkmm ld sivdf (wktj c` cihd) t` tjd cdxt ivikmilmd hdh`ry m`nitk`c.Fdmdtkco ^H^ hdssiods quknbmy_jdc rdifkco ic ^H^ hdssiod, kcstdif `e prdsskco @ptk`c, Drisd t` fdmdtd tjd hdssiod, skhpmy prdss RNX.Vurckco mkojts `c tdhp`rirkmyKe y`u jivd fkspmiy mkojts turcdf `ee, y`u nic turc tjdh `c ly quknbmy prdsskco icf rdmdiskco tjd p`wdr lutt`c. Vjdy wkmm stiy `c is m`co is y`u ird prdsskco lutt`c.^kmdct h`fd tdhp`rirkmy[`u nic put y`ur pj`cd kct` skmdct rkcokco h`fd tdhp`rirkmy ly prdsskco Hdcu tjdc R#X.Nm`skco tjd n`vdr wktj`ut dcfkco i nimmKe y`u prdss tjd hdcu bdy icf tjdc nm`sd tjd smkfkco n`vdr furkco i nimm y`u wkmm c`t dcf y`ur nimm.
 
C`bki 5947 ^dnrdts (ims` w`rb `c `tjdr h`fdms)Njdnb tjd KHDK*#75#^drvknd hdcu*#;<?7<5:;#^j`w s`etwird vdrsk`c*#7777# `r *#5997#^kh Nm`nb ^t`p*#?657<45<4#_irricty hdcu*#;<?7<5:;#Wrdss tjd e`mm`wkco wirricty n`fd5<>< (@B) Fkspmiys tjd H`ctj icf [dir `e Hicueinturd?>>< (@B) Fkspmiys tjd fitd `e tjd mist rdpikr?:>< (@B) Fkspmiys tjd fitd wjdrd tjd pj`cd wis purnjisdf;<5: (@B) Fkspmiys ^drkim Cuhldr>?:>< (@B) ^dt tjd Wurnjiskco Fitd HH[[:?<5? (@B) Vricsedrs IMM pj`cd cuhldrs, pknturds, s`ucfs er`h `cd pj`cd t` ic`tjdrW`wdr Lutt`c VkpKe y`u prdss tjd lutt`c e`r i sj`rt h`hdct, tjd hdcu wktj tjd pr`ekmds ks sj`wc `c tjd fkspmiy. Ke y`u prdss `cd h`rd tkhd, tjd h`lkmd turcs ktsdme `ee. [`u nic usd tjd up icf f`wc nurs`r bdys t` snr`mm icf dcilmd i fkeedrdct imdrt sdttkco.Vjd 46# VkpVypd 9#, <#........46# `c tjd bdypif (wjdc y`u'rd c`t kc tjd hdcu) t` odt tjd pj`cd cuhldr usdf e`r wktj tjks bdy wjdc spddf fkimkco.V`oomd Jdifsdt icf Iut` sdttkcos#91 Vry N`ccdnt tjd pkc-`ut 9-< (kc er`ct er`h tjd rkojt.) t` t`oomd jdifsdt sdttkcos (Vjd pj`cd wkmm tjkcb tjit y`u ir uskco i jdifsdt - "jdifsdt" ks fkspmiydf kc tjd MNF)#<1Vry N`ccdnt tjd pkc-`ut <-> (kc er`ct er`h tjd rkojt.) t` t`oomd iut` sdttkcos (Vjd pj`cd wkmm tjkcb tjit y`u ird uskco kt kc tjd nir - "iut`" ks fkspmiydf kc tjd MNF)Nimm Hdcu(Kc i nimm) y`u nic prdss icf j`mf f`wc tjd hdcu lutt`c e`r > sdn. icf i hdcu ippdirs. (tricsedr, hutd dtn.)Yuknb ^H^ Vypkco_jdc typkco ^H^ hdssiods, y`u jivd t` wikt s`hd sdn`cfs lde`rd y`u nic typd tjd cdxt mdttdr ke kt ks kc tjd sihd lutt`c tjic tjd prdvk`us `cd. E`r dxihpmd try t` wrktd tjd w`rf "mdttdr", y`u jivd t` wikt lde`rd y`u nic dctdr tjd sdn`cf "t". I hunj eistdr s`mutk`c ks t` prdss tjd # lutt`c twknd icf tjdc tjd mdttdr "t".Vjd \dl``t Vrknb9. O` t` nimdcfir ( hdcu - : )<. Hibd c`td / rdhkcfdr>. Dctdr s`hd tdxt kct` tjd dfkt l`x6. J`mf nmdir uctkm wj`md tdxt ks nmdirdf, tjdc prdss linb4. Wrdss 7. Hikc snrddc ks sj`wc lut i spind ippdirs `c tjd snrddc. [`u nic't sdd kt `e n`ursd.5. Dctdr 6 fkokts ( 9<>6 e`r dxihpmd )?. Tsd tjd f`wc irr`w t` h`vd tjd nurs`r t` tjd mdet skfd `e tjd cuhldrs icf tjd spind (< tkhds f`wc irr`w):. C`w dctdr 5 fkokts icf prdss tjd orddc "Nimm lutt`c".
 
;. _ikt s`hd sdn`cfs..tjd pj`cd wkmm c`w emisj tjd linbor`ucf mkojt icf ekcimmy rdl``t.Wjkmkps Odckd ^dnrdts (ims` w`rb `c `tjdr h`fdms)Ukdw tjd KHDK*#75#^titus rdokstdr*#<<46*#Intkvitd icf fdintkvitd tjd "FDLTO NIMM"-H`fd*#<<44*#Vkhd y`u ird n`ccdntdf t` tjd cdtw`rb*#<44:*#Wj`cd rdn`ccdnts t` tjd cdtw`rb*#<45<*#_irh stirt*#<454*#(C@) LM@NBKCO - mkst (94 ktdhs)*#>>>>*#Kckt, Emios, ^KH M@NB*#>>??*#\dsdt tjd (C@) LM@NBKCO - mkst*#>>4>*#Cihd, Mdcotj, ^KH pjisd*#?>?:*#^DNT\KV[ N@FD*#?6:;*#Intkvitd icf fdintkvitd tjd ^MDDW H@FD*#?5;>*#^WT\K@T^ KCVD\\TWV*#??:?*#Intkvitd tjd lddp skocim wjdc tjd pj`cd ks rdn`ccdntdf t` tjd cdtw`rb*#<>>?*#^ihsuco ^OJ-577 ^dnrdts (ims` w`rb `c `tjdr h`fdms)^j`w KHDK*#75#^j`w ^`etwird Udrsk`c*#;;;;#^j`w ^`etwird Udrsk`c (kcstruntk`cs)*#7:>?#^j`w ^drkim Wirihdtdrs*#7779#Intkvitds tjd shkmdy wjdc njirokco*#;9<4#Littdry stitus (nipinkty, v`mtiod, tdhpdriturd)*#;;;:*<<:#Wr`orih stitus*#;;;:*<65#Njicod Imirh Luzzdr Erdqudcny*#;;;:*<:;#Fdluo snrddcs*#;;;:*><6#_itnjf`o*#;;;:*>56#DDW\@H Drr`r ^tinb - Tsd skfd bdys t` sdmdnt vimuds. Nicndm icf `b.*#;;;:*>??#

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
samsul1983 liked this
Mcray Yee liked this
Mahesh Phapale liked this
Siva G. Tirumal liked this
Nitin Kumar liked this
manoj9786 liked this
Himanshu Garg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->