Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Structura SF

Structura SF

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by Péter Pál

More info:

Published by: Péter Pál on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2012

pdf

text

original

 
STRUCTURA STUDIULUI DE FEZABILITATE
(atenŃie: trebuie verificată structura recomandată de normele aplicabile la momentul elaborării studiului)
PIESE SCRISEDate generale
:
 
 
denumirea obiectivului de investiŃii;
 
amplasamentul (judeŃul, localitatea, strada, numărul);
 
titularul investiŃiei;
 
beneficiarul investiŃiei;
 
elaboratorul studiului.
InformaŃii generale privind proiectul
:
 
 
situaŃia actuală şi informaŃii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;
 
descrierea investiŃiei:
-
 
concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiŃii pe termen lung (încazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaŃia actuală, necesitatea şi oportunitateapromovării investiŃiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;
-
 
scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi atinse (în cazul încare, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plandetaliat de investiŃii pe termen lung): (a) scenarii propuse (minimum două); (b) scenariulrecomandat de către elaborator; (c) avantajele scenariului recomandat;
-
 
descrierea constructivă, funcŃională şi tehnologică, după caz;
 
date tehnice ale investiŃiei:
-
 
zona şi amplasamentul;
-
 
statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
-
 
situaŃia ocupărilor definitive de teren: suprafaŃa totală, reprezentând terenuri dinintravilan/extravilan;
-
 
studii de teren: (a) studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor,liste cu repere în sistem de referinŃă naŃional; (b) studiu geotehnic cuprinzând planuri cuamplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apeisubterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări; (c) alte studii despecialitate necesare, după caz;
-
 
caracteristicile principale ale construcŃiilor din cadrul obiectivului de investiŃii, specifice domeniuluide activitate, şi variantele constructive de realizare a investiŃiei, cu recomandarea variantei optimepentru aprobare;
-
 
situaŃia existentă a utilităŃilor şi analiza de consum: (a) necesarul de utilităŃi pentru variantapropusă promovării; (b) soluŃii tehnice de asigurare cu utilităŃi;
-
 
concluziile evaluării impactului asupra mediului;
 
durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiŃiei.
Costurile estimative ale investiŃiei
:
 
 
valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
 
eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei.
 Analiza cost-beneficiu
:
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->