Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biochemické pohádky

Biochemické pohádky

Ratings:
(0)
|Views: 1,493|Likes:
Published by Martin Hassman
Dvě biochemicky zaměřené pohádky. Pohádka o DNA a nukleasách a pohádka o Popelase. Obě pohádky byly publikovány v devadesátých letech v bulletinu České společnosti pro biochemii a molekulární mikrobiologii.
Dvě biochemicky zaměřené pohádky. Pohádka o DNA a nukleasách a pohádka o Popelase. Obě pohádky byly publikovány v devadesátých letech v bulletinu České společnosti pro biochemii a molekulární mikrobiologii.

More info:

Published by: Martin Hassman on Dec 25, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2012

pdf

text

original

 
MARTIN HASSMAN
  pohádky 
BIOCHEMICKÉ 
 
BIOCHEMICKÉ POHÁDKY 
 www.met.cz/pohadky
Page 2
 Martin Hassman
OBSAH
.....................................................................................................O DNA a nukleasách
3....................................................................................................................O Popelase
4Pod
ě
...................................................................................................................kování 
5
 
BIOCHEMICKÉ POHÁDKY 
O DNA a nukleasách
Za jednou bun
ěč
noust
ě
nou a cytoplasmatickoumembránou, v jednégramnegativní bakterii
ž
ila,byla, replikovala se jednaDeoxyribonukleovákyselina. Z
ž
ití, bytí a
 
replikování ji nejvícebavilo replikování.To p
ř 
i
š
la RNA-polymerasa,holka jedna ureplikovaná. Poklepala lehce na DNA, ta jí nabídla své rám
ě
a za
č
aly replikovat. V
š
echno se zdálob
ý
t v po
ř 
ádku, a
ž
se holky najednou n
ě
 jak nepohodly,pohádaly, vjely si do vlas
ů
, RNA-polymerasa si sebralafidlátka a odbrownovala si to replikovat n
ě
kam jinam.DNA bylo smutno. "Co si jen po
č
nu," na
ř 
íkalarozreplikovaná, "kdo mne doreplikuje?"Sotva na to pomyslela, jak u
ž
to v pohádkách b
ý
vá, kdese vzala, tu se vzala DNA-polymerasa a postavila serychle do pozoru, a
ž
se jí rozcuchaly alfa-helixy. Rychle jeu
č
ísla sv
ý
mi beta-h
ř 
ebeny, p
ř 
edstavila se a dala sedo
 
replikování. Vlastn
ě
doreplikování. A tak si holky spolureplikovaly, replikovaly a replikovaly, rep... a
ž
......Kone
č
n
ě
. "Hotovo!" prohlásila py
š
n
ě
DNA-polymerasa."To bylo krásné," povzdechla si DNA, "cítím se te
ď
takn
ě
 jak dvojnásob
š
ť
astná.""Já jsem se tou prací musela opít, vidím t
ě
toti
ž
jaksidvakrát," vzdychla DNA-polymerasa, "ale to se mi stávápo ka
ž
dé dob
ř 
e vykonané práci.""Te
ď
ale u
ž
musím jít.""Po
č
kej, to u
ž
se neuvidíme?" dvojhlasn
ě
zazn
ě
lo."Vydr
ž
do dal
š
ího d
ě
lení, pak snad. ALE PAMATUJ! Dávejpozor na nukleasy. Potvory jedny darebn
ý
. Jsou ze v
š
echnejhor
š
í a vlezou v
š
ude. Ale znám starého inhibitora a ten je chytá.""A co s nima d
ě
lá, kdy
ž
je takhle chytá?" "A co s nimad
ě
lá, kdy
ž
je takhle chytá?""On ví jak s nima zato
č
it. M
ě
 j se na pozoru," a zmizelaDNA z o
č
í.Bu
ň
ka se rozd
ě
lila a DNA si
ž
ila a byla. Te
ď
na to byl
č
as. Ale p
ř 
i
š
lo, co p
ř 
ijít muselo. Za
č
alo to
š
u
š
káním,pokra
č
ovalo klepáním a skon
č
ilo málem katastrofou. Aktiva
č
ní energie se zrovna procházela kolem s hlavouv
 
