Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Despre RSS in educatie

Despre RSS in educatie

Ratings: (0)|Views: 293|Likes:
Published by Carmen Holotescu

More info:

Published by: Carmen Holotescu on Nov 02, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2011

pdf

text

original

 
Revista de Informatic
ă
Social
ă
 anul IV, nr. 7, iunie 2007(c) 2007 LIS, www.ris.uvt.roISSN 1584-348X
 
DESPRE RSS. UTILIZ
Ă
RI ÎN EDUCA
IE
CARMEN
 
HOLOTESCU
 
Universitatea Politehnica din Timi
ş
oaraFacultatea de Calculatoare
ş
i Automatic
ă
 Bv. V. Pârvan nr. 4TimSoft SRl, str. Severin 8A, Timi
ş
oaraemail:cami@timsoft.roURL: www.timsoft.ro
RezumatRSS
(acronim pentru
Reach Site Summary Feed 
sau
Really Simple Syndication 
) este o tehnologiedezvoltat
ă
în 1997 de Netscape Navigator, devenit
ă
extrem de popular
ă
odat
ă
cu explozia blogurilor. RSSeste practic un fi
ş
ier de tip XML care descrie con
inutul unui site, fiind actualizat odat
ă
cu acesta. Undocument RSS/Atom este u
ş
or de procesat sau de creat, existând diverse instrumente – numite
agregatoare 
ş
i
RSS readere 
 – care extrag, sumarizeaz
ă
 
ş
i stocheaz
ă
datele (titluri, con
inut
ş
i leg
ă
turi ).
 
Despre toateacestea dar
ş
i despre directoare, c
ă
ut
ă
ri
ş
i aplica
ii specifice RSS-urilor va fi vorba în rândurile careurmeaz
ă
. Ca
ş
i concluzii, se vor prezenta câteva idei referitoare la aspectele sociale ale RSS-urilor
ş
i aleutiliz
ă
rii lor în înv
ăă
mânt, toate fiind integrate de autoarea articolului în activitatea sa didactic
ă
. _________________ 
Carmen HOLOTESCU
este cadru didactic la Facultatea de Calculatoare
ş
i Automatic
ă
din cadrulUniversit
ă
ii Politehnica din Timi
ş
oara. Coordoneaz
ă
firma de eLearning Timsoft
ş
i este facilitator online laUniversity of Marlyland, USA. Preocup
ă
rile sale sunt legate de medii virtuale de înv
ă
are si colaborare, noitehnologii educa
ionale, aspecte legate de facilitarea cursurilor online. Experien
a sa cuprinde proiectarea sidezvoltarea de medii virtuale, multiple cursuri online de IT, pentru preg
ă
tirea eTrainerilor, particip
ă
ri înproiecte europene de eLearning. Este autoarea unui Ghid eLearning, a peste 20 de articole legate de înv
ăă
mantului online
ş
i utilizarea noilor tehnologii în educa
ie.
1. DEFINI
IA
Ş
I ISTORICUL RSS
Desigur pe multe site-uri pe care a
i navigat a
i v
ă
zut una dintre imaginileurm
ă
toare:. Acestea sunt imagini care conduc spre RSS-urile acelorsite-uri. Ce înseamn
ă
RSS, care este utilitatea acestei tehnologii, vom încerca s
ă
descoperim în acestarticol.Pentru început, v
ă
propun un scurt exerci
iu: încerca
i s
ă
r
ă
spunde
i la urm
ă
toarele dou
ă
  întreb
ă
ri:
 
Cum sunte
i la curent cu informa
iile noi de pe site-urile care v
ă
sunt utile?
 
