Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dalil Manusia Sebagai Khalifah Dimuka Bumi

Dalil Manusia Sebagai Khalifah Dimuka Bumi

Ratings:
(0)
|Views: 1,210|Likes:
Published by Muhayiroh Ayie

More info:

Published by: Muhayiroh Ayie on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

 
øÎ
)
ur
 
tA$s
%
 
/
uÏps3Í´¯
»
n
=
yJù
=
Ï9
 
ÎoTÎ
)
 
×
%
ã y`
 
ÎûÇÚöF
{
$
#
 
ZpxÿÎ
=
yz
 
(
 
(#
þqä9$s
%
 
ã@yèøgrBr
&
 
$pkÏù
 
`tBßÅ¡øÿã$pkÏù
 
à7Ïÿó¡our
 
!
$tBÏe
!
$ $
#
 
ß`øtwUur
 
ßxÎm7|¡çRx8ÏôJpt
¿
2
 
â
¨
Ïds
)
çRur
 
y7s9
 
(
 
tA$s
%
 
þÎoTÎ
)
 
ãNn
=
ôãr
&
 
$tBw
 
tbqßJn
ès?
 
ÇÌÉÈ
30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "SesungguhnyaAku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata:"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akanmembuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kamisenantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhanberfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
ôs
)
s9ur
 
$oYø
)
n
=
yz
 
z
»
` |¡SM
}
$
#
 
`ÏB
 
7's
n
=
ßiB
 
&
ûüÏÛÇÊËÈ
 
§
NèO
 
ç
»
m oYù
=
yèy_
 
ZpxÿôÜçR
 
Îû
 
9
#
ts
%
 
&
ûüÅ3
¨
B
 
ÇÊÌÈ
¢
OèO
 
$uZø
)
n
=
yz
 
spxÿôÜZ9$
#
 
Zps
)
n
=
 
$uZø
)
n
=
ysùsps
)
n
=
yèø9$
#
 
ZptóôÒãB
 
$uZø
)
n
=
ysù
 
sptóôÒßJø9$
#
 
$V
»
J sàÏã$tRöq|¡s3sù
 
z
»
O Ïèø9$
#
 
$VJøtm
:
 
¢
OèO
 
ç
»
m tRù't
±
Sr
&
 
)
ù
=
yzty
#
z
 
4
 
x8u $ t7tFsù
 
ª
!
$
#
 
ß`|¡ômr
&
 
tûüÉ
)
Î
sø
:
$
#
 
ÇÊÍÈ
12. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati(berasal) dari tanah.13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempatyang kokoh (rahim).14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itukami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulangbelulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Penciptayang paling baik.
$tBur
 
àMø
)
n
=
yz
 
£`Ågø
:
$
#
 
RM
}
$
#
ur
 
)
 
Èbrßç7
÷
èuÏ9
 
ÇÎÏÈ
56. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya merekamengabdi kepada-Ku.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
garasand liked this
FarizuanMahadi liked this
Abdillah Bausad liked this
Mohamed Fadzil Abdul Shaer liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->