Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
Strategi Dan Kajian Pembelajaran Bilangan Bulat

Strategi Dan Kajian Pembelajaran Bilangan Bulat

Ratings: (0)|Views: 1,457 |Likes:
Published by Eross Chandra

More info:

Published by: Eross Chandra on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

 
 
\SWASH@K CAF BAMKAF UHOGHDAMAWAFGKDAF@AF GXDAS
Ckamxbaf xfsxb ohohfxnk |adan |asx sx`a| oasa bxdkanUhfckckbaf Oashoaskba <Ci|hf Uhf`aoux= Cw|& N& Jaf|xwk$ O& UcCk|x|xf Idhn=FAOA = Oakca Ox|skba .A1H<50;50+Oanjx}asxd Nx|fa .A1H<50;<:+BHDA\ = KZ A
UWI@WAO \SXCK \1 U@\C SHWKFSH@WA\KJABXDSA\ BH@XWXAF CAF KDOX UHFCKCKBAFXFKZHW\KSA\ DAOGXF@ OAF@BXWASGAFMAWGAWX
755;
 
 BAMKAF CAF \SWASH@K UHF[AOUAKAF GKDAF@AF GXDAS \HWSA GHWGA@AK UHWOA\ADANAFF[A&A&
 
UHF@HWSKAF GKDAF@AF GXDAS&Gkdaf`af gxdas ohwxuabaf gkdaf`af xsxn {af` shwckwk cawk gkdaf`af fid$ gkdaf`af a|dk$ cafgkdaf`af a|dk fh`askj&G&
 
OALAO/OALAO GKDAF@AF GXDAS&1&
 
Gkdaf`af gxdas fid$ ohwxuabaf ga`kaf cawk gkdaf`af gxdas {af` ohouxf{ak af``isa fid |ama.5+&7&
 
Gkdaf`af gxdas fh`askzh$ ohwxuabaf gkdaf`af gxdas {af` ghwaf``isabaf gkdaf`af a|dk fh`askj 
.…
/3$/<$/7$/1+&<&
 
Gkdaf`af gxdas ui|kskj$ ohwxuabaf gkdaf`af gxdas {af` ghwaf``isabaf gkdaf`af a|dk=
.1$7$<$3$8…+&
 3&
 
Gkdaf`af gxdas `hfau$ ohwxuabaf gkdaf`af gxdas {af` af``isaf{a nagk| ckga`k cxa .…
/:$/3$/
7$7$3$:…&+&
 8&
 
Gkdaf`af gxdas
`afmkd$ ohwxuabaf gkdaf`af gxdas {af` af``isaf{a gkdaf`af `afmkd fh`askj .…
/0$/8$/<$/1$1$<$8$0+&L&
 
OHF@AMAWBAF IUHWA\K GKDAF@AF GXDAS UI\KSKJUhogana|af shbnfkb ohf`amawbaf gkdaf`af gxdas caf iuhwa|k/iuhwa|kf{a ghwkbxs kfk ckjibx|bafuaca gkdaf`af fh`askzh& \hgag lawa ohf`amaw gkdaf`af gxdas dakff{a shdan ckgana| uaca gag Z&1&
 
Iuhwa|k Uhfmxodanaf caf Uhf`xwaf`af\hghdxo ohf`amawbaf lawa uhfmxodanaf gkdaf`af gxdas shwdhgkn canxdx bksa nawx|ohouhdamawk uwi|hcxw {af` uhwdx ck`xfabaf xfsxb ohogkogkf` |k|pa ohoanaokuhfmxodanaf ksx& Ghwkbxs kfk ghghwaua uwi|hcxw shw|hgxs&a&
 
Ohf{kaubaf |xasx nkouxfaf&g&
 
Ohf{kaubaf nkouxfaf {af` |adkf` dhua| shwnacau nkouxfaf {af` uhwsaoa&l&
 
Ohf{asxbaf bhcxa nkouxfaf shw|hgxs&c&
 
Ohfhfsxbaf |kjas gkdaf`af cawk nkouxfaf gawx na|kd uhf``agxf`af bhcxankouxfaf shw|hgxs&Cadao ohf`amawbaf iuhwa|k uhfmxodanaf aca ghghwaua lawa asax |swash`k {af` cauasck`xfabaf afsawa dakf=a&
 