Cum afla
i informa
ii noi de din domeniile de interes?Sigur printre r
ă
spunsuri se vor g
ă
si (între paranteze sunt trecute principalele inconveniente):
 
vizita
i periodic site-urile, eventual re
inându-le adresele în colec
iile de
Favorites
sau
 Bookmarks
din browser, urm
ă
rind sec
iunile de nout
ă
i ale site-urilor (
dezavantaje:
dac
ă
 sunt câteva zeci de site-uri, v
ă
va lua mult timp
ş
i uneori este dificil de v
ă
zut care suntnout
ă
ile; de asemenea sunte
i legat de calculatorul unde a
i creat colec
ia de Favoritessau Bookmarks)
 
v
ă
abona
i la newslettere (
dezavantaje:
se poate s
ă
nu ave
i timp s
ă
citi
i mesajele noi,trebuie s
ă
le salva
i, pentru a putea reveni mai târziu la ele; dând adresa de e-mail esteposibil s
ă
primi
i spam, viru
ş
i).
 
Revista de Informatic
ă
Social
ă
56 www.ris.uvt.ro
 
c
ă
uta
i informa
ii noi cu motoarele clasice de c
ă
utare - Google, Yahoo sau MSN(
dezavantaj:
pe Web sunt informa
ii pe care motoarele nu le-au indexat înc
ă
, indexareadureaz
ă
cteva zile).
 Defini
  
ie:
RSS este o tehnologie care permite informarea despre actualiz
ă
ri ale resurseloronline, managementul informa
iilor
ş
i al cuno
ş
tin
elor; eliminând dezavantajele de mai sus -necesitatea de abonare la newslettere, de a vizita periodic site-uri - toate nout
ă
ile le vom avea într-un singur loc; în plus RSS aduce multe avantaje.RSS este un protocol deschis de publicare a informa
iei pe Web. Este consideratprescurtarea de la
 RDF Site Summary
sau
 Really Simple Syndication
.Un
 RSS
sau
 feed 
sau
RSS feed 
este un fi
ş
ier XML, care con
ine nout
ă
ile de pe un site, fiindactualizat odat
ă
cu acesta. Este cea mai cunoscut
ă
aplica
ie XML.
 Istoric RSS:
Se consider
ă
c
ă
tehnologia RSS a ap
ă
rut în martie 1999, fiind ini
ial utilizat
ă
deNetcape pentru a crea pagini personalizate My Netscape. În timp au fost create diferite versiuni.Mai jos sunt redate principalele etape din istoricul RSS
1
.1.
 
octombrie 1997:
W3C public
ă
primul draft RDF (
 Resource Description Framework 
) -metadate de descriere a resurselor;2.
 
decembrie 1997:
Dave Winer, fondatorul Userland, a creat formatul XMLscriptingNews, pentru a prezenta nout
ă
ile unui site;3.
 
martie 1999:
versiunea RSS 0.90 (dtd
 
) a fost proiectat
ă
de Netscape pentru a lucra împreun
ă
cu portalul personalizat my.netscape.com; RSS 0.90 utilizeaz
ă
scriptingNews,având header RDF;4.
 
iunie 1999:
apare versiunea scriptingNews 2.0b1, dezvoltat
ă
de Dave Winer, ce includespecifica
iile RSS 0.90;5.
 
iulie 1999:
RSS 0.91 (dtd
 
) dezvoltat de Netscape include specifica
iile scriptingNews2.0b1, dispare headerul RDF;6.
 
august 2000:
apare propunerea O'Reilly RSS 1.0, bazat
ă
pe RDF - va avea o dezvoltareparalel
ă
cu celelalte versiuni;7.
 
decembrie 2000:
versiunea RSS 0.92 cu elemente op
ionale fa
ă
de 0.91, este proiectat
ă
 de Dave Winer;8.
 
martie 2002:
tot Dave Winer public
ă
MetaWeblog API, un standard RSS 0.92 + XML-RPC, un API pentru bloguri;9.
 
iulie 2003:
versiunea RSS 2.0 dezvoltat
ă
de Dave Winer dup
ă
ce p
ă
r
ă
se
ş
te Userland,este publicat
ă
la Weblogs at Harvard Law sub licen
ă
Creative Commons - în timpuldezvolt
ă
rii, standardul RSS 2.0 a purtat versiunea 0.94;10.
 
