Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Seminarski radovi 810 pravo ekonomija

Seminarski radovi 810 pravo ekonomija

Ratings: (0)|Views: 2,241|Likes:
Published by tehnicar88

More info:

Published by: tehnicar88 on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2013

pdf

text

original

 
seminarski.radovi.810@gmail.com
1.
 
ABORTUS2.
 
ADMINISTRATIVNI STIL - TEORIJA KNJIŽEVNOSTI3.
 
AGENCIJA ZA BRIGU O STARIJIM OSOBAMA4.
 
AHDNAMA KAO PRAVNI DOKUMENT5.
 
AKCIZE6.
 
AKCIZE (TROŠARINE)7.
 
AKCIZE U BOSNI I HERCEGOVINI8.
 
AKCIZE U EUROPSKOJ UNIJI9.
 
AMAZONSKE ŠUME10.
 
ANALITI
KA GEOMETRIJA U RAVNI (PRAVA I RAVAN)11.
 
ANALITI
KA PODJELA POREZA12.
 
ANALIZA NEZAPOSLENOSTI ZE-DO KANTONA13.
 
ANALIZA OSETLJIVOSTI PROJEKTA14.
 
ANALIZA POSLJEDICA POKUŠAJA IZVRŠENJA KRIVI
NOG DJELA SA EKONOMSKOG ASPEKTA15.
 
ANALIZA TROŠKOVA KOŠTANJA JEDNOG ZATVORENIKA16.
 
ANARHIZAM17.
 
ANEKS IV DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA18.
 
ANTROPOLOGIJA I ETNICITET19.
 
ARBITRAŽA U ME
UNARODNIM SPOROVIMA20.
 
ARAPSKO PREDISLAMSKO DRUŠTVO - MEDINSKA DEKLARACIJA KAO PRETE
A DEKLARACIJE OLJUDSKIM PRAVIMA21.
 
ARIJEVSKO BRATSTVO22.
 
ARISTOTEL O PRIJATELJSTVU23.
 
ARISTOTEL - POLITIKA24.
 
ATINSKI USTAV25.
 
ATINSKO PRAVO26.
 
ATINSKO PRAVO I ARISTOTELOV USTAV ATINSKI27.
 
ATINSKO PRAVO I USTAV28.
 
AUSTRIJSKI GRA
ANSKI ZAKONIK29.
 
AUSTRO-UGARSKA U BIH30.
 
AUTORITATIVNOST ERICHA FROMMA31.
 
BANKE I BANKARSKI POSLOVI32.
 
BANKE I RAZVOJ BANAKA U SJEDINJENIM AMERI
KIM DRŽAVAMA33.
 
BARUCH DE SPINOZA34.
 
BESPRAVNA GRADNJA I KLIZIŠTA35.
 
BIGAMIJA36.
 
BIH U PROCESU PRIVREDNE TRANZICIJE37.
 
BIPARTIZAM U BRITANSKOM PARLAMENTARNOM SISTEMU38.
 
BIRA
KO PRAVO39.
 
BIROKRATIJA I BIROKRATIZAM40.
 
BIROKRATIJA I BIROKRATIZAM141.
 
BOSNA I HERCEGOVINA NA BERLINSKOM KONGRESU42.
 
BOSNA I HERCEGOVINA U SAVREMENOM SISTEMU POLITI
KIH TENDENCIJA43.
 
BRA
NE SMETNJE44.
 
BRA
NE SMETNJE145.
 
BRA
NE SMETNJE246.
 
BRA
NE ZABRANE I ZAKLJU
ENJE BRAKA47.
 
BRA
NO PRAVO I BRAK48.
 
BRA
NO PRAVO U RIMSKOM PRAVU49.
 
BRAK I NJEGOVE ALTERNATIVE50.
 
BRAK KROZ HISTORIJU51.
 
BRAK U ŠERIJATSKOM PRAVU52.
 
BUDIZAM53.
 
BUDŽET54.
 
BUDŽET1
 
seminarski.radovi.810@gmail.com
55.
 
BUDŽET EUROPSKE UNIJE56.
 
BUDŽET EVROPSKE UNIJE157.
 
