Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mau Bao Cao Tinh Hinh Lop Chu Nhiem

Mau Bao Cao Tinh Hinh Lop Chu Nhiem

Ratings:
(0)
|Views: 1,306|Likes:
Published by Nguyễn Tuấn Anh

More info:

Published by: Nguyễn Tuấn Anh on Dec 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
 
Trang 1
S
Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BI
ÊN
TRƯỜNG THPT CH
À CANG
S
ố:
/BC-THPTCC
C
ỘNG HO
À XÃ H
ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập
- T
ự do
- H
ạnh phúc
 
Mường Nhé 
 , ngày............. tháng ..........
năm 20
...
BÁO CÁO TÌNH HÌNH L
ỚP CHỦ NHIỆM
 
L
ớp:
..........................................................................................................................................
H
ọ t
ên giáo viên ch
ủ nhiệm:
 
.......................................................... t
ổ : ................................
 
A) Tình hình l
ớp chủ nhiệm
 1. T
ổng số tiết học
chính khóa
được thực hiện:
 
............... ti
ết.
 a) K
ết quả thi đua tuần
 + S
ố tiết Tốt:
............ S
ố tiết TB: ...................
S
ố tiết Kém:.............
 + S
ố tiết Khá: ..........
S
ố tiết Yếu: .................
 
Điểm TB:
X
ếp thứ: ........../...... lớp.
 b) S
ố tiết chính khóa trống:
 
................. ti
ết.
 + Ti
ết ............ng
ày ...../...../..... c
ủa giáo vi
ên: ............................................................Nguyên nhân tr
ống tiết: ...............................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................+ Ti
ết ............ng
ày ...../...../..... c
ủa gi
áo viên: ............................................................Nguyên nhân tr
ống tiết: ...............................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................+ Ti
ết ............ng
ày ...../...../..... c
ủa giáo vi
ên: ............................................................Nguyên nhân tr
ống tiết: ...............................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................c) S
ố lượt học sinh nghỉ học trong tuần : .................... lượt (tính theo tiết học).
 
Trong đó:
 + Có lý do: ................................... l
ượt;
+ Không có lý do: ............................l
ượt.
 S
ố học sinh nghỉ học nhiều nhất ở môn:
 + Môn: ...
.............., ...........lượt; môn ....................... , ....................lượt.
 d) S
ố học sinh ghi sổ đầu b
ài vì:+ B
ỏ tiết: .......................................
+ Vào l
ớp muộn: .........................
 + Không h
ọc b
ài c
ũ: ....
................. + l
ễ:........................................
 
2. Theo dõi tình hình d
ạy b
ù, d
ạy thay, đổi tiết
 
a) S
ố tiết dạy bù được thực hiện
 
 
 
Trang 2
+ Môn ................... có ....... ti
ết dạy bù, vào ngày ............tháng ............năm ........;
 + Môn ................... có ....... ti
ết dạy bù, vào ngày ............tháng ............năm ........;
 + Môn ................... có ....... ti
ết dạy bù, vào ngày ............tháng ............năm ........;
 b) S
ố tiết dạy thay được
hi
ện
 + Giáo viên .........................................., môn ..................d
ạy thay cho
giáo viên ................................., ti
ết .....................ng
ày ....................................+ Giáo viên .........................................., môn ..................d
ạy thay cho giáo vi
ên ................................., ti
ết .....................ng
ày ....................................c) Tình hình
đổi tiết dạy so với TKB
 + Ti
ết ......ngày .....tháng....năm: Giáo viên .........................., môn .......... đổi cho giáo vi
ên....................................,môn ............. d
ạy thay.
 + Ti
ết ......ngày .....tháng....năm: Giáo viên .........................., môn .......... đổi cho giáo vi
ên....................................,môn ............. d
ạy thay.
 
3. S
ố tiết phụ đạo
:
a) Trong đó số tiết được thực hiện:
+ Môn Toán: ............. Môn Lý: ............ Môn Hóa: ..................+ Môn Sinh: .............
Môn Văn
: ............ Môn S
: ....................
+ Môn Địa:
............. Môn NN: ............ Môn ........: ..................b) S
ố tiết phụ đạo không được thực hiện so với TKB:
+ Môn ...............: ngày ............................ c
ủa giáo vi
ên: ......................................................Nguyên nhân không th
ực hiện được : ........................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................+ Môn ...............: ngày ............................ c
ủa giáo vi
ên: ......................................................Nguyên nhân không th
ực hiện được : ........................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Theo dõi lao
động
 
a) Được thực hiện được
 
+
Ngày ................................. t
ại : ..............................................................................................
 + Công vi
ệc: ..............................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
+ Đánh giá:
 S
ố học sinh tham gia lao động: ............... Số học sinh bỏ lao động: ............................
 T
ỷ lệ học sinh có dụng cụ lao động: .............%
 T
ỷ lệ học sinh tích cực lao động: ...................%
 M
ức độ ho
àn thành công vi
ệc: ....
...................%
 Nguyên nhân chưa hoàn thành (nếu chưa hoàn thành công việc được giao): ................
 ...................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
Trang 3
b) Có hay không có GVCN theo dõi và lao
động c
ùng h
ọc sinh, nếu không có ghi r 
õ nguyênnhân và bi
ện pháp quản lý: ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................c) Giáo viên có hay không có ghi chép theo dõi s
 ĩ số v
à k
ết quả lao động: ..............................
 
3. Nh
ận xét của học sinh về các tiết dạy của các thầy
cô giáo
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Nh
ững th
ành tích ho
ặc những sự kiện đánh ghi nhớ 
 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B)
Đề nghị
c
ủa lớp, GVCN, GVBM
 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Giáo viên ch
ủ nhiệm lớp
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lopnguontochuc Hà Nội liked this
lzkute liked this
namtd68 liked this
vhien101080 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->