Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Makedonski jazik i literatura II godina текстови

Makedonski jazik i literatura II godina текстови

Ratings: (0)|Views: 762 |Likes:
Трајан Божинов
Текстови од пдф. презентации на содржините по Македонски јазик и литература

II година средно стручно четиригодишно образование
поправено и дополнето издание

ДОБРО ДОЈДОВТЕ .................................................................................................................. 4 МАКЕДОНСКОТО ЈАЗИЧНО ПРАШАЊЕ ВО XIX ВЕК ............................................ 5 КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ (1874 – 1926) ......................................................................
Трајан Божинов
Текстови од пдф. презентации на содржините по Македонски јазик и литература

II година средно стручно четиригодишно образование
поправено и дополнето издание

ДОБРО ДОЈДОВТЕ .................................................................................................................. 4 МАКЕДОНСКОТО ЈАЗИЧНО ПРАШАЊЕ ВО XIX ВЕК ............................................ 5 КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ (1874 – 1926) ......................................................................

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Трајан Божинов on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

 
Trajan Bo`inov
Текстови од пдф
.
презентациина содржинитепо Македонски јазик и литература
IIIIII
годинасредностручночетиригодишнообразование
поправеноидополнетоиздание
 
2
ДОБРОДОЈДОВТЕ
Вие сте на почетокот на
pdf 
.
презентациите на дел од наставните содржини попредметот
Македонскијазикилитератураза
II
година
на средното стручнообразование
.
Овие презентации се правени според новата наставна програма зачетиригодишно образование изготвена од
Биротозаразвојнаобразованието
при
Министерствотозаобразованиеинаука наРепубликаМакедонија
.
Основни извори кои послужија при изработка на слајдовите
:
Македонски јазикилитератураза
II
година
за реформираното гимназиско образование
,
автори
:
С
.
Бојковска
,
Д
.
Пандев
,
Л
.
Минова
-
Ѓуркова
,
Ж
.
Цветковски
,
Н
.
Исакова
,
Б
.
Пендовски
издание на Просветно дело
,
Скопје
, 2008
Литератураза
I
годинанасреднотообразование
,
автори
:
Љ
.
Андреев
,
д
-
 р Л
.
Каровски
.
Н
.
Исакова
,
Б
.
Пендовски
издание на Просветно дело
,
Скопје
, 1998;
Википедија
,
Слободна енциклопедија на македонски и на други јазици
.
Секористени материјали од
on-line
весници
,
книги и слично
.
Понекогаш врскитедо некои веб страници се изменети или се избришани и повеќе не постојат
.
Приевентуални ажурирања
,
грешките од овој вид ќе се обидеме да ги поправиме
.
Презентациите се така прилагодени за да можат учениците полесно да гиусвојат основите на содржините од граматичкиот дел и од литературата
.
Тие вониеден случај не можат да бидат замена за учебниците
,
но можат да сеискористат како припомош за наставниците
,
како е
-
прирачник
,
особено сововедувањето на компјутерите во наставата
,
а за учениците како потсетникпред полагањето на интерните и екстерните испити
.
Одделните лекции или делови од лекциите се означени со различен дизајн назаднината што е направено за полесно разграничување на презентациите
.
Накрајот на секоја лекција следува поука
(
позајмена најчесто од
Библијата
-
Стариотзавет
)
или цитат од некој автор и сл
.
За да може да се користат презентациите
,
потребно е да се инсталиранекојод
ите
.
Користењето на материјалите за учениците и наставниците е слободно и безнадомест
.
Не е дозволено менување на содржините без знаење и одобрување наавторот
.
Користењето на делови од презентациите за други цели е допуштеносамо со задолжително спомнување на изворот
.
Сосреќа
!
Трајан
Божинов
,
професорСите забелешки
,
коментари и добронамерни сугестии можете да ги упатите на
:
Личните пораки можете да ми ги праќате на
:
trajan.vapcar@yahoo.com
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->