\hghdxo bksa ohf`amawbaf uhfmxodanaf caf uhf`xwaf`af gkdaf`af gxdas$ |k|pauhwdx shwdhgkn canxdx ohoanaok bif|hu gkdaf`af gxdas$ bnx|x|f{a gkdaf`affh`askzh& \hghdxo `xwx ohf`hfadbaf bif|hu fh`askzh bhuaca |k|pa$ ohwhba |hlawaskcab |acaw shdan ohf`hfad bif|hu shw|hgxs& Ok|adf{a= Adk ohouxf{ak nxsaf` 8555wxukan& Uhwf{asaaf shw|hgxs cauas bksa `xfabaf xfsxb ohf`hfad bif|hu gkdaf`affh`askzh bhuaca |k|pa&
 
 g&
 
\hshdan bif|hu gkdaf`af gxdas ckuanaok |k|pa$ afca cauas ohoghwkbaf iuhwa|kuhfmxodanaf caf uhf`xwaf`af gkdaf`af gxdas& \adan |asxf{a acadan chf`afohf``xfabaf adas uhwa`a |huhwsk baflkf`& Baflkf` {af` ck`xfabaf nawx|danghwghca pawfaf{a&Ok|adf{a baflkf` ohwan caf gkwx& \hbawaf` bksa nhfcabohf{x|xf baflkf` xfsxb ohflawk na|kd cawk uhfmxodanaf& Lawaf{a mkba bksa nhfcabohfaogan |hgxan gkdaf`af gxdas chf`af gkdaf`af gxdas ui|kskj$ uaca |x|xfafbaflkf` shw|hgxs bksa saogan chf`af baflkf` gkwx&mkba gkdaf`af ksx bksa saoganchf`af gkdaf`af fh`askzh$ oaba baflkf` {af` cksaoganbaf acadan baflkf`ghwpawfa ohwan& Ok|adf{a nhfcab ohflawk uhfmxodanaf ./7+ " ./<+/7 cksaogan < /8 . bawhfa 8 baflkf` ohwanbaflkf` ohwan skcab ghwua|af`af +\hshdan dasknaf chf`af ohf``xfabaf ghfca ckaf``au lxbxu$ bh`kasaf |hdafmxsf{aacadan ohf{hda|akbaf |iad chf`af ohf``xfabaf `aogaw&l&
 
Ohf``xfabaf `awk| gkdaf`af$ cadao uhoghdamawaf iuhwa|k uhfmxodanaf chf`af`awk| gkdaf`af uhwdx ckuanaok shfsaf` asxwaf ohfchjkfk|kbaf gkdaf`af caf asxwafiuhwa|k& Ok|adbaf bksa kf`kf ohdabxbaf iuhwa|k 7 " 8$ uhwdx ck|huabask 7 ck|hgxsgkdaf`af uhwsaoa caf 8 ck|hgxs gkdaf`af bhcxa& \hdafmxsf{a asxwaf iuhwa|kuhfmxodanaf cxa gkdaf`af gxdas acadan |hga`ak ghwkbxs=Gxas afab uafan gkdaf`af uhwsaoa chf`af uaf`bad fid&Gxas afab uafan gkdaf`af bhcxa chf`af uaf`bad ck xmxf` gkdaf`af uhwsaoaNa|kd uhfmxodanaf bhcxa gkdaf`af cksxfmxbbaf chf`af afab uafan cawkuaf`bad fid caf ghwxmxf` ck xmxf` gkdaf`af bhcxa&Lifsin= 7 "8 ? 05 1 7 < 3 8 : 0Lifsin= 7 " ./8+ ? /<

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Angga Riana liked this
Surya Cool liked this
Imas Rahma liked this
Kerdid Simbolon liked this
Dewi Sartika liked this
Ayundha Nabilah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->