Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Al mukminun ayat 12-14

Al mukminun ayat 12-14

Ratings:
(0)
|Views: 1,483|Likes:
Published by Muhayiroh Ayie

More info:

Published by: Muhayiroh Ayie on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
Al-Mu’minuun ayat 12-14
ôs
)
s9ur
 
$oYø
)
n
=
yz
 
z
»
` |¡SM
}
$
#
 
`ÏB
 
7's
n
=
ß`ÏiB
 
&
ûüÏÛ
 
ÇÊËÈ
§
NèO
 
ç
»
m oYù
=
yèy_
 
ZpxÿôÜçR
 
Îû
 
9
#
ts
%
 
&
ûüÅ3
¨
B
 
ÇÊÌÈ
 
¢
OèO$uZø
)
n
=
yz
 
spxÿôÜZ9$
#
 
Zps
)
n
=
 
$uZø
)
n
=
ysù
 
sps
)
n
=
yèø9$
#
ZptóôÒãB
 
$uZø
)
n
=
ysù
 
sptóôÒßJø9$
#
 
$V
»
J sàÏã
 
$tRöq|¡s3sùz
»
O Ïèø9$
#
 
$VJøtm
:
 
¢
OèO
 
ç
»
m tRù't
±
Sr
&
 
)
ù
=
yz
 
ty
#
z
 
4x8u $ t7tFsù
 
ª
!
$
#
 
ß`|¡ômr
&
 
tûüÉ
)
Î
sø
:
$
#
 
ÇÊÍÈ
Artinya:
12. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia darisuatu saripati (berasal) dari tanah.13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan)dalam tempat yang kokoh (rahim).14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalusegumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpaldaging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itukami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhlukyang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yangpaling baik.
Arti Mufradat:
Dan sesungguhnya
د ْ ق َ لَوَ
Kami telah menciptakan
ان َ قْل َ خَ
Manusia
ِ َ س َ َ
Dari Saripati
 ْ مِة ٍ ل َ ل َ ُ
Dari tanah
 ْ مِ ٍ ي ْ طِ 
Kemudian
 ّ ثُ
Kami jadikan Saripati itu
ه ُ ن َ ل ْ ع َ جَ
Air mani
ة ً فَ ْ ُ
 
dalam tempat
ىِر َ َ ٍ
Kokoh(rahim)
 ٍ ي ْ ك ِ مّ
Kemudian telah kamiciptakan
 ّ ثُان َ قْل َ خَ
Air mani itu
ة ً فَ ْ ن  
Segumpal darah
ة ً قَل َ َ
Kami jadikan
ان َ ق ْل َ  َ َ
Segumpal darah
ة َ قَل َ ع َ 
Segumpal daging
ة ً غ َ ض ْ مُ
Kemudian kamisempurnakan ia
ان َ ق ْل َ  َ َ
Segumpal daging
ة َ غ َ ض ْ  ُ 
 Tulang belulang
ا ً ظ َ ِ
Kami bungkus tulangbelulang itu
 و ْ س َ ك َ َاَ َ ظ َ ع ِ ْ
Dengan daging
ا ً ح ْ َ
Kemudian kamisempurnakan ia
 ّ شُأ ْ  َ ْَ ه ُ َ
Menjadi bentuk lain
اقًل ْ خَ ر َ خَءَ
Maha Suci Allah
َ َاب َ ت َ َه ُ ل
Sebaik baik 
َ  ُ س َ ْ
Pencipta
 َ ي ْ ق ِ ل ِ  َ 
Kandungan Ayat
1.Manusia diciptakan dari saripati tanah.2.Proses penciptaan manusia dimulai dari:a.saripati tanahb.nutfah(air mani)c.‘alaqoh(darah)d.Mudzghoh(daging,sesuatu yang bergantung)e.‘idzoma(tulang)f.Tulang terbungkus daging

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Balita Ferdi liked this
A. Fajar Apriani liked this
Wisnu Kuncoro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->