CARINE - SEMINARSKI FINANSIJE I F INANSIJSKO PRAVO58.
 
CARINE EU59.
 
CARINSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE60.
 
CARINSKI KRIMINALITET I KRIJUM
ARENJE SA OSVRTOM NA INSTITUCIJE NADLEŽNE ZA NADZOR NADCARINSKOM LEGISLATIVOM61.
 
CARINSKI SISTEM U BIH62.
 
CENTRALNA BANKA I NJENA ULOGA U MONETARNOJ POLITICI63.
 
CIVILNO DRUŠTVO64.
 
CORPUS IURIS CIVILIS65.
 
CORPUS IURIS CIVILIS166.
 
IKAŠKA ŠKOLA SOCIOLOGIJE67.
 
OVJEK I NJEGOVA PRAVA U KRŠ
ANSKOJ VIZIJI68.
 
DA LI JE PROSTITUCIJA NEMORALNA69.
 
DAN DRŽAVNOSTII DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE70.
 
DEF INICIJA IJUDSKIH PRAVA71.
 
DEFORMACIJA PARLAMENTARIZMA U VIDU JEDNOPARTIJSKOG SISTEMA72.
 
DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM73.
 
DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM174.
 
DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM275.
 
DELIKTI76.
 
DELIKTI - POJAM I PODJELA77.
 
DEMOGRAFIJA78.
 
DEMOKRACIJA79.
 
DEMOKRATIJA80.
 
DEMOKRATIJA181.
 
DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA82.
 
DEMOKRATIJA KROZ HISTORIJU83.
 
DEMOKRATSKA PARTIJA SAD-A84.
 
DIDAKTI
KO – MORALNE PORUKE ALHAMIJADO KNJIŽEVNOSTI85.
 
DIJAMANTSKI PRAH I POLUDRAGO KAMENJE U PRIMJENI ZA TEHNI
KE SVRHE86.
 
DINASTIJA KOTROMANI
A87.
 
DIREKTNO DEJSTVO ME
UNARODNIH SPORAZUMA88.
 
DIREKTIVA O NEPOŠTENIM ODREDBAMA U POTROŠA
KIM UGOVORIMA89.
 
DIREKTIVA O NEKIM ASPEKTIMA PRODAJE ROBE ŠIROKE POTROŠNJE I POPRATNIM JAMSTVIMA90.
 
DIREKTIVA VIJE
A O PAKET ARANŽMANU91.
 
DIRKEMOVA TEORIJA O DRUŠTVU92.
 
DJECA SA POTEŠKO
AMA U RAZVOJU93.
 
DJECA SA POTEŠKO
AMA U RAZVOJU194.
 
DJELOVANJE ULI
NIH BANDI I NA
INI NJIHOVOG OTKRIVANJA I PROCESUIRANJA95.
 
DJELOVANJE PROFAŠISTI
KIH-DESNI
ARSKIH POKRETA U EVROPI I REGIONU96.
 
DODATNI SPORAZUMI O LJUDSKIM PRAVIMA KOJI
E SE PRIMJENJIVATI U BIH - USTAVNO PRAVO97.
 
DOGA
AJI KOJI SU PRETHODILI POTPISIVANJU DAYTONSKOG (PARIŠKOG) MIROVNOG SPORAZUMA98.
 
DOPRINOS ISLAMA (MUSLIMANA) SVJETSKOJ CIVILIZACIJI99.
 
DROGA100.
 
DRUGO ZASJEDANJE ZAVNOBIH-A101.
 
DRUŠTVENA MO
I VLAST102.
 
DRUŠTVENA POLITIKA, MO
I VLAST103.
 
DRUŠTVENA MO
I VLAST104.
 
DRUŠTVENA MO
VLAST I POLITIKA105.
 
DRUŠTVENA PODJELA RADA106.
 
DRUŠTVENE GRUPE107.
 
DRUSTVENE KLASE I SLOJEVI108.
 
DRUŠTVENO EKONOMSKA TEORIJA JOSEPHA SCHUMPETERA
 
seminarski.radovi.810@gmail.com
109.
 
DRUŠTVO I DRUŠTVENE POJAVE110.
 
DRŽAVA - PLATON111.
 
DRŽAVA112.
 
