Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Chamada de Trabalhos ENAPEGS 2011

Chamada de Trabalhos ENAPEGS 2011

Ratings: (0)|Views: 867|Likes:
Published by mauricioserafim

More info:

Published by: mauricioserafim on Dec 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2011

pdf

 
 
Lbqvái Qiajkh aiei Akejnmi skpk k Pbfbgjnjìái fk Bqgbpk Sÿ`hjak
AMKEKFK SKPK QR@EJQQÁI FB VPK@KHMIQ
|||.plq.|jdj.`p;);3
 
KSPBQBNVKÌÁI
I W Bnainvpi Nkajinkh fb Sbq{rjqkfipbq be Lbqvái Qiajkh -BNKSBLQ* iaippbpë niq fjkq 07 -{rjnvk*( 0<-qb}vk* b 0= -që`kfi* fb ekji fb 03;;( be Ghipjknñsihjq
 ‑
QA( qbfjkfi sbhk Rnjwbpqjfkfb fi Bqvkfi fb QknvkAkvkpjnk -RFBQA* ) Abnvpi fb Ajïnajkq fk Kfejnjqvpkìái b Qñaji%Bainöejakq -BQKL*.I BNKSBLQ ê pbkhjkfi knrkhebnvb( fbqfb 033<( ni àe`jvi fk Pbfb fb Sbq{rjqkfipbq be Lbqvái Qiajkh-PLQ
 ‑
|||.plq.|jdj.`p*( gipekfk sip sbq{rjqkfipbq kpvjarhkfiq be vipni fk spifrìái b fjgrqái fbainmbajebnviq pbhkajinkfiq ã lbqvái qiajkh. Kq {rkvpi bfjìòbq knvbpjipbq kainvbabpke niq qblrjnvbq hiakjq(vbnfi aiei vbekq abnvpkjq?
 
033< % Orkbjpi fi Nipvb -AB* % Akesrq Akpjpj fk Rnjwbpqjfkfb Gbfbpkh fi Abkpë -RGA* % Lbqvái Qiajkh?spëvjakq be fb`kvb( vbipjkq be ainqvprìái.
 
033=
 ‑
Skhekq -VI* % Rnjwbpqjfkfb Gbfbpkh fi Viaknvjnq -RGV*
 ‑
Iq fbqkgjiq fk gipekìái be lbqváiqiajkh.
 
033:
 ‑
Orkbjpi -@K* b Sbvpihjnk -SB* % Rnjwbpqjfkfb Gbfbpkh fi Wkhb fi Qái Gpknajqai -RNJWKQG*
 ‑
 Lbqvái Qiajkh b Sihåvjakq Sÿ`hjakq fb Fbqbnwihwjebnvi? Kìòbq( Kpvjarhkìòbq b Klbnfk.
 
03;3
 ‑
Hkwpkq -EL*
 ‑
Rnjwbpqjfkfb Gbfbpkh fb Hkwpkq -RGHK*
 ‑
Lbqvái Qiajkh b Lbqvái Sÿ`hjak?Jnvbpgkabq b Fbhjejvkìòbq.Nk bfjìái fb 03;;( i vbek abnvpkh fi bwbnvi qbpë
Lbqvái Qiajkh aiei akejnmi skpk k pbfbgjnjìái fk bqgbpksÿ`hjak
. Spbvbnfb%qb fkp ainvjnrjfkfb ã fjqarqqái jnjajkfk be Hkwpkq( vpkvknfi fb niqqk aiespbbnqái kpbqsbjvi fi {rb ainqvjvrj b akpkavbpjk kvrkhebnvb k bqgbpk sÿ`hjak b fb {rb eknbjpkq k spëvjak fk lbqváiqiajkh sifb ainqvjvrjp re akejnmi skpk qrk keshjkìái b pbfbgjnjìái. Bqgbpk sÿ`hjak bnvbnfjfk aiei bqskìifb fjëhili b fb jnvbpebfjkìái fb wjqòbq fb ernfi b fb jnvbpbqqbq fjwbpqiq( kqqiajkfiq k qrobjviq bjnqvjvrjìòbq {rb qb kpvjarhke b klbe aihbvjwkebnvb be vipni fb spisñqjviq aiernq( qbok ni àe`jvi bqvkvkh(fkq pbhkìòbq bnvpb Bqvkfi b qiajbfkfb b nkq jnvbpgkabq bnvpb k bqgbpk sÿ`hjak b k bqgbpk spjwkfk.Re fiq spjnaåsjiq {rb nipvbjke k ainqvprìái fi BNKSBLQ 03;; ê {rb i spñspji bwbnvi ainqvjvrk bqskìi fbb}sbpjïnajk b b}sbpjebnvkìái ebvifihñljak nk gipek aiei ê ainqvpråfi b nkq pbghb}òbq {rb spieiwb. Kjnvbnìái ê spjwjhbljkp k fjwbpqjfkfb % fb gipekviq( fb ëpbkq fi ainmbajebnvi ajbnvågjai b nái ajbnvågjai( fbiplknjkìòbq( fb pbljòbq b fb sbqqikq skpvjajsknvbq( `be aiei i fjëhili( k fjkhñljak( k jnvbpfbsbnfïnajk( kk jnabpvbk b k jnahrqjwjfkfb.I bwbnvi qbpë ainqvjvråfi sip ijvi bj}iq vbeëvjaiq spisiqviq sip sbq{rjqkfipbq hjlkfiq k PLQ. [rkvpi bj}iqvbeëvjaiq bqvkpái k`bpviq skpk qr`ejqqái fb vpk`khmiq b irvpiq {rkvpi vbpái spilpkekìái fbgjnjfk sbhiqaiipfbnkfipbq( aingipeb fbvkhmkfi ni {rkfpi k qblrjp.
 
