Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
527Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

Ratings:

4.8

(1)
|Views: 28,247|Likes:
Published by syazayasminismail

More info:

Categories:Types, Research
Published by: syazayasminismail on Aug 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2015

pdf

 
27 Mac 2008
[FPM_OKED]
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
1.0PENGENALAN
Pelbagai perubahan telah berlaku dengan sepat di dunia hari ini. Ahli-ahli psikologi dansosiologi telah banyak memberi sumbangan kepada pembaharuan dalam amalanpengajaran yang menghasilkan mutu pendidikan yang lebih tinggi.Di Malaysia, beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan.Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa KabinetMengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979), Kurikulum Baru Sekolah Rendah(KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. Berikutan itu,Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah mulai tahun 1989.KBSR menitikberatkan penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengiraserta perkembangan individu secara menyeluruh iaitu dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani secara menyeluruh dan bersepadu. Dengan cara inilah, individu-individuyang berilmu pengetahuan, berketrampilan dan berakhlak mulia akan dihasilkan.
1.1Konsep Falsafah Pendidikan
Pada amnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandanganyang benar, rasional dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripadausaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuanfalsafah ialah mencari serta membukti kebenaran dan memberi arah tuju atau pedomanuntuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan.Berdasarkan huraian di atas,
falsafah pendidikan
boleh diertikan sebagaipedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan denganpendidikan.
1.2Latar belakang Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Sepertimana yang kita sedia maklum, negara kita Malaysia adalah sebuah negara yangsedang membangun. Justeru, agak penting bagi kita mempunyai falsafah pendidikan
 
27 Mac 2008
[FPM_OKED]
tersendiri. Menyedari hakikat tersebut, maka pada tahun 1998, Falsafah PendidikanNegara (FPN) telah digubal berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan ideologi negara.Kini FPN dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPK yangdinyatakan berikut akan menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepadasemua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan. Dari sudut sejarah, falsafahpendidikan negara lahir daripada proses yang agak panjang iaitu satu prosespembinaan bangsa dan negara Malaysia semenjak merdeka lagi.
2.0KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
Umum mengetahui bahawa falsafah pendidikan negara yang dirumuskan pada tahun1988 dan disebut dalam Akta Pendidikan 1996 berbunyi:
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
 
27 Mac 2008
[FPM_OKED]
 pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” 
2.1Konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah bersifat eklektisisme iaitu gabungan antarafalsafah tradisional dan falsafah progresif.
1
Falsafah pendidikan negara merangkumifalsafah aliran epistemologi, metafizik dan aksiologi yang juga secara langsung meliputifalsafah dealisme, realisme, perenilaisme, progresivisme dan eksistensialisme.
2
Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah digubal daripada usaha berfikir yangrasional dan kritis, berlandaskan daripada ideologi negara sebagaimana yang telahdimanifestasikan dalam Laporan dan Dasar Pendidikan, termasuk Rukun Negara.Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini mengambil inspirasi daripada prosespembangunan bangsa dan negara yang agak panjang. Apa yang digariskan dalamfalsafah ini juga amat berkait rapat dengan perkembangan dunia Islam danpembangunan negara Malaysia.Rajah 1: Premis asas falsafah pendidikan kebangsaanPerbandingan falsafah ini dengan resolusi atau konsensus sedunia PersidanganDunia mengenai Pendidikan Muslim Pertama yang diadakan di Jeddah, dari 31 Machingga 8 April 1977 tidak jauh berbeza. Satu petikan ulasan oleh Mohd Kamal Hassan(1988) dalam bukunya
Pendidikan dan Pembangunan: Satu Perspektif Bersepadu 
mengatakan pengisytiharan Makkah mengenai matlamat pendidikan adalah meliputi
 perkembangan yang seimbang dalam keseluruhan peribadi insan melalui latihan
1
A. Rahman & Zakaria (1994)
2
Sufean Hussin (1996)

Activity (527)

You've already reviewed this. Edit your review.
Syahirah Mahat liked this
Ubaidatullatifah Ghazali added this note
minta tlg emailkn kpd saya.. ifa_prk86@yahoo.com tq
Ahmad Yusri added this note
salam. boleh tolong email kat saya. aym_anakgajah@yahoo.com tq.
Rosnani Salleh liked this
Lee Ching liked this
Lee Ching liked this
Masnawi Said liked this
Priya Mokana liked this
Joe Raize liked this
Mie Matahari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->