Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan Operational PDI (2010-2011)

Plan Operational PDI (2010-2011)

Ratings:
(0)
|Views: 5,521|Likes:

More info:

Published by: Scoala cu clasele I-VIII Nr.6, Roman on Dec 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2013

pdf

text

original

 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 6 ROMANPLAN OPERATIONAL – ANUL SCOLAR 2010- 2011
NR.CRT.ŢINTESTRATEGICEOBIECTIVERESURSETERMENERESPONSABILIINDICATORI DEPERFORMANŢÃ
1.Asigurareacalităţii oferteieducaţionale aşcolii.
- elevii şi părinţiisă cunoască noua legislaţieşcolară, programelereformei;- auxiliare, programecurriculare.Sem. I- învăţători- diriginţi-„rezonanţa” părinţilor cu problematicaşcolii- elevii să participe real şiactiv, în funcţie de vocaţie,la alcătuirea C.D.S. şiactivităţi extracurriculare;- programul deactivităţi al Consiliuluielevilor.- elaborarea CDS înfuncţie de doleanţelecopiilor 15 sept. – 15 oct.2010- învăţători- diriginţiC.A şi CP- alcătuireadocumentaţiei pentru avizareacursurilor opţionale- echipa de întocmire aorarului şcolii va alternadisciplinele (pe cât este posibil) în funcţie decerinţele şi principiile pedagogiei moderne;- materialeadministrative;- tehnică (calculator,imprimantă).01 sept-15sept. 2010.- director -comisia dealcătuire aorarului- conturareaindividualităţiişcolii- profesorii să îmbineevaluarea performanţelor individuale cu evaluarea performanţelor de grup;- programe şcolare.An şcolar- învăţători- profesori- creştereacapacităţii deautoevaluare aelevilor - calitateatestelor Rezultate teste
 
- elevii şi părinţii săcunoască potenţialul uman(echipa de cadre didactice)şi material (dotare,laboratoare, tehnică);- materiale de analiză aactivităţii ConsiliuluiReprezentativ alPărinţilor.An şcolar- directorul +Consiliul deAdministraţie- creştereanumăruluielevilor înscrişiîn anul şcolar următor - profesorii să ofere laînceput de semestru o planificare a orelor deconsultaţii cu părinţiiconform noilor normeelaborate de MECTS;- săli de clasă .01-15 sept2010.- profesoridiriginţi şiînvăţătorii- colaborareaîntre şcoală şifamilie- profesorii să realizeze planificări calendaristice înconcordanţă cu cerinţele programelor şcolare şi cuspecificul fiecărei clase în parte;- carte şcolară(manuale alternative, programe).01-30 sept2010.- şefii decomisii- directorul- evaluarea îngrup a planificărilor (analiza critică)- asistenţe,interasistenţe
2
.
Crearea unuiclimat desiguranţă fizicăşi libertatespiritualăpentru eleviişcolii.
- elevii să respecte normelede igienă în şcoală;- standardele minimede igienă (asigurareaapei curente,săpunului,etc.).An şcolar- oamenii deserviciu- învăţători şi profesori deserviciu- curăţenia înşcoală- asistenta medicală săasigure funcţionalitateacabinetului medical;-constituirea comitetului degripă la nivelul şcolii.- controale periodice.An şcolar- asistenţamedicală- medic defamiliedirector - număr deîmbolnăviri înscădere- elevii să cunoască prevederile Regulamentuluide Ordine Interioară;-ROFUIP şi ROI01-30 sept2010.- C.A.-CP- învăţătorii şidiriginţii- respectareanormelor 
 
- personalul administrativ şide îngrijire să fie preocupat pentru desfăşurareaactivităţii şi securitateaelevilor pe timpul pauzelor;- graficul de efectuare aserviciului pe şcoală alelevilor şi cadrelor didactice.An şcolar- responsabilP.S.I.- învăţători- profesori- lipsaevenimentelor nedorite- elevii să cunoască noţiunide drepturi ale copilului;- studii de culturăcivică.Semestrial- profesor deistorie- încrederea în protecţia oferităde şcoală- elevii să participe la toateacţiunile şcolii, având posibilitatea de afirmare, dea menţine legăturispirituale, de exprimare adorinţelor inovatoare;- revista şcolii.An şcolar- diriginţi- bibliotecară- redactorulrevistei şcolii- ConsiliulElevilor - menţinerealegăturii întreelevi şi C.A.- profesorii să asiguredezvoltarea iniţiativei, aresponsabilităţii, a gândiriilibere;- materiale şi tehnicidin dotarea şcolii.An şcolar- tot personaluldin şcoală- formarea şidezvoltarea personalităţiielevilor 
3.Creştereaprestigiuluiscolii încomunitatealocală.
- părinţii şi elevii săcunoască:
Rezultatele şcolii ladiferite concursuri;
Publicitate în mass-media locală- revista şcolii(promovare publică).An şcolar (program pe etape)- Comitetulde redacţie alrevistei şcolii- creşterea populaţieişcolare- elevii să participe ladiferite proiecteeducaţionale şi de parteneriat şcolar;- informaţii I.S.J,Internet.An şcolar - director - prof. lb.străine-invăţători şi- profesori.- încheierea de parteneriateşcolare- elevii obţirezultate - teste pentru An şcolar- directorul- deşirea

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
opreaanca81 liked this
Mihaela Ion liked this
Cristi Popa Hotnogu liked this
Cristi Popa Hotnogu liked this
guzudan6095 liked this
Mocanu Gina liked this
Oana-Nicoleta Preda liked this
Toma Marina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->