Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pidato b. Bali

Pidato b. Bali

Ratings:
(0)
|Views: 1,186|Likes:
Published by Kyoichi Kionkk

More info:

Published by: Kyoichi Kionkk on Dec 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2010

pdf

text

original

 
Nyanggra Pakeling Hari Pendidikan Nasional( HARDIKNAS ) 2 Mei
Inggih Kepala Sekolah lan Guru sane wangiang titiangg ! Para sisiasane tresnasihin titianggPinih ajeng ngiring nyinahang rasa angayubagia majeng ring IdaSang Hyang Parama Kawi, duaning wantah sangkaning asung kerta waranugraha Ida, mawinan titiangg ping kalih pamilet sinamian prasidamangguh karahajengan turmaning kacunduk iriki sakadi mangkin. Antukpunika ngiring sinarengan nyakupang kara kalih saha ngucapangpanganjali,Om SwastyastuInggih para guru lan para sisia sane kusumayang titiang ! Garjitapisan manah titiangge duaning polih nyarengin nyanggra rerainan HariPendidikan Nasional, iriki ring Lapangan SMU puniki. Manggala Panitiasampun nelatarang, genahe puniki kapilih, santukan alun-alunyane jimbar. Samaliha ring wantilannyane wenten pameran asli hastakaryamiwah lukisan para sisia SMU iriki. Majeng ring Manggala Panitia, titianggngaturang suksmaning manah, duaning sampun ledang ngundang titiangsaha mapica galah mangda titiang mapaweh panyanggra pidartasamatra.Inggih, pamilet sinamiang sane wangiang titiang RerainanHARDIKNAS puniki rauhnyane nangken awarsa, nemonin tanggal 2 Mei.Hari Pendidikan Nasional patut kasangra wiadin kasungkemin sarengsami, utamannyane olih para pengelola pendidikan, para guru pengajianmiwah sisia sinamian. Pinaka saih imba sakadi ngaturang upakara rikalarainan Saraswati.Kawiaktianipun pangweruh wiadin pendidikan puniki kaanggenngukur unggul wiadin andap kaanan jadmane, unggul wiadin andapkaanan wangsane. Wangsa sane maju janten madrebe palet pendidikansane maju. Wangsa sane kirang nglinguang pendidikan alit-alitnyane,pastika sampun wangsane punika pacing kasor mapadu arep ring wangsasane urati ring pendidikan alit-alitne. Napi malih sakadi mangkin jamankemajuan, kemajuan ilmu pengetahuan lan teknologi. Yening tan sarengngepung IPTEK punika, janten pacing katinggalang antuk kemajuan jamanpunika. Mangda sakadi sesonggane, sane dengkuk katangkeb sarung,
 
sane wikan nakep I punggung. Artosnyane, wangsa sane andapkawikannanne, katadah antuk wangsa inggil kemajuanipun.Inggih para guru miwah para sisia sane wangiang titiang, Pidabdabpemerintahan otonomi daerah sakadi mangkin, pamargin pendidikannesane sampun kasukserahan ring pemerintah daerah. Kusumakuta wiadintanggung jawab pendidikan punika magenah ring tangan Sang GuruWisesa daerah kabupaten wiadin propinsi. Sakewanten sujatin ipun,tanggung jawab pendidikan punika, manut Bapak Pendidikan NasionalKi Hajar Dewantara, magenah ring trisentra pendidikan inggih punika :Pemerintah, masyarakat lan orang tua. Indik panglaksananya, wantah ringsekolah genahipun.Sekolah punika kamanggehang sakadi mapaguruan, mapanyengkerantuk Wawasan Wiyata Mandala. Iriki Kepala Sekolah pinaka Manejer,pamucuk wewenang nyiptayang kemajuan sekolah soang-soang. Dasarkawicaksanan sane sedeng anggen ring sekolah soang-soang, Kepalasekolah kasarengin para guru ngemong alit-alit sisiane sakadi ringpasraman Brahmacari. Sane kamargiang boya wantah kaweruhan lankatrampilan kewanten, sakewanten taler mangda kawerdiang jati ragawangsa, panglaksana miwah locita, moral lan mental.Sekolah pinaka pasraman Brahmacari mangda parasida ngwangunanak Bali sane majati raga Bali ring kuuban negara Indonesia. Warga anakBali sane wikan tur trampil, purun malomba ring jagat Internasional.Kawiaktiannya anak Baline nenten ja kasor ring anak dura negara, yeningkawehin pendidikan sane inggih sapatutnya, kawehin wawasan sani jimbar, kapentengin tur kasangih uteknyane.Inggih para sisia sane sutresnain titiangSakadi baos titiang I wawu, alit-alite mangda eling ring pidabdab jagatemangkin, pidabdab kemajuan, pidabdab aor tan patepi ( globalisasi ). Parasisia tan dados lali, tan dados lenga wiadin lipia ring raga, sumekenangkayune ngetut kemajuan, kemajuan ilmu Pengetahuan lan Teknologi,dulurin antuk stiti bakti ring sang maraga guru. Indike punika seringkacutetang dados IPTEKTAK.Swadarmaning sisia patut jemet malajah, guru susrusa satinut ringsapakon guru. Nenten waneh muruk makarya, ngutsahayang ngeret indriamangda nenten kagoda antuk I panca wisaya. Sampunang ajerih ringmatematika, takut ring Basa Inggris, jejeh ring IPA miwah palajahan sanelianan. Sakewanten sampunang nglelemonehang palajahan agama miwahpalajahan Basa Daerah Bali, santukan palajahan puniki prasida nuntun ka jati raga anak Bali.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->