Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lingua Latina Pars Prima

Lingua Latina Pars Prima

Ratings: (0)|Views: 5,230|Likes:
Published by kwiryta

More info:

Published by: kwiryta on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
 
K  K  J   J  d  d   
IINNGGVVAA AATTIINNAA
 
SSKKRRYYPPTTDDLLAASSTTUUDDEENNTTÓÓWWHHIISSTTOORRIIIIIIFFIILLOOZZOOFFIIII 
PP
 
AARRSS
 
RRIIMMAA
 
 
2
LEGENDA
 
 
 
NOTA BENE
 Dobrze odnotuj;
przeczytaj uwa
Ŝ
nie
wwyy j j
ą ą 
ttkkii 
to
 
TRZEBA zapami
ę
ta
ć
 tak oznaczone s
ą 
(na pocz
ą 
tku skryptu) łatwe teksty preparowanetak oznaczone s
ą 
(na pocz
ą 
tku skryptu) wybrane zwroty i zdaniaz tekstów oryginalnychtak oznaczone s
ą 
teksty o tematyce chrze
ś
cija
ń
skiej i fragmentyBibliiwiekopomne tłumaczenia studentów; zupełnie bł
ę
dne, ale warteodnotowanianiepreparowany oryginał
MATERIAŁY
OBOWI
Ą 
ZKOWEK. Kumaniecki
Słownik łaci
ń
sko-polski¸
PWN lubJ. Korpanty
 Mały słownik łaci
ń
sko-polski¸
PWN
 
NIEOBOWI
Ą 
ZKOWEM. Wielewski
Krótka gramatyka j
ę
 zyka łaci
ń
skiego,
PWN lub
 
J. Wikarjak
Gramatyka opisowa j
ę
 zyka łaci
ń
skiego,
PWNL. Winniczuk
 Mały słownik polsko-łaci
ń
ski,
PWNJ. Sondel
Słownik łaci
ń
sko-polski dla prawników i historyków,
Uniwersitas
 
3
 
1.Alfabet łaci
ń
ski (złoty wiek) w zestawieniu z greckimi wzorami liter.
Alfabet łaci
ń
ski wywodzi si
ę
z alfabetu etruskiego i w II w. p.n.e. składał si
ę
z 21 znaków.Pierwotnie pomi
ę
dzy F a H była litera Z. Została ona usuni
ę
ta w IV wieku p.n.e. jako zb
ę
dna(j
ę
zyk łaci
ń
ski nie ma tego d
ź
wi
ę
ku) przez cenzora Appiusza Klaudiusza Caecusa. Na to miejscewprowadzono liter
ę
G, która jest graficznym wariantem litery C. Do tamtej pory litera C słu
Ŝ
yłado oddawania zarówno głoski /K/, jak i głoski /G/, natomiast od czasu reformy C oznaczałowył
ą 
cznie głosk
ę
/K/. Zmiana ta spowodowała tak
Ŝ
e ograniczenie stosowania litery Q, a K prawiezupełnie wyszła z u
Ŝ
ycia. Litera Y została dodana, a Z ponownie dodana w I wieku p.n.e. w celudokładnego oddawania na pi
ś
mie wyrazów greckich. W
ś
redniowieczu pojawia si
ę
litera Wpowstała z podwojonego V oznaczaj
ą 
cego samogłosk
ę
/U/ (st
ą 
d angielska nazwa W - double U).Jednak litera ta jest pierwotnie po prostu ligatur
ą 
stosowan
ą 
zamiast sekwencji VV, co oznaczasylab
ę
 
wu
- i st
ą 
d pochodzi jej polska nazwa. Wreszcie w połowie XVI wieku litera I, oznaczaj
ą 
cado tej pory zarówno samogłosk
ę
, jak i półsamogłosk
ę
zostaje rozró
Ŝ
niona na I oraz J.Analogicznego rozró
Ŝ
nienia dokonuje si
ę
dla V, litera ta rozdziela si
ę
na U dla samogłoski oraz Vdla półsamogłoski (lub spółgłoski).
{}
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm
Αα Ββ Γγ ∆δ Εε Γγ Ηη Ιι Κκ Λλ Μµ
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz
Νν Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Χχ Υυ Ζζ
LLLLLLLLEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOOPPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAA 
HISTORIA J
Ę
ZYKA, ALFABET ŁACI
Ń
SKI, AKCENTOWANIE I WYMOWA,PODSTAWOWE WIADOMO
Ś
CI O FLEKSJI ŁACI
Ń
SKIEJ
 

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
irrumabo liked this
sleeben liked this
higginscribd liked this
omonary liked this
Ronaldo Valentim liked this
Agata Kurowska liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->