Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atur Pambagya Pasrah Lamaran

Atur Pambagya Pasrah Lamaran

Ratings:
(0)
|Views: 526|Likes:
Published by Yoni Ahmad
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Yoni Ahmad on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
Atur Pambagya Pasrah Lamaran
Bismillah hirrohman nirrohimAssalamu’alaikum Wr.Wb.Para pepundhen, para pinisepuh, para sesepuh ingkang pantes pinundhi, para kadang dutasaraya saking calon saha badhe/calon kadang besan minangka cundhaka ingkang panteskinurmatan, para lenggah kakung putrid ingkang satuhu bagya mulya.Keparenga kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sadaya karana kulapaniji panjenenganipun Bp. …………………….. sekalian, kinen ngaturaken pambagyaharja,raos suka ebahing manah bingah saha lekasing sedya ing kalenggahan punika.Pinangka purwakaning atur sumangga nun tansah kula dherekaken ngaturaken pujisyukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung, karana sih wilasa miwahbarokah ingkang rumentah dhumateng panjenenganipun sedaya dalasan kula, saengga ingkalenggahan punika maksih saged kempal manunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ingsambekala.Para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan, madyaning pepanggihan punika, Bp.…………. Sekalian lumantar kula hangambali atur, sugeng rawuh awit karawuhanipun parapepundhen miwah para pinisepuh langkung-langkung para kadang duta saraya tresna,sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi keparenga panjenenganipun paralenggah kasuwun lelenggahan kanthi mardu mardikaning panggalih.Para tamu miwah para lenggah ingkang winantu ing suka basuki, lekas wekasing sedyawigatosing gati, keparenga kula aturaken nadyan panjenengan sadya hambol bilij sampunngawuningani gatining sedya ing kalenggahan punika. Nun inggih ing nguni PanjenenganipunBp. ……………….. sekalian garwa sampun nggumolongaken pirembagan kalihanpanjenenganipun Bp. …………………… sekalian anggadhahi siwi putri taruni kanthi asesilihRr. …………………… manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken ingkangputra calon penganten satataning agami miwah satataning adhat. Inggih awit saking menikasamudayanipun sampun manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punikabadhe kaleksanakaken tata upacara pasarah panampining upa karti winastan lamaran sahawalimanah.Mugi-mugi wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh, panyuwunipunBp. …………………….. sekalian mugi wontena jumurunging pamuji hastuti saking para lenggahsadaya hanggenya Bp. ……….. sekalian badhe nampi pasrahipun calon kadang besan tansahmanggih basuki ing salwiring reh.Hambok bilih Bp. ……………….. sekalian sumrambah para kulawarga anggenipunnampi karawuhan panjenengan sadaya kiranging tanggap tangguh miwah guguh labethanglenggana budi dayaning manungsa kirang sampurna, awit saking punika Bp. ……………sekalian naming tansah tumadhah lumbering pangaksama.Ing wasana pantok pepuntoning aturipun Bp. ………….. sekalian lumantar kula, hambokbilih wonten atur kula ingkang mboten mranani dhiri saha mboten hanuju prana labet kirangingseserepan kula ing reh subasita, basa tuwin sastra, mugi diagug pangaksama panjenengansadaya, wekdal kula aturaken kadang panata cara.Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nasiran Siran liked this
dehasri liked this
ankholish6830 liked this
Jhon Cungkring liked this
Roes ABiems liked this
siswomartono liked this
siswomartono liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->