Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
1.1. XỬ LÝ ẢNH, CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ ẢNH
1.1.1. Xử lý ảnh là gì?
1.1.2. Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh
1.1.2.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2.2. Nắn chỉnh biến dạng
1.1.2.3. Khử nhiễu
1.1.2.4. Chỉnh mức xám
1.1.2.5. Phân tích ảnh
1.1.2.6. Nhận dạng
1.1.2.7. Nén ảnh
1.2. THU NHẬN VÀ BIỂU DIỄN ẢNH
1.2.1. Màu sắc
1.2.1.1. Mô hình màu RGB (Red, Green, Bule)
1.2.1.2. Mô hình màu CMY (Cyan, Magenta, Yellow)
1.2.1.3. Mô hình màu HSV (Hue, Saturation, Value)
1.2.1.4. Mô hình màu HLS
1.2.2. Thu nhận, các thiết bị thu nhận ảnh
1.2.2.1. Giai đoạn lấy mẫu
1.2.2.2. Lƣợng tử hóa
1.2.3. Biểu diễn ảnh
1.2.3.1. Mô hình Raster
1.2.3.2. Mô hình Vector
CÁC KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ẢNH
2.1. CÁC KỸ THUẬT KHÔNG PHỤ THUỘC KHÔNG GIAN
2.1.1. Giới thiệu
2.1.2. Tăng giảm độ sáng
2.1.3. Tách ngƣỡng
2.1.4. Bó cụm
2.1.5. Cân bằng histogram
2.1.6. Kỹ thuật tìm tách ngƣỡng tự động
2.1.7. Biến đổi cấp xám tổng thể
2.2. CÁC KỸ THUẬT PHỤ THUỘC KHÔNG GIAN
2.2.1. Phép nhân chập và mẫu
2.2.3. Lọc trung vị
2.2.4. Lọc trung bình
2.2.5. Lọc trung bình theo k giá trị gần nhất
2.3. CÁC PHÉP TOÁN HÌNH THÁI HỌC
2.3.1. Các phép toán hình thái cơ bản
2.3.2. Một số tính chất của phép toán hình thái
BIÊN VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN
3.1. GIỚI THIỆU
3.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN TRỰC TIẾP
3.2.1. Kỹ thuật phát hiện biên Gradient
3.2.1.1. Kỹ thuật Prewitt
3.2.1.2. Kỹ thuật Sobel
3.2.1.3. Kỹ thuật la bàn
3.2.2. Kỹ thuật phát hiện biên Laplace
3.2.3. Kỹ thuật Canny
3.3. PHÁT HIỆN BIÊN GIÁN TIẾP
3.3.1 Một số khái niệm cơ bản
3.3.2. Chu tuyến của một đối tƣợng ảnh
3.3.3. Thuật toán dò biên tổng quát
3.4. PHÁT HIỆN BIÊN DỰA VÀO TRUNG BÌNH CỤC BỘ
3.4.1. Biên và độ biến đổi về mức xám
3.4.2. Phát hiện biên dựa vào trung bình cục bộ
3.5. PHÁT HIỆN BIÊN DỰA VÀO CÁC PHÉP TOÁN HÌNH THÁI
3.5.1. Xấp xỉ trên và xấp xỉ dƣới đối tƣợng ảnh
3.5.1. Thuật toán phát hiện biên dựa vào phép toán hình thái
4.1. GIỚI THIỆU
4.2. TÌM XƢƠNG DỰA TRÊN LÀM MẢNH
4.2.1. Sơ lƣợc về thuật toán làm mảnh
4.3.3. Xƣơng Voronoi rời rạc
4.3.4. Thuật toán tìm xƣơng
5.1. RÚT GỌN SỐ LƢỢNG ĐIỂM BIỂU DIỄN
5.1.1. Giới thiệu
5.1.2. Thuật toán Douglas Peucker
5.1.2.1. Ý tƣởng
5.1.2.2. Chƣơng trình
5.1.3. Thuật toán Band width
5.1.3.1. Ý tƣởng
5.1.3.2. Chƣơng trình
5.1.4. Thuật toán Angles
5.1.4.1. Ý tƣởng
5.1.4.2. Chƣơng trình
5.2. XẤP XỈ ĐA GIÁC BỞI CÁC HÌNH CƠ SỞ
5.2.1 Xấp xỉ đa giác theo bất biến đồng dạng
5.2.2 Xấp xỉ đa giác theo bất biến aphin
5.3. BIẾN ĐỔI HOUGH
5.3.1. Biến đổi Hongh cho đƣờng thẳng
5.3.2. Biến đổi Hough cho đƣờng thẳng trong tọa độ cực
6.1.2.2. Thuật toán phát hiện và hiệu chỉnh góc nghiêng văn bản
6.1.2.3. Thực nghiệm và kết quả
1. Định dạng ảnh IMG
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xu Ly Anh CNTT-DHTN

Xu Ly Anh CNTT-DHTN

Ratings: (0)|Views: 246|Likes:
Published by kynichi

More info:

Published by: kynichi on Dec 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 64 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 68 to 78 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 82 to 84 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 89 to 162 are not shown in this preview.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
van chung liked this
Duy Trần liked this
Hồng Sơn liked this
choc_ngoay1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->