Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marschalkó Lajos - Országhódítók 2

Marschalkó Lajos - Országhódítók 2

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Published by Blasius83

More info:

Published by: Blasius83 on Dec 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
ORSZÁGHÓDÍTÓK - AZ EMANCIPÁCIÓTÓL RÁKOSIMÁTYÁSIG - 2.rész VIII.fejezet - ISMÉT VITA A VULKÁN TETEJÉNIX. fejezet - MENEKÜLNEK AZ ORSZÁG URAIX. fejezet - A MÁSODIK TANCSERE, AVAGY ENYÉM A BOSSZÚXI. fejezet - A HATSZÁZEZRES LEGENDA XII. fejezet - HAMVAZÓSZERDA XIII.fejezet - CÁPÁK A HAJÓ NYOMÁNZÁRSZÓ A LEFEJEZETT MAGYARORSZÁG A NEMZETI KISEBBSÉG KÉPVISELŐI A MAGYAR IRODALOMBAN JEGYZETEK  VIII. fejezetISMÉT VITA A VULKÁN TETEJÉN A vita soha sem szűnt meg. Abban a pillanatban, amidőn1937. március 13-án a nemzeti szocializmus seregei a SzentIstváni határ nyugati részéhez értek, a második világháború vulkánjának kráterszélén még dühösebben lángolt fel, mint valaha. Vita a parlamentben, a sajtóban, a népgyűlésen, acsaládban, Turáni Vadászok, Törzsökös Magyarok Egyesületében, szakszervezetekben, hungarista pártban. A könyvtárakra menő érveket, ellenérveket lehetett felsorolni.Ezek mindegyike megegyezett abban, hogy nem a lényegrőlbeszéltek. Vérségi, gazdasági, politikai, statisztikaiszámadatok és jelszavak tömege repült a levegőben. Mindezkülönféle címszavak alatt folyt: antiszemitizmustól azsidóbérencségig, hungarizmustól, nemzeti szocializmustól ahumanizmusig. Az egész kérdés a meghódított ország központi problémájává vált. Ettől függött, hogy illik-e a Trianonban elveszettterületeket "Hitler kezéből" elfogadni, vagy szükségesegazdasági és politikai érdekből az "angol tory demokráciát"követnünk? De egyben az bizonyította legjobban, hogy
MARSCHALKÓ LAJOShttp://www.freepress-freespeech.com/holhome/to...1 of 17411/22/2010 10:02 AM
 
Magyarország egy idegen kisebbség által meghódítottországgá vált, amelynek mindenkori kormánya sorsdöntőelhatározásaiban is igazolni kénytelen ennek a kisebbségnek akaratához, szenvedélyeihez, ős és le nem vetkezett különtörzsi nacionalista szempontjaihoz. Miután ez a vita aszellemi Bábel légkörében zajlott le, legkevesebben aztkérdezték: Hogyan jutott idáig az ország? Csak a magyarügyetlenség, lehetetlenség volt az oka a gazdasági, szellemileigázottságnak? Csak Hitler és az "antiszemiták" okozták,hogy a parlament mindkét háza kénytelen voltzsidótörvényeket tárgyalni, amelyek sokkal inkább voltak apepecselések, foltozgatások, mint törvények. Csak amagyarság volt az oka, hogy a probléma végzetessé érett? Az igazi tettest és az akkori európai kérdések kulcsát egyzsidó ember, dr. Fejér Lajos találta meg, akit saját népe értettmeg legkevésbé.Így mint népének igaz mártírja, osztozni kényszerült olyansokak sorsában, mert hiába próbálták megmenteni magyarbarátai.Dr. Fejér Lajos a nagy és kiváló zsidó tudós "Zsidóság" címűstandard művében zsidó részről először mutatott rá, hogy "azsidóság minden tradíciójának meg kell semmisülnie ahhoz,hogy a befogadó nemzettest olyan tagjává lehessen,amelyben szín és lélekváltozás nélkül ugyanez a vérkeringjen, mint a test többi tagjaiban." mert csak így fogmegszűnni az antiszemitizmus.Nem "zsidó bűnök", uzsora, csalás stb. támogatták azországhódítást, hanem maga a Tan, a zsidó messianizmus ésa küldetésérzet, amely tulajdonképpen a világlegerőteljesebb nacionalizmusa, faji alapon. A zsidók  vallásbölcselete szerint (Juda Halévi) a zsidóság, mint faj jutott az isteni kiválasztottság dicsőségéhez, mint faj választatott ki Isten népévé. Így a prozelita ezen istenielhivatottság részesévé faji eredet hiányában nem válhat Juda Halévi szerint a zsidó nép a népek sorában az istenikiválasztás folytán olyan elsőbbséget élvez, amit nem oszthatés nem is oszt meg más népekkel. Ez a felfogás jelentené
MARSCHALKÓ LAJOShttp://www.freepress-freespeech.com/holhome/to...2 of 17411/22/2010 10:02 AM
 
érvényesülésében a népek faji alapon nyugvó hierarchiáját,amelynek élén a zsidóság állna és ő képezné a népek arisztokráciáját. Az így kialakuló világban olyankasztrendszer fejlődne ki (de nem hivatási, hanem fajialapon), ahol az emberek közötti fokozati rendszer, mint azindusoknál, a nagy tömegek lealjasításához vezet; ahol márnem is jön emberszámba és az állat rendfoka alá süllyedtpária. [185] A Magyarország és Galícia, s később az egész világelfoglalására irányuló Alliance Israelitée Universelle 1867esutasítása mögött több állott, mint gazdasági előretörés vagylétfenntartási szükséglet. Sokkal inkább egy isteni jogokrahivatkozó faji imperializmus.Dr. Fejér Lajos okfejtése és gondolatmenete szerint azasszimiláció és emancipáció lehetetlenség addig, amíg a Tanalapján a zsidóság elkülöníti magát az összes népektől. A mosai judaizmus lelkileg is a teljes elkülönülésre nevelte azsidó népet, és ez ma is erősebb, mint bármely gettó fala volt, azonban ebben a nagy népi és faji szolidaritásbanigyekszik a népek arisztokratájává válni. A lényeges tétel,hogy a zsidók törvénye nemcsak vallási, hanem államitörvény volt, ők azonban az idegen államokban is a kétezeréve elpusztult zsidó állam törvényeit tartják, gyakran abefogadó államok törvénye fölött valónak. Krisztus épp ezt azállami törvényt szüntette meg már a zsidó állam bukása előtt,s hiszen Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében világosanmegírta (4. fejezet 57. és 58.): "Azért az Isten minden nemzetszámára küldötte el Krisztust, hogy felszabadítson mindenkita törvény járma alól, hogy ezentúl ne a törvény parancsából,hanem saját állhatatos lelkű hajlandóságából kifolyólagtegyék a jót." Miután azonban a zsidóság nem fogadta elKrisztust és a diaszpórában is tovább követte a megszűntállam állami törvényeit, önmaga idézte, vagy idézi felmindenütt az antijudaizmust. S e kétségbe nem vonhatógondolatmenet szerint, a "kiválasztottság" tudata a zsidótfölébe helyezte az autochton népeknek. A többi népeket csak az ő eltartása eszközének tekintette. Ez váltotta ki a
MARSCHALKÓ LAJOShttp://www.freepress-freespeech.com/holhome/to...3 of 17411/22/2010 10:02 AM

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->