Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

1. DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC

Ratings: (0)|Views: 199|Likes:
Published by Mitru Dimitrie

More info:

Published by: Mitru Dimitrie on Dec 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

 
CURS I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Principalul criteriu de grupare a normelor juridice (în ramuri de drept) şi de diferenţiere aacestora între ele este cel al caracterului sau felului relaţiilor sociale reglementate, adică
obiectulreglementării juridice
sau specificul relaţiilor sociale dintr-un anumit domeniu care au primitconsacrarea normativă.În sistemul dreptului contemporan distingem ca ramuri de drept ramurile corespunzătoare
diviziunii dreptului
în
drept public
şi
drept privat
. Această diviziune este foarte veche, chiar Ulpian
1
în lucrarea sa “
Digeste
” afirmând că “
dreptul public este cel care priveşte situaţia unei probleme romane, iar dreptul privat, cel care priveşte folosul unei singure persoane
”.În prezent
DREPTUL
se împarete în dosubsisteme distincete:
DREPTULINTERNAŢIONAL şi DREPTUL INTERN.
Această clasificare se face prin grupareanormelor după locul producerii efectelor juridice: drept intern, aplicabil pe teritoriul unui stat şisubiectelor aflate în spaţiul juridic al acestuia, şi drept interanţional, cuprinzând reglementăriinteresând în mod prioritar comunitatea internaţională şi relaţiile între state.Cele două subsisteme de drept se divid la rândul lor astfel:1.
DREPTUL INTERNAŢIONAL
a. drept internaţional public; b. drept internaţional privat.2.
DREPTUL INTERN
a. drept public; b. drept privat.
Atunci când studiem dreptul şi sistemul de drept, cu toate că normele internaţionaleau un statut aparte, ramurile dreptului internaţional sunt incluse şi studiate în cadrul mariidiviziuni în drept public şi drept privat.
1
 
Ulpian
– numele întreg Domitius Ulpianus, născut în Tyra, Phoenicia, jurist roman şi oficialimperal autor a numeroase lucrări despre drept, realizate într‐o manieră clară şi elegantă.Cea mai importantă lucrare este “
Digest 
”, alte lucrări sunt “
Libri ad sabinum
” (care cuprinde51 de cărți care interpretează legea civilă), “
Libri ad edictum
” (care cuprinde 81 de cărțicuprinzând edicte pretoriene);
moare în 228 Î.Ch. ucis de un ofiţer de sub comanda sa.
DIVIZIUNEADREPTULUI
DREPTINTERNAŢIONALDREPTINTERNDREPTPRIVATDREPTPUBLIC
DREPTINTERNAŢIONALPRIVATDREPTINTERNAŢIONALPUBLICCONSTITUŢIONAL, ADMINISTRATIV,PENAL, PROCESUAL PENAL,FINANCIAR ETC.CIVIL, COMERCIAL, FAMILIEI ETC.
1
 
