Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 188|Likes:
Published by vladimir.mijatovic

More info:

Published by: vladimir.mijatovic on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
3. vaje, GR-VSŠ1
Seminar
Relativno gibanje in koordinatni sistemi
Naloga:P 4.16 Voziček se giblje po vodoravnih tleh enakomerno s hitrostjo 1,5 m/s. Voziček ima štirienaka kolesa s polmerom 20 cm. S kolikšno frekvenco se vrtijo kolesa? Kolikšen je radialnipospešek točke na obodu kolesa? Koliko obratov napravi kolo v času, v katerem se voziček premakne za 100 m? Kolesa se vrtijo brez podrsavanja!
Obodna hitrost je enaka hitrosti vozička. Sledi iz: v
voz
= obseg/obhodni čas =
ω
r = v
obodna
.
ω
= 7,5 s
-1
.Frekvenca je 1,2 s
-1
. Ko se premakne za 100 m naredi 79,3 obratov.
Vaje
Kinematika: gibanje v ravnini
1. Reševanje domače naloge.2. P 4.1 Z 20 m visokega balkona vržemo kamen v vodoravni smeri s hitrostjo 25 m/s.
o
Kje se nahaja kamen 1 s po metu?
o
Kako daleč, s kolikšno hitrostjo in pod kolikšnim kotom prileti kamen na tla?
Vodoravni met. Smer x enakomerno, smer y prosti pad!Po 1 s pade v smeri y za 5 m, v smeri x se premakne za 25 m.Ko pade na tla: v
x
= 25 m/s, v
y
=
sqrt[
2 g h
]
= 20 m/s. Velikost hitrosti je 32 m/s. Kot glede napodlago je 37,7
o
.
3. S kolikšno hitrostjo mora Motovilka vreči ključ v vodoravni smeri s 15 m visokegastolpa, da ga ujame princ? Princ je na nasprotni strani varovalnega jarka, ki je širok 16m.4. P 4.11 Telo enakomerno kroži. V 1,2 s se zasuka za kot 150
o
in pri tem opiše 131 cmdolg lok.
o
Kolikšni sta kotna in obodna hitrost?
o
Kolikšen je polmer krožnice, po kateri telo kroži? Kolikšen je radialnipospešek telesa?
o
Kolikšna sta frekvenca in obhodni čas?
a)
ω
= 2,2 s
-1
. v = 1,1 m/s. Hitrost izračunamo po v = l/t.b) lok = kot x radij, sledi r = 50 cm. a
= 2,4 m/s
2
.c)
ν
= 0,35 s
-1
, t
0
= 2,86 s.
5. P 4.15 Zobati kolesi sta povezani z verigo. Premer pogonskega kolesa je 18 cm,premer gnanega kolesa je 8 cm. S kolikšno frekvenco se vrti manjše kolo, če se večjekolo vrti s frekvenco 360 vrtljajev na minuto? S kolikšno hitrostjo se giblje veriga? Vkolikšnem času manjše kolo napravi 1000 vrtljajev? Kolikokrat se medtem zavrtivečje kolo?
Zaradi skupne verige mora biti obodna hitrost na obeh kolesih enaka. v
1
= v
2
. Dobimo
ν
2
= r 
1
/ r 
2
 
ν
2
=13,5 s
-1
. Hitrost verige je 6,8 m/s. Malo kolo naredi 1000 vrtljajev v 74 s. Veliko v tem času naredi2789,7 radianov = 444 obratov.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->