Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Green Tourism of Finland® - Ympäristömerkistä ja sen tarkoituksesta, GTF-merkkiin 2015

Green Tourism of Finland® - Ympäristömerkistä ja sen tarkoituksesta, GTF-merkkiin 2015

Ratings: (0)|Views: 46|Likes:
SUOMEKSI:
Green Tourism Finland® (GTF) -Ympäristömerkillä varustetut majoitus, ravitsemus, kuljetus sekä ohjelmapalvelutuotteet takaavat kestävän kehityksen mukaiselle luontomatkailulle erittäin korkean laadun.

Germany:
Green Tourism of Finland ® (GTF) ermöglicht in Finnland einen Naturtourismus entsprechend den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung, indem es finnische Touristikunternehmen zusammenbringt, die sich der Idee der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet fühlen.
FRENCH:
Green Tourism of Finland® (GTF) présente le tourisme de nature durable en Finlande formant un ensemble d'entreprises du secteur touristiques qui se conforment à l'idéologie du développement durable.
Sweden:
Naturturismen i Finland

GTF Möjliggör naturturismen i Finland i enlighet med hållbar utveckling genom att förena finska företag inom turistbranschen, som respekterar tänkandet enligt hållbar utveckling.
SUOMEKSI:
Green Tourism Finland® (GTF) -Ympäristömerkillä varustetut majoitus, ravitsemus, kuljetus sekä ohjelmapalvelutuotteet takaavat kestävän kehityksen mukaiselle luontomatkailulle erittäin korkean laadun.

Germany:
Green Tourism of Finland ® (GTF) ermöglicht in Finnland einen Naturtourismus entsprechend den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung, indem es finnische Touristikunternehmen zusammenbringt, die sich der Idee der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet fühlen.
FRENCH:
Green Tourism of Finland® (GTF) présente le tourisme de nature durable en Finlande formant un ensemble d'entreprises du secteur touristiques qui se conforment à l'idéologie du développement durable.
Sweden:
Naturturismen i Finland

GTF Möjliggör naturturismen i Finland i enlighet med hållbar utveckling genom att förena finska företag inom turistbranschen, som respekterar tänkandet enligt hållbar utveckling.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Green Tourism of Finland® Ecolabel on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2015

pdf

text

original

 
Green Tourism of Finland® palvelumerkki
1. YLEISGREEN TOURISM OF FINLAND®- PALVELUMERKIS
Green Tourism of Finland® –palvelumerkin (jäljempänä GTF) ideana on tukea ja edistääkestävää kehitystä matkailussa ja vapaa-ajan palveluissa. Kestävällä kehityksellä on niintaloudellinen, ekologinen, sosiaalinen kuin kulttuurinenkin ulottuvuus. Merkkiä käyttävättuotteet ammentavat sisältönsä suomalaisesta luonnosta ja paikallisesta kulttuurista,minimoivat ympäristövaikutukset ja tukevat paikallista työllisyyttä. Niiden tavoitteena onlisätä asiakkaan henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja vahvistaa asiakkaan henkilökohtaistasuhdetta luontoon.GTF- palvelumerkin haltijat tai tavaramerkin haltijoiden valtuuttama taho arvioi kunkinkäyttölupaa hakevan yrityksen, organisaation, yksittäisen tuotteen tai palvelun kohdallatavaramerkkiehtojen myöntöperusteiden toteutumisen. Ohjelmapalvelutuotteiden kohdallamerkki on tuotekohtainen.
2. GTF-PALVELUMERKKI VERKOSSA
GTF- merkki on vahvasti läsnä uusissa sosiaalisissa medioissa ja verkkoyhteisöissä:
Skype
Flickor
3. GREEN TOURISM OF FINLAND®- TUOTTEIDEN LUOKITTELU
GTF-merkki voidaan mntää tila- ja ruokailupalveluille sekä erilaisilleohjelmapalvelutuotteille. Kokouspaketit ovat yhden tai useamman päivän mittaisia paketteja, jotka sisältävät kokoustilojen käytön ja ruokailut sekä asiakkaan toiveiden mukaisesti ms pymisiä, hyvinvointipalveluita ja luontoelämystuotteita. Ohjelmapalvelutuotteet voidaanluokitella kolmeen eri ryhmään seuraavasti:
Avain GTF® - palvelumerkin käyttöön
30.11.2010
1/8
 