2003:
a fost fondat RSS Advisory Board, care lucreaz
ă
la noile standarde RSS;11.
 
2004:
RSS
ş
i blog au fost declarate cuvintele anului la Merriam-Webster;12.
 
2006 
: RSS Advisory Board a publicat RSS Autodiscovery: recomandarea de a specificalocalizarea fi
ş
ierului RSS folosind un tag
link 
în headerul paginii web - astfel RSS va fidescoperit
ş
i afi
ş
at de browsere
ş
i înscrierea la agregatoare/RSS readere va putea fi
ă
cut
ă
mai simplu, dând linkul spre site;13.
 
ianuarie 2007:
Netscape anun
ă
c
ă
nu va mai g
ă
zdui paginile dtd de definere a RSS 0.90
ş
i RSS 0.91, ceea ce va putea duce la lucrul eronat al unor RSS readere/agregatoare, cefac verific
ă
ri pornind de la fi
ş
ierele cu defini
ii.În paralel cu
 RSS
, se dezvolt
ă
RDF Site Summary
ş
i Atom, tehnologii cu acela
ş
i scop
2
, de aprezenta nout
ă
ile de pe site-uri
ş
i a sindica informa
ia. OPML este un standard XML ce specific
ă
ocolec
ie de RSS-uri, posibil a fi organizate pe categorii - a fost creat tot de Dave Winer.
1
Pentru mai multe informa
ii se pot accesa:
 RSS Specifications – History
(http://www.rss-specifications.com/history-rss.htm
 
),
Weblogs at Harvard Law - RSS History
(http://blogs.law.harvard.edu/tech/rssVersionHistory
 
)sau
 RSS Advisory Board - RSS History
(http://www.rssboard.org/rss-history
 
).
2
Se poate urm
ă
ri o compara
ie între RSS
ş
i Atom (http://www.intertwingly.net/wiki/pie/Rss20AndAtom10Compared
 
)la wiki-ul Atom Project.
 
Revista de Informatic
ă
Social
ă
57 www.ris.uvt.ro
Figura 1. Structura unui OPML
sursa: „Colec
ia de RSS/bloguri române
ş
ti - bloguri educa
ionale”Timsoft (http://www.timsoft.ro/ro/rss.php
 
)
2. STRUCTURA SI CREAREA UNUI RSS
Structura RSS.
Indiferent de versiune, un fi
ş
ier RSS include titlul, linkul, descrierea site-ului
ş
i itemii de noutate. Fiecare item const
ă
din URL-ul articolului respectiv, titlul
ş
i o descriere.
Figura 2. Structura unui RSS
Descrierea nout
ă
ii o poate prezenta în totalitate sau doar print-un un rezumat al ei – înultimul caz, pentru a o citi în totalitate se va vizita prin linkul itemului zona site-ului la care serefer
ă
noutatea. Pot fi 10-30 de itemi, cei mai noi fiind primii. La ad
ă
ugarea de noi itemi, cei vechise pierd.Fi
ş
ierul RSS este în sarcina celor ce administreaz
ă
site-ul pentru:
 
creare
ş
i actualizare
 
informa
ie de autocalizare plasat
ă
în header
 
promovare.Dac
ă
dinamica site-ului este sc
ă
zut
ă
, fi
ş
ierul poate fi creat manual, într-un editor text. Dac
ă
 este crescut
ă
, fi
ş
ierul va fi actualizat de sistemul de management al con
inutului (CMS) site-ului.
Creare RSS.
Dac
ă
editarea se face într-un editor text oarecare, pa
ş
ii de parcurs sunt reda
imai jos:

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Corina Negara liked this
andrei_bertea liked this
feli2301 liked this
kumazaki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->