Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Am 2010

Am 2010

Ratings: (0)|Views: 349|Likes:
Published by api-48776786

More info:

Published by: api-48776786 on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
1
NR. 2 - 2006  –  36. ÅRGANG
KLUBBAVIS FOR ØLEN IDRETTSLAG
 
NR. 1 - 2010- 40. ÅRGANG
KLUBBAVIS FOR ØLEN IDRETTSLAG
 
2
Din lokalekraftleverandør!
Har du spørsmål, ta kontakt 
Tlf.  53 77 13 00E-post: post@sok.no
 
3
Overskrien på denne leiaren er idensk medelen på Norges idresforbund si utkast lny idrespolisk dokument. Idre er førebyg-gjande og trivselsskapande akviteter av uvur-derleg verdi for samfunnet. Både i dee doku-mentet, og i regjeringa sin varsla idresmeldinger det satsa på at idreen skal få endå større be-tydning i landet vårt, både i det førebyggjandearbeidet og for folkehelsen.Den vikgaste ressursen for idreen er alle deifriviljuge. I Ølen idreslag er der over 100 navnpå listen over dei som sller opp og gjer einkjempegod jobb som trenarar, lagleiarar og l-litsvalde. Det er alle desse som gjer den jobbensom er føresetnaden for den store akviteten ilaget vårt ! Dei este av desse er engasjerte i fot-ball og handball. Vi har ein o kunstgrasbanefor fotball og idreshall for handball. Det er der-for naturleg at det er innan desse greinane derer størst akvitet i Ølen idreslag. Vi skal og tamed at der er ei stor gruppe innan allidre bådei Ølen og i Ølensvåg. Dee er vikge grupper.Ikkje minst for framdig rekruering.70 % av alle barn i Norge er med på idreslagasine akviteter. Dee samsvarer truleg med detsom er oppslutninga i vårt distrikt. Når så mangeskal akviserast, og idresgleda skal vere i sen-trum, er det naudsynt at der er eit mangfold avlbod. Der er, og der skal vere gode vilkår for deistore idreene, som fotball og handball. Menvi må og ta vare på dei ”små” idreene. Bådefrå orienteringsforbundet og friidresforbundethar Ølen idreslag denne hausten få spørsmålom vi no vil melda oss ut av særforbunda. I for-hold l svømmeforbundet har vi avventa even-tuell innmelding.Dee er idresgreinar der Ølen idreslag d-legare har ha stor akvtet. I dag er det slik at”våre” skiinteresserte driv sin trening i Vinda-ord idreslag med utgangspunkt i det oeskianlegget på Fjellstøl. På Ølen idreslag sinefotball- og handballag er der med spelarar fråeire bygder i ”gamle” Vindaord. Vindaordidreslag har ha utspel for å få vurdert saman-slåing av laga våre. Ølen idreslag har hil sepå samarbeid som det mest fornuige. Mensjølv om utviklinga går i den retning at idres-laga blir spesialiserte i forhold l kva type anleggdei har, burde vi innl eit visst nivå, og innanbarneidre, ha som mål at også dei små idret-tene har sin plass innan Ølen idreslag.
Tor Kalleklev 
Idresglede for alle
Skitur l Staurskarhya i 1930 åra. Frå venstre: Annemor Haugland, Harry Monstad, Olga Fjæra,Einar Dørheim, Susanne Eide, Martha Heggebø, Georg Nerl, Erik Heggen, Arne Eidie og Jon Svendsbøe

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->