Luontoelämystuotteet
Kulttuurituotteet
Hyvinvointipalvelut 
Luontoelämystuotteet
ovat aikuisille suunnattuja, luontoon suuntautuvia retkituotteita.Niiden kesto voi vaihdella muutamasta tunnista muutamaan päivään. Luontoelämystuotteethyödyntävät mahdollisuuksien mukaan ympäristökasvatuksen menetelmiä.
Kulttuurituotteet
ammentavat sisältönsä lähinnä paikallisesta kulttuurista ja historiasta. Ne voivat sisältää liikunnallisia elementtejä ja tapahtua ulkotiloissa, mutta tämä ei ole välttämätöntä. On kuitenkin suositeltavaa, että ms kulttuurituotteet sisältävät joitakinelementtejä suomalaisesta luonnosta. Kulttuurituotteet eivät voi olla luonnonsuojelun vastaisia (esim. tuottaa paljon jätettä).
Hyvinvointipalvelut
ovat luonnosta sisältönsä ammentavia hyvinvointituotteita. Ne voivatsisältää erilaisia ryhmäliikuntamuotoja, luontaishoitoja tai hemmotteluja.Hyvinvointipalvelut tapahtuvat yleensä pääasiassa sisätiloissa, mutta mahdollisuuksienmukaan niihin liittyy osia myös ulkona luonnossa.
4. PALVELUMERKIN HAKUPROSESSI
Palvelumerkki voidaan mntää yrityksille, jotka tuottavat tilapalveluita, ruokailupalveluita jaohjelmapalveluita. Ohjelmapalveluille merkki mnnetään tuotekohtaisesti.Käyttölupaa hakevalta yritykset vaaditaan toimittavan
kopiot
seuraavista dokumenteistamerkin myöntävälle taholle:
 Yritysrekisteriote
Markkinointiin käytettävä kirjallinen materiaali (esitteet, tuotekortit)
 Ympäristöohjelma (Tila- ja ruokailupalvelut)
 Terveystarkastajan lausunto (Tila- ja ruokailupalvelut)
Ohjelmatuotteen arviointilomake täytettynä (Ohjelmapalvelut)
EA1-kortti kaikilta tuotetta ohjaavilta oppailta (Ohjelmapalvelut) Tämän lisäksi tilapalveluiden turvallisuussuunnitelma tarkastetaan yrityskäynnin yhteydessä.Samassa yhteydessä tarkastetaan tilapalveluiden siisteys ja viihtyisyys sekä yleisten kriteerienkohdan
1.3. Paikallisuuden korostaminen
toteutuminen. Kun merkkiä haetaanohjelmapalvelutuotteille, annetaan yrityskäynnin yhteydessä lisäksi näyte yhdestaohjelmapalvelutuotteesta. Yrityksen nettisivut ja kirjallinen markkinointimateriaali arvioidaan hakuprosessin aikana yleisten kriteerien (kohdat
1.4. Viestintä on laadukasta ja vastuullista
;
1.5. Toimintaasuunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä
; ja
1.6. Julkisen liikenteen ytön tukeminen
)täyttymisen arvioimiseksi.
Avain GTF® - palvelumerkin käyttöön
30.11.2010
2/8
 
Hakuprosessi käynnistyy yrittäjän maksaessa aloitusmaksun ja toimittaessa edellä mainitutdokumentit palvelumerkin myöntäjille. Kun dokumentit on toimitettu hyväksytysti jatarkastettu palvelumerkin myöntäjien toimesta, alkaa maksimissaan 6 kuukauden mittainenkoemarkkinointikausi. Tänä aikana yrittäjällä on lupa käyttää tuotemerkkiä kohdassa 6erikseen määritellyillä tavoilla. Lisäksi yrittäjän internetsivut integroidaan GTF:nkotisivuille. Yrityksen nimen kohdalla internetsivulla mainitaan tänä aikana teksti:”hakuprosessi käynnissä”.Koemarkkinointikauden aikana yrittäjän tulee järjestää yritysvierailu ja tehdä mahdollisetmuutokset toimintaansa (esim. tapauksessa, jossa ympäristöjärjestelmä todetaanriittämättömäksi). Kun yritysvierailu on toteutettu menestyksekkäästi, on hakuprosessisaatettu päätökseen. Mikäli todetaan, ettei yritys 6 kk:n koemarkkinointikauden aikanatäytä merkin vaatimuksia, menettää se merkin käyttöoikeuden ja yritys poistetaan GTF:ninternetsivustolta. Maksettua aloitusmaksua ei palauteta.GTF-merkin käyttöoikeus internetissä sekä painetuissa esitteissä on voimassa vuoden ajanaloitusmaksun maksupäivämäärästä. Vuosimaksuun sisältyy yrityksen internetsivujenintegroiminen www.greentourism.ja www.greentravel.sivustoille, merkin proileihin erilaisissa sosiaalissa medioissa ja Google Mapsiin sekä merkin käyttöoikeus yrityksen omillanettisivuilla kohdan 6 mukaisesti. Tämän lisäksi ohjelmapalveluyritysten kohdalla vuosimaksuun sisältyy neljän ohjelmapalvelutuotteen tarkastaminen ja yksilöllinenmarkkinointi GTF -palvelumerkin internetsivustoilla. Tuotteen vaihtaminen toiseksi taiuseamman kuin neljän tuotteen tarkastaminen ja lisääminen internetsivuille on maksullista.
5. GTF -TUOTTEIDEN KRITEERIT5.1. Yleiset kriteerit (tilapalvelu-, ohjelmapalvelu- ja ruokailuyritykset)
5.1.1. Ymristöohjelma ja ohjelmapalvelutuotteen arviointilomake
 Ympäristöohjelma vaaditaan kaikilta ruoka- ja tilapalveluita järjestäviltä tahoilta. Semäärittää käytännön tasolla kiinteässä paikassa tapahtuvan toiminnan (liittyen mm.energian, raaka-aineiden ja veden säästöön, jätteiden käsittelyyn ja hankintoihin).Ohjelmapalvelutuotteelta erillistä ympäristöohjelmaa ei vaadita, sillä sen katsotaan olevanlähinnä immateriaalinen eikä paikkaan sidottu. Ohjelmapalvelutuotteelta vaaditaan sensijaan täytettynä ohjelmapalveluiden arviointilomake, joka palvelumerkkien omistajientaholta hyväksytään. Arviointilomake sisältää tuotteen käsikirjoituksen sekä tuotemerkkienkriteereihin liittyviä kysymyksiä tuotteen sisällöstä. Käsikirjoituksen tulee olla niin yksityiskohtainen, että siitä saa selkeän kuvan siitä, mitä tuotteen aikana tapahtuu. Ympäristöohjelma on kirjallisessa muodossa ja se säilytetään niin, että se on asiakkaannähtävissä pyynnöstä (kansiossa yrityksessä) sekä mielellään ms yrityksen nettisivuilla.Sekä ympäristöohjelma että arviointilomake päivitetään vähintään kahden vuoden välein taisilloin, kun tuotteessa, toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä
Avain GTF® - palvelumerkin käyttöön
30.11.2010
3/8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->