 
Lbqvái Qiajkh aiei Akejnmi skpk k Pbfbgjnjìái fk Bqgbpk Sÿ`hjak
AMKEKFK SKPK QR@EJQQÁI FB VPK@KHMIQ
|||.plq.|jdj.`p0);3
 
 
BJ]IQ VBEËVJAIQ FI BNKSBLQ 03;;Bj}i Vbeëvjai Spisinbnvbq)AiipfbnkfipbqAie amkekfk skpk qr`ejqqái fb vpk`khmiq
; % Aispifrìái b Jniwkìái Qiajkhnk Bqgbpk Sÿ`hjakAkpihjnk Knfjin
 ‑
RFBQA)BQKL
 ‑
akpihknfjinCvbppk.aie.`pFknjbh Sjnmbjpi
 ‑
RFBQA)BQKL
 ‑
fknjbh.e.sjnmbjpiClekjh.aieBnji Hrj Qsknjih % RFBQA)BQKL
 ‑
 bhqsnhCzkmii.aie.`pEkrpåaji Qbpkgje % RFBQA)BQKL
 ‑
qbpkgje.bqklClekjh.aieSkrhk Amjbq Qamieebp % RFBQA)BQKL
 ‑
skrhkaq1Clekjh.aieWjnåajrq _iedi|qdj Qkhwj % RFBQA)BQKL % wjnjajrq.qkhwjClekjh.aie0 % Lbqvái Qiajkh( Pbfbq bEiwjebnviq QiajkjqKpejnfi fiq Qknviq Qirqk Vbifñqji
 ‑
SRA%EL ) SSLK ) NRSBLQ %vbifiqjiCsi`i}.aieHrajkni Spkvbq Orn{rbjpk% SRA%QS ) NBKVQ % orn{Csraqs.`pEkpji K{rjni Khwbq% BKBQS%GLW %ekpji.khwbqCglw.`pSkvpåajk Ekpjk Ebnfinìk% Abnvpi Rnjwbpqjvëpji GBJ% Qái SkrhiskvpjajkeebnfinakClekjh.aieQzhekpk Hisbq Gpknabhjni Linìkhwbq%Fjkq% SRA%QS)NBKVQ %qzhekpkhfjkqClekjh.aie1 %
‘Fbeiapkajkq― niq spiabqqiqfb ainqvprìái fb ‘IrvpkqBainiejkq―? Vpjhmkq skpk k
Pbfbgjnjìái fk Bqgbpk Sÿ`hjakOÿhji Knfpkfb % RG@K b RGG % oknfpkfb3Clekjh.aieAkpihjnk Hbái % Rnjwbpqjfkfb Vêanjak fb Hjq`ik % akpihjnkhbkiCeifbwjfk.aieApjqvjkni fb Gpknìk % Rnjwbpqjfkfb fb Aije`pk % apjqvjkni.gpkhjekClekjh.aieJlip Wkhbnvje
 ‑
Rnjwbpqjfkfb Vêanjak fb Hjq`ik % RGG % wkhbnvjeClekjh.aie6 % Lbqvái Qiajkh( Kpvb b Arhvrpk?wkhipbq b vbanihiljkq skpk klbqvái fi skvpjeönji fkq ajfkfbqBhijqk Mbhbnk fb Qirk Ak`pkh
 ‑
GKKS(QS %bhiak`pkhCrih.aie.`p. Skrhi fb Vkpqi Erz
 ‑
GKKS(QS %sverzCrih.aie.`p. Hrjq Knvinji Blrjnik( KSSK( @bhi Mipjinvb %blrjnik.`mCvbppk.aie.`p. Khsbnjkni Qjhwk Gjhmi( Gkarhfkfb fb Kpvbq b Aiernjakìái fk Rnjwkhb %Liwbpnkfip Wkhkfkpbq %vje.gjhmiCrih.aie.`p
Bj}iq vbeëvjaiq skpk iq {rkjq nái mkwbpë qr`ejqqái fb vpk`khmiq -fbvkhmbq qi`pb kspilpkekìái fb akfk re fiq bj}iq k qblrjp bqvkpái fjqsinåwbjq ni qjvb|||.plq.|jdj.`p*?
2 % I sksbh fkq EbvifihiljkqJnvblpkvjwkq nk keshjkìái fkbqgbpk sÿ`hjakWkhêpjk Ljknnbhhk % RGA Akpjpj %wkhbpjkljknnbhhkClekjh.aieWjwjnk Ekamkfi % RG@K)AJKLQ %ekamkfi.wjwjnkClekjh.aieEkpjk Qrknk Eirpk % RG@K)AJKLQ %ekpjkqrknkClekjh.aieBfljhqin Vkwkpbq fb Kpkÿoi
 ‑
SRA)QS b Rnjoiplb %bfljhqinClekjh.aie. 7 % Ainqvprìái fk vbipjk fiainmbajebnvi be LbqváiQiajkhKjpvin Akpfiqi Aknìkfi % RGV %kjpvinakpfiqiCzkmii.aie.`pKpjëfnb Qakhginj Pjli % RNJWKQG %kpjkfnbqakhginjClekjh.aieOiqê Pi`bpvi Sbpbjpk % RGHK %opi`sbpbjpk02Czkmii.aie.`pGbpnknfi Lrjhmbpeb Vbnñpji % B@KSB)GLW %gbpnknfi.vbnipjiCglw.`pWànjk Kskpbajfk Pbbnfb fb Ihjwbjpk % RGHK %wpbbnfb:Czkmii.aie.`p< % Gjhiqigjk fk fjgbpbnìk(`jisihåvjak( spifrìái fbqr`obvjwjfkfbHrj Eknibh Hisbq % RGA Akpjpj
 ‑
HJBLQ %hhrjeknibhCmivekjh.aieObiwë Vippbq % RGA Akpjpj
 ‑
HJBLQ % obiwkvippbqCrih.aie.`pLrjhmbpeb Akqvbhi @pknai
 ‑
RGPO
 ‑
 ‑
SRA)SP
 ‑
bhkfjiapkjkCmivekjh.aie= % Bnqjni( sbq{rjqk bb}vbnqái be Lbqvái QiajkhGbpnknfi Lrjhmbpeb Vbnñpji
 ‑
B@KSB)GLW %gbpnknfi.vbnipjiCglw.`pVànjk Gjqambp
 ‑
AJKLQ)RG@K % nbsih.ajklqClekjh.aiePiqknk fb Gpbjvkq @irhhiqk
 ‑
AJKLQ)RG@K
 ‑
knknknClekjh.aie
 
