Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amalan Tarekat Al-Ahmadiah SELAWAT AZIMIAH

Amalan Tarekat Al-Ahmadiah SELAWAT AZIMIAH

Ratings:
(0)
|Views: 631|Likes:
Published by azaidi88

More info:

Published by: azaidi88 on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
Perkara pertama yang di tekankan di dalam Tarekat Ahmadiyyah ialah "AURAD". Buat para pembaca, aurad adalah perkataan Bahasa Arab yang bermaksud wirid-wirid.Ianya adalah kata jamak atau di dalam Bahasa Inggeris dinamakan 'plural' kepada perkataan wirid. Di petik daripada Kitab Pengantar kepada Tarekah Ahmadiyyah Arrashiddiyyah Aldandarawiyyah(
ةيوردندلا ةيدشلا ةيدمحا ةقيطل ةيوملا ثملا دئاف
) karangan Al-Marhum Sheikh HajiAhmad bin Sheikh Haji Muhammad Said bahawa amalan dan wirid Tarekah Ahmadiyyahyang utama ada tiga iaitu:-1-Al-Tahlil (
هتلا
)Lafaznya ialah:-
ة ٍ  َ م ْ لَ ّ كُفِ ِ لا ُ سُ رَد ٌ م   َ ُ ُ لا اِ َ لَاِَ  ِ لا  ُ  ْ عِ ُ  َ سِ وَََد َ عَ ٍ َنَ وَ
Ertinya:- Bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruhAllah pada setiap kerlipan mata dan nafas sebanyak bilangan ilmu Allah.2-Selawat Azamiah (
ةمظلا اصلا
)Lafaznya ialah:-
ذ ِ لا  ِ  ْ ظ ِ  َ لْا  ِ لا  ِ جْ وَرِ  ْ  ُ بِ َ لُ َ سْأَ ْ نّاِ  ه ُ   لاَ  ُ لِاْ  َ عَ ِ بِ ْ َ ْ َ وَ ِ  ْ ظ ِ  َ لْا  ِ لا ِ  ْ عََكرْأََ ِد ٍ م   َ ُنَ ْ َى َ عَى َ  ّ ص َ ُْأَ ِ  ْ ظ ِ  َ لْا  ِ لا رِد ْ قَبِ ِ  ْ ظ ِ  َ لْا  ِ لا  ّ  ِ نَِ آ ى َ عَ وَ ِ  ْ ظ ِ  َ لْا رِد ْ قَلْا ٍ َنَ وَة ٍ  َ م ْ لَ ّ كُ ْ فِ ِ  ْ ظ ِ  َ لْا  ِ لا ِاْَة ِ م َ ظ َ عَ ِاْ وَد َ بِة ً م َ ئِاْَًَ ِ  ْ ظ ِ  َ لْا  ِ لا  ِ  ْ عِ ْ فِََد َ عَ يَد ُ م   َ ُيَنَ ْ َيَ َ قّ َ لِم ً  ْ ظ ِ  ْ َ ِ  ْ ظ ِ  َ لْا  ِ لا َ  ْ ِ ِ لِ آ ى َ عَ وَ ِ  ْ  َ عَ ْ  ّ سَ وَ ِ  ْ ظ ِ  َ لْا  ِ  ُ خ ُ لْا اَ ِ وْ   لا  َ  ْ بَ َ  ْ م َ جَم َ كَ ُ  َ  ْ بَ وَى ْ  ِ  ْ بَ ْ م َ جْاوَ َ لِَ  ُ  ْ  َ جْاوَً َ َ وَة ً ظ َ قَيَ ً ِبَ وَا ً ِَ ِ  ْ  لاوَ  َ نْد  لا ىفِِ  ْ جُ  ُ لْا  ِ  ْ م ِ جَ ْ ِى ْ ِاْذ َ لِحً وْ رُّ رَيَ  ُ  ْ ظ ِ عَيَِ  َ ِ ا  َ  ْ َ
 