oblacích."Ne, já vás nepustím," k
ř 
i
č
ela DNA zoufale sto
č
ená do conejmen
š
ího klubí 
č
ka."Tak
š
i dej
ř 
íct,"volaly t
ř 
i nukleasy jedna p
ř 
es druhoua
 
t
ř 
etí na DNA. Ach ty nukleasy, potvory jedny
š
kared
ý
a hubynevymáchan
ý
! Aby se poznalo, o koho se jedná, vytrhl jim Pán B
ů
h mikroorganism
ů
n
ě
kolik zoubk
ů
z jejichnenasytné tlamy, tak
ž
e se poznají po
š
i
š
lavém hlase."Ro
ž
bal
š
e trochu. Jen dv
ě
aktivní mí 
š
ta tam v
š
tr
č
ímea
 
hned
ž
a
š
e p
ů
 jdeme.""Ne, já vás nepustím, mne p
ř 
ed vámi varovala DNA-polymerasa," ozvalo se z nedobytného klubka."Ty, hele potv
ů
rko," ozvala se z nukleas nejchyt
ř 
ejivypadající," DNA-polymera
š
a tomu nero
ž
umí. Nevím,
č
oproti nám má. Jen
š
e podívej. Vypadáme
š
nad na to,
ž
e
 
bychom
š
t
ě
pily bílkoviny?"DNA se nepatrn
ě
rozbalila, aby si je po
ř 
ádn
ě
prohlédlaa
 
musela uznat,
ž
e v
ů
bec nevypadají jako proteolytickéenzymy, o jejich
ž
stra
š
né síle tak
č
asto vypravovaly starébajky. DNA toti
ž
v
ů
bec nerozum
ě
la biochemii. A to jemoudré ponau
č
ení : Lep
š
í ne
ž
mnohé znát, je n
ěč
emuz
 
toho rozum
ě
t. A jak si tak DNA nedávala pozor, vrhla sena odkryté reak
č
ní místo nejchyt
ř 
ej
š
í nukleasa a za
č
ala ji
š
t
ě
pit. Nukleotid za nukleotidem."Au to bolí," na
ř 
íkala DNA."A bude to hor
š
í," radovaly se piln
ě
pracující nukleasy. Aktiva
č
ní energie se zoufale rozhlí 
ž
ela kolem a ptala sesama sebe, jak se z obra m
ů
ž
e stát trpaslík. Kdo ví?DNA si je
š
t
ě
v
č
as vzpomn
ě
la, co jí poradila DNA-polymerasa, porodní bába jedna starostlivá. Rafinovan
ě
 p
ř 
eskupila base a za
č
ala pomocí fluorescence vysílatsignály SOS v
š
irokém spektru vlnov
ý
ch délek. Doneslyse a
ž
do zapomenutého kouta, kde pomalu ale jist
ě
 difundoval k lysosomu star
ý
inhibitor v.v. Op
ř 
el se o svouh
ů
l, postavil se a vyrazil ke zdroji rychlostí 10
-4
m/s.Byl to lít
ý
boj starého d
ů
chodce na polo u
ž
 zdenaturovaného a t
ř 
í mlad
ý
ch
č
il
ý
ch nukleas. Aleallosterick
ý
efekt stál na správné stran
ě
zákona a brzoz
 
nukleas zbyla bezcenná klubka polypeptid
ů
potupn
ě
seplazících po zemi a
ž
adonících o zbytky spadnuv
š
í ostatním ze stolu. Aktiva
č
ní energie si protáhla páte
ř 
 a
 
podívala se na v
š
echny
ř 
ádn
ě
svrchu. S kuf
ř 
íkemléka
ř 
ského ná
č
iní p
ř 
isp
ě
chal dr. Opravn
ý
Faktor a dalDNA do po
ř 
ádku. A to je konec pohádky.D
ě
tem bych m
ě
l dodat,
ž
e
 
p
ř 
i
š
el
š
varn
ý
 deoxyribonukleov
ý
 kyseliná
č
, vzal si DNA za
 
kyselinu a m
ě
li spoluspoustu mal
ý
chkyseli
ň
átek. Ale myodrostlej
š
í víme,
ž
e DNA jeobojetník.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Martin Hassman liked this
Martin Hassman liked this
Martin Hassman liked this
Martin Hassman liked this
Martin Hassman liked this
Martin Hassman liked this
Martin Hassman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->