 
Lbqvái Qiajkh aiei Akejnmi skpk k Pbfbgjnjìái fk Bqgbpk Sÿ`hjak
AMKEKFK SKPK QR@EJQQÁI FB VPK@KHMIQ
|||.plq.|jdj.`p1);3
 
Iq ebhmipbq vpk`khmiq kwkhjkfiq qbpái spbejkfiq aie k qr`ejqqái be pbljeb fb
 gkqv vpkad 
skpk sbpjñfjaiqir aie k sr`hjakìái ni wihreb 2 fk Aihbìái BNKSBLQ( be hjwpi {rb klprsk iq spjnajskjq vbekq fb`kvjfiqni bwbnvi
;
. Bnvpb iq sbpjñfjaiq {rb oë qái skpabjpiq fk PLQ)BNKSBLQ bqvái?Iplknjkìòbq ' Qiajbfkfb(PKS-Pbwjqvk fb Kfejnjqvpkìái Sÿ`hjak*(KFE.EKFB( PLQK( Akfbpniq Lbqvái Qiajkh( KSLQbLbqvái.Ipl.Kq bfjìòbq knvbpjipbq fk Aihbìái BNKSBLQ bqvái fjqsinåwbjq skpk fi|nhikf be|||.plq.|jdj.`p)`jh`jivbak. 
Eifkhjfkfbq b Skpàebvpiq skpk Gipekvkìái fkq Spisiqvkq
Kq eifkhjfkfbq fb spisiqvkq kabjvkq skpk k qr`ejqqái ki bwbnvi qái?K* Kpvjli4 @* Kpvjli Jnjajkìái Ajbnvågjak)Vpk`khmi fb Ainahrqái fb Arpqi4 A* Igjajnk4 F* Pbhkvi fb Spëvjak4B* Oknbhk Arhvrpkh.Kq bqsbajgjakìòbq fbgjnjfkq k qblrjp fbwbpái qbp i`qbpwkfkq nk bhk`ipkìái fkq spisiqvkq( qi` sbnk fbb}ahrqái fi spiabqqi fb kwkhjkìái( akqi nái qboke arespjfkq.J.
 