Deosebirea dintre
dreptul public
şi
dreptul privat
se caracterizează prin principiilediferite care guvernează dreptul aplicabil statului de cele aplicabile dreptului particularilor.În cadrul
dreptului public
, care conţine totalitatea principiilor şi regulilor aplicabile înraporturile dintre stat şi persoanele fizice şi juridice, sau în raporturile dintre state, sunt cuprinse:dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul procesual penal, dreptul procesual civil, dreptul internaţional public.
Dreptul privat
, care conţine regulile aplicabile particularilor, cuprinde: dreptul civil,dreptul comercial, dreptul internaţional privat, dreptul comerţului internaţional etc.Alături de clasica diviziune în drept public şi privat s-a conturat şi existenţa unui
dreptmixt,
care cuprinde ramuri de drept ca dreptul muncii şi dreptul familiei, ramuri în care seinterpătrund principii ale dreptului privat cu cele ale dreptului public.
Dreptul internaţional
nu intră în sistemul intern de drept al vreunui stat deoarece el nureprezintă voinţa unui singur stat, ci a mai multor state.
Dreptul internaţional public
este definit ca totalitatea normelor care se creează prinacordul dintre state suverane şi egale în drepturi, care exprimă voinţele concordante ale acestor state, reglementează relaţiile dintre ele, aceste norme fiind asigurate în caz de nevoie princonstrângere exercitată de către state, individual sau colectiv.Subiectele dreptului internaţional sunt statele, iar în anumite condiţii şi naţiunile care luptă pentru independenţă şi se găsesc în faza de constituire a statului lor naţional.
Dreptul internaţional privat
cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeazăraporturile juridice civile sau comerciale care conţin un element străin.Obiectul dreptului internaţional privat îl formearaporturilor de drept civil, dreptcomercial, dreptul muncii care cuprind un element de extraneitate. Raportul juridic de dreptinternaţional privat reprezintă legătura care se stabileşte între persoane (fizice sau juridice)aparţinând unor sisteme de drept diferite.
 Pe plan doctrinar se duc ample dezbateri cu privire la
interacţiunea dintre dreptuinternaţional şi dreptul intern al statelor.
 Analizând cele două sisteme de drept, vom observa că între ele, există anumite deosebiri, dar şi unele asemănări şi înterpătrunderi. Din perspectiva
 
DREPTUL(CAŞTIINŢĂ)
DREPT PUBLIC(INTERN ŞIINTERNAŢIONAL)DREPT PRIVAT(INTERN ŞIINTERNAŢIONAL)2
 
deosebirilor putem menţiona în primul rând structura celor două sisteme de drept, apoi modul de creare şi de aplicare a normelor acestora. Cele două sisteme de drept se deosebesc şi printehnicile juridice, dreptul internaţional este un drept de coordonare, în timp ce dreptul interneste un drept de subordonare. Normele de drept internaţional implică mai multe state, care sunt  subiecte ale dreptului internaţional şi au ca obiect de reglementare relaţiile dintre ele, orinormele dreptului intern, implicând un singur stat. Normele de drept internaţional, sunt reguli deconduită obligatorie, însă stabilesc drepturile şi obligaţiile statelor în relaţiile pe care ele lereglementează. Acestea au mai multe trepte de aplicare, cum ar fi normele de drept internaţional  general, norme de aplicare restrânse ori norme bilaterale, pe când în dreptul intern, normele aucaracter obligatoriu şi se aplică egal la toate subiectele sale. Între cele două sisteme de drept există şi unele
asemănări 
 , cum ar fi scopul urmărit, de aintroduce o anumită ordine în relaţiile dintre subiectele lor ori stabilirea normelor în vedereareglementării conduitelor acestora. Tot în cadrul interacţiunii dintre dreptul internaţional şi cel intern, putem sublinia unele înterpătrunderi, cum ar fi, în materie de cetăţenie, competenţaorganelor care reprezintă statul în relaţiile internaţionale ori competenţa de a încheia tratate.
Raportul Dintre Dreptul Internaţional Şi Dreptul Intern Al Statelor
Dreptul internaţional umanitar este o
ramură a dreptului internaţional public
şi o bunăînţelegere a acestuia nu se poate realiza fără a aminti câteva aspecte referitoare la dreptulinternaţional general.De asemenea, abordarea protecţiei fiinţei umane în situaţii de conflict armat trebuie să fie precedată şi de o abordare generică a preocupărilor în domeniul dreptului internaţional public pentru protecţia în orice împrejurare a celei mai importante dintre valori -
 fiinţa umană.
 
DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLICNOŢIUNE, OBIECT, IZVOARE, SUBIECTE, PRINCIPII
 
DREPTINTERNDREPTINTERNAŢIONALDREPTINTERNAŢIONALDREPTINTERN
   D   R   E   P   T   I   N   T   E   R   N    D   R   E   P   T  I   N   T   E   R   N   A   Ţ  I   O    N   A   L
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Adrian Tita liked this
leonrussul1 liked this
leonrussul1 liked this
mareaneagra liked this
Irina Ro liked this
Dodel Kerestes liked this
Liza Onta liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->