DRŽAVA BLAGOSTANJA113.
 
DRŽAVA BLAGOSTANJA1114.
 
DRŽAVA BLAGOSTANJA2115.
 
DRŽAVA BLAGOSTANJA-PLATON DRŽAVA,TOKVIL,MIL,NIKOLA V.,PIERN ROSANVALLON I DRUGI116.
 
DRŽAVA KAO POLITI
KA ORGANIZACIJA117.
 
DRŽAVA PREMA DRŽAVNIM URE
ENJIMA118.
 
DRŽAVE PREMA OBLIKU VLADAVINE119.
 
DRŽAVE PREMA OBLIKU VLADAVINE1120.
 
DRŽAVE PREMA POLITI
KOM SUSTAVU121.
 
DRŽAVNA DJELATNOST122.
 
DRŽAVNA ORGANIZACIJA123.
 
DRŽAVLJANSTVO124.
 
DRŽAVLJANSTVO BIH125.
 
DRŽAVNI INTERVENCIONIZAM KAO ODGOVOR NA SAVREMENU KRIZU126.
 
DRŽAVNI ORGAN I SLUŽBENA OSOBA127.
 
DRŽAVNI TERORIZAM I PROTUTERORIZAM128.
 
DRŽAVNO STANOVNIŠTVO I TERITORIJ129.
 
DRŽAVNO STANOVNIŠTVO I TERITORIJ1130.
 
DRŽAVA I PRAVO131.
 
DRŽAVE PREMA POLITI
KOM SUSTAVU132.
 
DUVANJSKI ARZUHAL133.
 
DVOSTRUKO OPOREZIVANJE134.
 
DVOSTRUKO PRAVNO OPOREZIVANJE135.
 
EFEKTI TROŠKOVA U PROCESU PROIZVODNJE136.
 
EFIKASNOST TRŽIŠTA137.
 
EGIPATSKI GRA
ANSKI ZAKONIK138.
 
EKOLOŠKI KRIMINALITET139.
 
EKOLOŠKI POKRETI140.
 
EKOLOŠKI POREZI141.
 
EKONOMIJA KAO NAUKA142.
 
EKONOMSKA ANALIZA KORUPCIJE U PRAVOSU
U143.
 
EKONOMSKA ANALIZA KRIVI
NOG DJELA RAZBOJNIŠTVA144.
 
EKONOMSKA ANALIZA NEISPUNJENJA UGOVORA145.
 
EKONOMSKA ANALIZA PRANJA NOVCA U BIH146.
 
EKONOMSKA ANALIZA PRAVA KAO INTERDISCIPLINARNI USPJEH DVA VELIKA POLJA – PRAVO IEKONOMIJA147.
 
EKONOMSKA ANALIZA SAOBRA
AJA I SAOBRA
AJNIH NESRE
A148.
 
EKONOMSKA ANALIZA ŠUMSKE KRA
E149.
 
EKONOMSKA ANALIZA ZAKONA O STE
AJNOM POSTUPKU150.
 
EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA I SLOBODE151.
 
EKONOMSKA POLITIKA BIH I VANJSKOTRGOVINSKI ODNOSI152.
 
EKONOMSKA SOCIOLOGIJA153.
 
EKONOMSKI I PRAVNI ASPEKTI NASILJA U PORODICI154.
 
EKONOMSKI RAZVOJ I GLOBALIZACIJA155.
 
EKONOMSKO PRAVNA ANALIZA JAVNOG DUGA156.
 
EKONOMSKO PRAVNA ANALIZA JAVNOG ZAJMA157.
 
EKONOMSKO-PRAVNA ANALIZA KRIVI
NOG DJELA158.
 
EKONOMSKO PRAVNE POSLJEDICE KOJE SE TI
U BEZBJEDNOSTI SAOBRA
AJA159.
 
EKSTRADICIJA160.
 
EKSTAZI161.
 
ELASTICITET PONUDE I POTRAŽNJE - EKONOMIJA162.
 
ELEMENTI DRŽAVE

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amina von G liked this
Sadmir Macanovic liked this
nerontgjp liked this
Tamara Knezevic liked this
nerontgjp liked this
sorry0761 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->