Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ar_taktik

ar_taktik

Ratings: (0)|Views: 14,274|Likes:
Published by gmundy
Armereglemente
Armereglemente

More info:

Published by: gmundy on Dec 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
Arméreglemente del 2
Central lagerhållning:Försvarets bok- och blankettförråd 
 
FÖRSVARSMAKTEN1995-05-1909 833Hkv, Arméledningen TFD 95016
Arméreglemente del 2 Taktik - (AR2)
, 1995 års utgåva(M7741-100612), fastställs.
_ _ _
I samband härmed upphävs Arméreglemente del 2 Taktik (AR 2med Bihang), 1982 års utgåva (M7741-100611) samtArméreglemente del 2 Strid i C-miljö (AR 2 C), 1987 års utgåva(M7741-100621).ÅKE SAGRÉN
Göran Moberg
©
Försvarsmakten, Stockholm 1995
Boken är framställd i samarbete med
FörsvarsmediaBerlings, Arlöv, 1995M7741-100612
 
FÖRORD 
Taktiken är avgörande för arméförbandens förmå-ga i krig och ett av de viktigaste styrmedlen för ut-veckling av armén.
 AR 2
utgör grunden för
arméstridskrafternas strid,
organisations- och materielutveckling,
utbildning av arméns krigsförband,
befälsutbildning i taktik vid skolor, staber och förband,
krigsförberedelsearbete,
ledarskapsutbildning samt
utarbetande av truppslagsvisa förbandsreglementen ochsakreglementen, bl a stabstjänstreglementen, och hand-böcker.
 AR 2
beskriver det taktiska uppträdandet vid högre förband urarmén. Med högre förband avses fördelningar, försvarsområden,brigader och sammansatta stridsgrupper av motsvarande storlek.Taktik och stridsteknik vid lägre förband - förband under brigad-nivån - beskrivs i respektive truppslagsreglementen. Uppträdan-det vid internationella insatser beskrivs i särskilda reglementen.AR taktiska doktrin och övriga principer, främst ledning, skalltilllämpas i truppslagsreglementen och reglementen för internatio-nella insatser.
 AR 2
vänder sig till
krigsförbandschefer med staber,
elever vid MHS TAK A och högre utbildning,
ansvariga för förbands- och sakreglementen samt
lärare vid övriga skolor inom armén som stöd för tak-tisk utbildning.Vissa delar, t ex metoder för problemlösning (den s k bedöman-demallen), kan dock användas även på lägre nivåer som en allmängrund för hanterande av komplexa situationer (problemlösnings-lära). De viktigaste metoderna för beslutsfattning vid lägre för-band framgår av de truppslagsvisa förbandsreglementena.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tommi Immonen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->