Ertinya:- Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu dengan Nur Wajah Allah yangMaha Besar, yang memenuhi segala penjuru ‘Arasy Allah Yang Besar, dan dengannya berdiriseluruh alam Allah yang Agung. Moga Engkau berselawat ke atas penghulu kami MuhammadS.A.W yang mempunyai martabat yang agung dan ke atas keluarga Nabi Allah Yang Besar,dengan kadar kebesaran Zat Allah Yang Maha Besar, pada setiap kerlipan mata dan nafassebanyak bilangan ilmu Allah Yag Maha Besar, dengan selawat yang berkekalansebagaimana kekalnya Allah Yang Maha Besar, Penghormatan bagi Engkau wahai tuan kami,wahai Muhammad, wahai yang mempunyai akhlak yang besar (indah). Salam kesejahteraandaripadaMu ke atas keluarganya seperti yang demikian itu juga. Himpunkanlah di antara akudan dia (Nabi Muhammad S.A.W ) sebagaimana Engkau menghimpunkan antara roh dan jasad, zahir dan batin sama ada ketika sedar atau tidur. Jadikanlah dia (Nabi MuhammadS.A.W ) wahai Tuhanku, roh bagi zatku daripada sekalian wajah (keadaan) di dalam dunia inisebelum hari akhirat, wahai Allah yang Maha Besar.3-Istighfar Kabir (
 لا رغتسا
)
   َ لْا  َ ُاِ َ لَاِَْذ ِ لَا  َ  ْ ظ ِ  َ لا  َ لا  ُ  ِ غت َ سْأَََ ُ  ْ ُأَ وَِا َ كْِاوَِ َ لْاَِ  ْ نُذ  لا رَ ََ  ْ   قَلاِثَ اوَِ  ْ نُذ ُ لاوَه َ  ّ كِىِ َ م َ لْا  ِ  ْ م ِ جَ ْ ِ ِ  ْ لَاِ  ً ِبَ وَا ً ِَ ً ط َ َ وَاد ً م ْ عَ ُ ت ُ  ْ نَْأَ ٍ نْَ ّ كُ ْ ِ وَ ى ْ ِ َ  َ سَ وَى ْ ِكَ  َ حَ ِ  ْ م ِ جَى ْ فِ ً  ْ فِ وَً  ْ َ  َ ِاد ً َ  ْ سَاد ً بَأَم ً ئِاَه َ  ّ كِى ْ سِَنْأَ وَى ْ ِا َ ط َ َ وَ  ْ  َ عْأََْذ ِ لا  ِ نْذ  لْا  َ ِ وَ ْ  َ عْأَْذ ِ لا  ِ نْذ  لاَاد َ ِ وَُَارَِا  ُ ت ْ ص َ ص  َ وَُ رَد ْ قُلْا  ُ ْد َ جَ وْأَََد َ عََ  ِ لِ َ م َ جوَ َ بّ رَ ِ جْ وَِ َ  َ لِى ْ غ ِ  َ  ْ يَم َ كَ ِ لا ِم َ  ِ كَ ىضَ  ْ يَ وَ َ ب رَ   ِ يُم َ كَ وَ ِ لِم َ كَ وَ
Ertinya:- Aku memohon keampunan kepada Allah Yang Maha Besar, yang bahawasanyatiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya.Maha Pengampun bagi segala dosa, wahai yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Aku bertaubat kepada-Nya daripada segala jenis maksiat, dosa dan kesalahan yang telah akulakukan sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja, sama ada yang zahir mahu pun yang batin, sama ada pada perkataan, perbuatan dalam setiap pergerakan atau diamku, yangterlintas di hatiku dan diriku semuanya selama-lamanya. Tidak kira sama ada dosa-dosa yangaku ketahui atau tidak aku ketahui, sebanyak mana yang dicakupi oleh Ilmu Allah, yangdihitung oleh buku amalan dan yang ditulis oleh pena. Sebanyak mana yang diadakan olehQudrat dan dituntut oleh Iradat dan sebanyak tinta kalimah-kalimah Allah sepertimana yang

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
wmfazrul liked this
pretender liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->