Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
207Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Globalisasi dan Kesannya ke atas Pendidikan Serta Cabarannya

Globalisasi dan Kesannya ke atas Pendidikan Serta Cabarannya

Ratings:

4.83

(1)
|Views: 8,422|Likes:
Published by syazayasminismail

More info:

Categories:Types, Research
Published by: syazayasminismail on Aug 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

 
September 28,2007
[PENGANTAR PENDIDIKAN_OKED]
Kerja Kursus PendekPengantar PendidikanPPISMP Semester 3Ambilan Julai 2006GLOBALISASI DAN KESANNYA KE ATAS PENDIDIKAN SERTA CABARAN-CABARANNYA
Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satuunit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografisesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyaisempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luasuntuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagaiperantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologisiber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuahnegara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapatdilakukan dalam tempoh yang singkat.Menurut Kamus Dewan globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yangmenjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkankepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cediakawan baratmentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas daninfiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomiyang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan.Dalam era globalisasi ini, dunia semakin dikecilkan ruangnya daripadayang asal. Jika dulu dunia ini seluas saujana mata memandang dan dipagaridengan sempadan-sempadan namun kini ia tidak berlaku lagi. Malah pada hariini kita telah dapat merasakan apakah dia itu globalisasi. Ledakan teknologimaklumat yang pesat merupakan medium utama kepada agenda globalisasi ini.
 
September 28,2007
[PENGANTAR PENDIDIKAN_OKED]
Dunia bukan sahaja tidak bersempadan geografi tetapi pengaruhglobalissasi menjangkau sempadan ekonomi, teknologi, bahasa, budaya,ideologi, politik dan dari segenap aspek kehidupan sesebuah masyarakat.Kerajaan Malaysia memberi keutamaan kepada globalisasi ekonomi. Disamping itu, ia memberi perhatian besar kepada globalisasi maklumat dan ilmudan globalisasi saintifik serta teknologi. Kesungguhan Kerajaan dalammenangani tiga jenis globalisasi ini jelas kelihatan pada berbagai-bagai bentukwacana di peringkat nasional dan peringkat antarabangsa seperti dialog,seminar, persidangan dan forum dan juga pada penubuhan berbagai-bagai jenisinstitusi dan projek. Koridor Raya Multimedia (MSC) adalah simbol harapan sertakemegahan Malaysia dalam menyahut panggilan globalisasi.Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai, terutamanya caraberfikir dan gaya bertindak dari satu daerah dunia kepada daerah dunia yanglain. Globalisasi yang diberi erti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapatdipertikaikan. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasidiperkenalkan lagi. Fenomena globalisasi boleh dikiaskan sebagai gelombangyang melanda dunia.Takrifan pendidikan juga amat penting supaya kita dapat memahamidengan lebih lanjut serta mendalam dengan tajuk yang ingin diselami.Pendidikan, mengikut pandangan umum, ialah aktiviti-aktiviti yang berkaitandengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Pengertian bagi pendidikan pula mempunyai perbezaan bagisetiap individu. Dapat diberikan contoh pengertian daripada tokoh-tokoh falsafahiaitu Plato yang telah memberikan takrifan pendidikan sebagai suatu proses untumembentuk individu yang berakhlak mulia. Beliau telah menyokong pendapatSocrates bahawa tujuan pendidikan ialah memberikan latihan moralkewarganegaraan yang baik.Komputer merupakan salah satu alat komunikasi pada zaman globalisasiini. Komputer boleh direkabentuk supaya ia dapat membantu pelajar secaraindividu dan secara berkumpulan. Ini dapat dijalankan dengan menggunakanArahan Program, pelajar akan diajar mengikut kadar dan tahap yang boleh
 
September 28,2007
[PENGANTAR PENDIDIKAN_OKED]
diterima oleh mereka. Ini adalah penting supaya pelajar tidak tercicir dan putusasa. Merujuk kepada sistem pendidikan konvensional, kesemua pelajar terpaksamengikuti sistem yang berlangsung tanpa mengambil kira samada mereka dapatmengikuti pelajaran tersebut. Justeru itu, arahan program dapat memberipeluang terutamanya kepada golongan pelajar "lemah" untuk membaikikelemahan dia.Dalam arahan program ini, pelajar akan mengikuti langkah-langkahtertentu dalam pembelajarannya, langkah tersebut akan diteruskan asalkanpelajar dapat memberi jawapan yang sesuai dan boleh diterima. Namunsekiranya jawapan tersebut tidak memuaskan, dia akan dipandu kepada langkahterdahulu dan ditunjukkan bahan rujukan yang berkaitan bagi memperbaikikelemahan tersebut. Pengajaran sedemikian biasanya tidak dijalankan di dalamkelas yang terdiri daripada ramai pelajar, tambahan pula pelajar Asia yangkurang bertanya akan memburukkan lagi proses pembelajaran pelajar.Selain itu, pendidikan jarak jauh dibolehkan dengan wujudnya rangkaianpendidikan yang lengkap. Trenda semasa semakin menampakkan masa depanpengajaran dengan cara jarak jauh tetapi ini tidak bermakna pendidikankonvensional perlu dihapuskan sama sekali. Sesetengah daripadanya perludikekalkan bagi membolehkan pelajar membelajari kemahiran tertentu yang tidakboleh diperolehi melalui teknologi maklumat. Contohnya cara persembahanmenggunakan komputer amat berbeza dengan cara konvensional. Namun kitatidak harus bergantung sepenuhnya kepada komputer dan melahirkan golonganyang tidak mampu berinteraksi tanpa komputer.Justeru itu, sistem pendidikan perlu membekalkan kemahiran interaksiasas pada awal persekolahan dan menggunakan teknologi maklumat pada masayang sama. Dengan itu, pelajar mempunyai kemahiran lebihan dan pilihan untukmenggunakan teknologi maklumat atau cara konvensional sesuai dengankeadaan tertentu.Seterusnya, peningkatan prestasi pencapaian sekolah kebangsaan perludilakukan supaya menjadi
sekolah pilihan
rakyat. Sekolah merupakan tapaksemaian penting bagi memupuk perpaduan negara dan menyemai semangat

Activity (207)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Wong Ah Chin liked this
Nurul Atiqah Norrulhisham liked this
Nur Nzmf Zawani liked this
Ryna Rynn liked this
Gabriella William liked this
Rasyid Ridho liked this
Catz Faris liked this
Fauzi Abdullah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->