Kq spisiqvkq fbwbe qbp kspbqbnvkfkq be hånlrk sipvrlrbqk.JJ.
 
K krvipjk nái fbwb qbp jfbnvjgjakfk ni aipsi fi vpk`khmi.JJJ.
 
Nk sëljnk fi bnfbpbìi bhbvpönjai ni {rkh i vpk`khmi qbpë qr`ebvjfi b}jqvbe akesiq bqsbaågjaiqskpk k jfbnvjgjakìái fb kvê 36 krvipbq)ai%krvipbq b qrkq pbqsbavjwkq jnqvjvrjìòbq.JW.
 
Skpk akfk vpk`khmi qr`ebvjfi qbpë lbpkfk rek jfbnvjgjakìái b rek qbnmk( aie kq {rkjq iqkrvipbq sifbpái isipvrnkebnvb ainqrhvkp k qjvrkìái fi vpk`khmi.W.
 
Kq sëljnkq fbwbe qbp nrebpkfkq ni pifksê( fbqfb k spjebjpk sëljnk.WJ.
 
I nÿebpi fb sëljnkq fbwb qblrjp i bqvk`bhbajfi skpk akfk eifkhjfkfb( ni gipekvi K6 -0;(3 ae }0:(< ae % ekplbnq qrsbpjip b bq{rbpfk 1(3 ae( ekplbnq jngbpjip b fjpbjvk 0(3 ae*( ginvb VjebqNb| Piekn( aipsi ;0sv( bqskìkebnvi qjeshbq -bnvpb akpkavbpbq( skhkwpkq b hjnmkq*.WJJ.
 
I våvrhi fk spisiqvk fbwb bqvkp be nblpjvi b be Hbvpkq Ekjÿqarhkq ksbnkq nkq Jnjajkjq fi Våvrhi(aie Aipsi;0sv( nk Ginvb Vjebq Nb| Piekn( aie Bqskìkebnvi b Bnvpb Hjnmkq Qjeshbq.WJJJ.
 
Kq pbgbpïnajkq fbwbe qblrjp kq nipekq fk K@NV.J].
 
Kq nivkq fbwbe qbp jnahråfkq aiei nivkq fb gjnkh fb vb}vi be ginvb Vjebq Nb| Piekn( aipsi;3sv( aie bqskìkebnvi qjeshbq bnvpb akpkavbpbq( skhkwpkq b hjnmkq
.
TNái qbpái kabjvkq nivkq fbpifksêU.
 
 ].
 
Kq spisiqvkq
fbwbe qbp bfjvkfkq be \ipf)Iggjab( aie b}vbnqái fb kp{rjwi vjsi ‘.fia― ir‘.fia}―( ir be spilpkekq aie b}vbnqái fb kp{rjwi ‘.ifv―. Pbaiebnfk
%qb {rb i vkeknmi fikp{rjwi nái qbok qrsbpjip k ;(3 E@ -eblk`zvb* ir ;333 D` -djhi`jvbq*.
TKvbnìái skpk NÁI bnwjkp 
i kp{rjwi fi vpk`khmi aie b}vbnqái ‘.pvg― b ‘.sfg―U 
.
 
 
 K* KPVJLI
I kpvjli fbwb qb kspbqbnvkfi aie i eånjei fb 3= -ijvi* b i eë}jei fb ;7 -fbbqqbjq* sëljnkq( jnahrjnfi?
J.Våvrhi fi Vpk`khmi4 JJ. Pbqrei( Skhkwpkq%amkwb b Bj}i Vbeëvjai?
jnjajkfi hili ksñq i våvrhi fi vpk`khmi( ipbqrei fbwbpë vbp ni eånjni ;3 hjnmkq b ni eë}jei 023 skhkwpkq be ginvb Vjebq Nb| Piekn( aipsi ;0svaie bqskìkebnvi qjeshbq -bnvpb akpkavbpbq b skhkwpkq*. I pbqrei fbwbpë b}sip i i`obvjwi( i {rkfpi vbñpjai
;
 
Iq vpk`khmiq bqaihmjfiq sifbpái nbabqqjvkp fb korqvbq be grnìái fkq nipekq skpk sr`hjakìái fb akfk sbpjñfjai b fihjwpi. Vpk`khmiq {rb nái gipbe jnêfjviq nái sifbpái qbp jnfjakfiq skpk sbpjñfjaiq {rb b}joke bqqk ainfjìái. Nbqqbakqi( sifbpái aiesip i hjwpi pbhkvjwi ki bwbnvi.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
eduardogusmao liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->