Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
onthidaihoc1

onthidaihoc1

Ratings: (0)|Views: 3,824|Likes:
Published by le

More info:

Published by: le on Dec 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2010

 
TH
Ử SỨC TRƯỚC K 
Ì THI
THTT S
Ố 400
-10/2010
ĐỀ SỐ 01
 
Th
ời gian l 
 àm bài 180 phút
PH
ẦN CHUNG
 Câu I:
Cho hàm s
ố:
3
yx3mx3m1(1)
 1) Kh
ảo sát sự biến thi
ên và v
ẽ đồ thị h
àm s
ố (1) khi m = 1.
 2) Tìm m
để đồ thị h
àm s
ố (1) có
c
ực đại v
à c
ực tiểu, đồng
th
ời chúng cách đều đường thẳng
xy0
.
Câu II:
1) Gi
ải phương tr 
 ình:
5cos2x2cosx32tanx
 2) Gi
ải hệ phương tr 
 ình:
3322
xy9x2yx4y
 
Câu III:
Tính tích phân:
1cosx20
1sinxIlndx1cosx
 
.
Câu IV:
Cho t
ứ diện ABCD có A
BC là tam giác vuông t
ại A.
ABa,ACa3,DADBDC
. Bi
ết
r
ằng DBC l
à tam giác vuông. Tính th
ể tích tứ diện ABCD.
 
Câu V:
Ch
ứng minh rằng với mỗi số dương x, y, z
th
ỏa m
ãn
xyyzzx3,
ta có b
ất đẳng thức:
 
143xyzxyyzzx2
.
PH
ẦN RI
ÊNG
Thí sinh ch
ỉ được l 
 àm m
ột trong hai phần (phần A hoặc phần B)
 
A. Theo chương tr
 ình chu
ẩn
 Câu VI.a:
1) Trong m
ặt phẳng
t
ọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương tr 
 ình các c
ạnh AB, BC lần lượt l
à
5x2y70,x2y10
. Bi
ết phương tr 
 ình phân giác trong góc A là
xy10
. Tìm t
ọađộ đỉnh C của tam giác ABC.
 2) Trong không gian v
ới hệ tọa độ Descartes Oxyz cho điểm
M1;2;3. Vi
ết phương tr 
 ình
đường
th
ẳng đ
i qua M, t
ạo với Ox một góc 60
0
và t
ạo với mặt phẳng (Ox
z) m
ột góc 30
0
.
Câu VII.a:
Gi
ải phương tr 
 ình:
x
e1ln1x
.
B. Theo chương tr
 ình nâng caoCâu VI.b:
1) Trong m
ặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tr 
òn (C):
22
3xy2
và parabol (P):
2
yx
. Tìmtrên (P) các
điểm M từ đó kẻ được hai tiếp tuyến đến đường tr 
òn (C) và hai ti
ếp tuyến n
ày t
ạo với
nhau m
ột góc 60
0
.2) Trong không gian v
ới hệ tọa độ Descartes Oxyz cho h
 ình vuông ABCD có
A5;3;1
,
C2;3;4
, B là m
ột điểm tr 
ên m
ặt
ph
ẳng có phương tr 
 ình
xyz60
   
. Hãy tìm t
ọa độ điểm
D.
TRUNG H
C CHUYÊN TRÀ VINH H
ng S
ơ 
n
 
1
 
Câu VII.b:
Gi
ải phương tr 
 ình:
33
1x1x2
 
.
HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ
 
PH
ẦN CHUNG
 Câu I:
1) T
ự giải
 2)
2
y'3x3m
y’ có CĐ và
CT khim0
.
Khi đó:
1122
xmy2mm3m1y2mm3m1xm
  
 Vì C
Đ và CT đối xứng qua y = x n
ên:
1221
xym2mm3m1xym2mm3m1
 Gi
ải ra được
1m3
 
Câu II:
1)
ĐK:
3tanx,cosx02
 
 PT
22
5cosxsinx23cox2sinx
 
2222
cosx6cosx5sinx4sinxcosx3sinx2cosxsinx1cosxsinx50
 
cosxsinx1sinx0xkkZcosx0loai
 2)H
ệ PT
3322
xy9 (1)xx2y4y (2)
 
 Nhân 2 v
ế PT(2) với
-3 r
ồi cộng với PT(1) ta được:
 
3232
x3x3xy6y12y9
33
x1y2xy3
 
 Thay
xy3
vào PT(2):
222
y1x2y3y32y4yy3y20y2x1
   
 Nghi
ệm hệ:
2;1,1;2
 
Câu III: 
   
1cosx22220000
1sinxIlndxcosx.ln1sinxdxln1sinxdxln1cosxdx(1)1cosx
 
 
Đặt
xtdxdt2
 Suy ra:
     
222000
Isint.ln1costdtln1costdtln1sintdt
 
 
 Hay
   
222000
Isinx.ln1cosxdxln1cosxdxln1sinxdx(2)
 
 C
ộng (1) với (2):
2200JK
2Icosx.ln1sinxdxsinx.ln1cosxdx
 

 
TRUNG H
C CHUYÊN TRÀ VINH H
ng S
ơ 
n
 
2
 
 Câu IV:
ABC
vuông t
ại A
BC2a
 DBC
vuông cân t
ại D
DBDCDAa2
 
 G
ọi I là trung điểm BC
BCIAIDa2
 Vì DAa2
, nên IAD
vuông t
ại I
IDIA
 IDBC
 
ID(ABC)
 
3ABCDABC
111a3VID.S.ID.AB.AC.a.a.a33666
 
 
Câu V:
Áp d
ụng bất đẳng thức Cauchy cho 3 số dương
12xyz
;
12xyz
4xyyzzx
 
2223
11432xyz2xyzxyyzzxxyzxyyzzx
 Ta có:
 
222
xyzxyyzzxxyzxzyzxyzxyzxy
 Áp d
ụng bất đẳng thức Cauchy cho 3 số dương xy, yz
và zx:
3222
xyyzzxxy.yz.zx1xyz1xyz1(1)3
 Áp d
ụng bất đẳng thức Cauchy cho 3 số dương xy + yz, yz + zx và zx + xy:
 
33
xzyzxyzxyzxy2xyyzzxxzyzxyzxyzxy8(2)33
      
T
ừ (1) v
à (2) suy ra:
222
xyzxyyzzx8
 V
ậy:
3
1433xyzxyyzzx28
 
PH
ẦN RI
ÊNG
A. Theo chương tr
 ình chu
nCâu VI.a:
1) T
ọa độ điểm A:
 
5x2y70x3A3;4xy10y4
 T
ọa độ điểm B:
 
5x2y70x1B1;1x2y10y1
 
Đặt
1221
t1cosxdtsinxdxKlntdtlntdt2ln21
 
 Suy ra:
2I2ln212ln21I2ln21
 V
ới
20
Jcosx.ln1sinxdx
 
 
Đặt
222111
t1sinxdtcosxdxJlntdttlntdt2ln21
 
 V
ới
20
Ksinx.ln1cosxdx
 
 
TRUNG H
C CHUYÊN TRÀ VINH H
ng S
ơ 
n
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->