Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SENGKALAN

SENGKALAN

Ratings: (0)|Views: 139|Likes:
Published by Yoni Ahmad
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Yoni Ahmad on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
www.smada-zobo.jimdo.com | 1
SENGKALAN
 (KAWRUH BAB PANGRAKITING SENGKALAN)Kelas XI Semester 2 (Genap)
   e 
t=am[ihp[
sj
 
Punapa ta ingkang winastan sengkalan punika ?, sengkalan punika saking tetembungan
 
sansekerta
(
 
Sak 
 
+
 
kala 
)
 
ś
aka + k 
ā
la,
ś
aka 
ateges salah satunggaling taun ingkang kaginakaken déningbangsa Hindu, wondéné
ā
la 
tegesipun wekdal utawi pétangan. Tetembungan
ś
aka k 
ā
la 
, lajeng banjuréwah dados
sangkalan 
lan
sengkalan.
Sengkalan punika saged dipuntegesi, tetembungan ingkang rinengga salebeting ukara lannggadhahi teges angkaning taun. Déné pangrakiting sengkalan punika mawi cara walikan tegesipunanggènipun maos mawi sarana dipunwalik tuladhanipun :Sengkalan angka taun 1975 minangka tetenger adeging SMA 2 Wonosobo ;
?luzifFi=wsitamB |kbwn.
(Lungiding Wasita Ambuka Bawana)5 7 9 1Tuladha sengkalan punika boten kawaos angka taun 5791 nanging kawaos 1975, kok sagedmekaten ?, kawruh sengkalan punika nggadhahi waton mekaten : ___________ ____________ ____________ _____________ Ékan Dasan Atusan ÉwonDados sengkalan Lungiding Wasita Ambuka Bawana :5 7 9 1
Tembung
lungiding 
punika nggadhahi watek 5 lan wonten papan
ékan 
mila kawaos
gangsal 
(5).
Tembung
wasita 
punika nggadhahi watek 7 lan wonten papan
dasan 
mila kawaos
pitung dasa 
 (70).
Tembung
Ambuka 
punika nggadhahi watek 9 lan wonten papan
atusan 
mila kawaos
sangangatus 
(900).
Tembung
Bawana 
punika nggadhahi watek 1 lan wonten papan
éwon 
mila kawaos séwu (1000).Mila sengkalan nginggil kalawau kawaos angka taun
séwu 
 
sangangatus pitungdasa setunggal 
atau
séwu sangangatus pitungpuluh lima.
 1. Manut wujudipun sengkalan kapérang dados 2 ( kalih ) ;
 
a. Suryasengkala, sengkalan ingkang kadamel kanggé nengeri angkaning taun surya.
 
Tuladhanipun ; 
Sengkalan angka taun 1825 minangka tetenger adeging Kabupaten Wonosobo ;
?pusknNi=fW ipuj=gvwiji.
(Pusakaning Dwi Pujangga Nyawiji)5 2 8 1
pusk
nggadhahi watek 5
fW i
nggadhahi watek 2
puj=g
nggadhahi watek 8
 
vwiji
nggadhahi watek 1
 
 
www.smada-zobo.jimdo.com | 2
Sengkalan angka taun 1957 minangka tetenger adeging DPRD Wonosobo ;
?sbFpnDwrgvwiji.
(Sabda Pandhawa Raga Nyawiji)7 5 9 1
sbF
nggadhahi watek 7
pnDw
nggadhahi watek 5
 
rg
nggadhahi watek 9
vwiji
nggadhahi watek 1b. Candrasengkala, sengkalan ingkang kadamel kanggé nengeri angkaning taun candra.
 
Sengkalan angka taun 1400 minangka tetenger bedhahing Majapait ;
?si/nail=k/tnN i=bumi.
(Sirna Ilang Kartaning Bumi)0 0 4 1
si/n
nggadhahi watek 0
ail= 
nggadhahi watek 0
 
k/t
nggadhahi watek 4
bumi
nggadhahi watek 12. Manut jinisipun sengkalan kapérang dados 3 ( tiga ) ;
 
a. Sengkalan lamba, sengkalan ingkang kadamel salebeting ukara mawi tetembungan –tetembungan ingkang prasaja. Tuladhanipun ;
 
?butngsiji.
(Buta Lima Naga Siji)
but
nggadhahi watek 5
buta 
tegesipun sampun cetha
lim
nggadhahi watek 5
lima 
tegesipun sampun cetha
 
ng
nggadhahi watek 8
naga 
tegesipun sampun cetha
siji
nggadhahi watek 1
siji 
tegesipun sampun cethab. Sengkalan miring, sengkalan ingkang kadamel salebeting ukara mawi tetembungan ingkangmiring saking tetembungan watek sengkalan lamba. Tuladhanipun ;
 
?luzifFi=wsitamB |kbwn.
(Lungiding Wasita Ambuka Bawana)
Tembung
luzif\
sami tegesipun kaliyan
lnD  ep\
ingkang dipunkajengakenpunika landheping
gaman 
, wondéné
gmn\
utawi
pusk
punika nggadhahiwatek 5 (gangsal).
 
www.smada-zobo.jimdo.com | 3
Tembung
wsit
sami tegesipun kaliyan
pitutu/ 
ingkang dipunkajengakenpunika
pitutur jati 
, wondéné
pitutu/ 
punika wonten gegayutanipun kaliyan
xsi
lan
wiku 
utawi
pnD it
ingkang nggadhahi watek 7 (pitu).
Tembung
amB |k
tegesipun sampun cetha mila nggadhahi watek 9 awit tembung
amB |k
punika kajumbuhaken kaliyan
lw= 
utawi
gpur
mila watektembung
amB |k
nggadhahi watek 9 (sanga).
Tembung
bwn
sami tegesipun kaliyan
bumi
ingkang nggadhahi watek 1(setunggal).c. Sengkalan memet, sengkalan ingkang kadamel boten mawi piranti ukara, nanging adatipunawujud sesunggingan (gambar), reca, candhi, gedhong, lan sakpanunggalanipun. Wondénémaosipun saged dados sengkalan lamba punapadéné miring. Tuladhanipun ;
 
Sengkalan memet angka tahun 1785 JW
 
fik\
(dik) utawi
but
(buta)
 
jlM 
(jalma) utawi
[w=o
(wong)
tinu=gzn\
(tinunggangan)
gjh
(gajah)Sengkalan memet nginggil punika boten kawaos
Dik Jalma tinunggangan Gajah 
nangingkawaos
Dik Gajah Tinunggangan Jalma,
déné saged dipunandharaken kados ing ngandhap punika
;
 
fik\
(dik)
nggadhahi watek angka 5
 
 
gjh
(gajah)
nggadhahi watek angka 8
 
 
tinu=gzn\
(tinunggangan)
nggadhahi watek angka 7
 
 
jlM 
(jalma)
nggadhahi watek angka 1
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->