Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
He thong tai khoan ke toan doanh nghiep co hieu luc tu thang 04-2006

He thong tai khoan ke toan doanh nghiep co hieu luc tu thang 04-2006

Ratings:

4.83

(35)
|Views: 34,405 |Likes:
Published by haibn
He thong tai khoan ke toan doanh nghiep ap dung 2006
He thong tai khoan ke toan doanh nghiep ap dung 2006

More info:

Published by: haibn on Aug 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Page 1
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 
SShiu TKTên tài khonGhiTTCp 1Cp 21234LOẠI TÀI KHOẢN 1TÀI SẢN NGẮN HẠN01111Tin mt
1111Tiền Việt Nam1112Ngoi t1113Vàng, bạc, kim khí qúy, đá qúy
02112Tin gi ngân hàng
Chi tiết theo t 
1121Tiền Việt Nam1122Ngoi t1123Vàng, bạc, kim khí qúy, đá qúy
03113Tin đang chuyn
1131Tiền Việt Nam1132Ngoi t
04121Đu tư chng khoán ngn hn
1211Cphiếu1212Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
05128Đu tư ngn hn khác
1281Tiền gửi có kỳ hạn1288Đầu tư ngắn hạn khác
 
Page 2
06129Dphòng gim giá đu tư ngn hn07131Phi thu ca khách hàng
Chi tiết the
08133Thuế GTGT đưc khu tr
1331Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
09136Phi thu ni b
1361Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc1368Phải thu nội bộ khác
10138Phi thu khác
1381i sản thiếu chờ xử 1385Phải thu về cổ phần hóa1388Phải thu khác
11139Dphòng phi thu khó đòi12141Tm ng
Chi tiết the
13142Chi phí trtrưc ngn hn14144Cm c, ký qũy, ký cưc ngn hn15151Hàng mua đang đi đưng16152Nguyên liu, vt liu
Chi tiết theo y 
17153Công c, dng c18154Chi phí sn xut, kinh doanh ddang19155Thành phm20156Hàng hóa
1561Giá mua ng a1562Chi phí thu mua hàng hóa1567ng a bất động sản
 
Page 3
21157Hàng gi đi bán22158Hàng hóa kho bo thuế
Đơn vị có XNK đư 
23159Dphòng gim giá hàng tn kho24161Chi snghip
1611Chi sự nghiệp năm trước1612Chi sự nghiệp năm nay
LOẠI TÀI KHOẢN 2TÀI SẢN DÀI HẠN25211Tài sn cđnh hu hình
2111Nhà cửa, vật kiến trúc2112y móc, thiết bị2113Phương tiện vận tải, truyền dẫn2114Thiết bị, dụng cụ quản lý2115Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm2118TSCĐ khác
26212Tài sn cđnh thuê tài chính27213Tài sn cđnh vô hình
2131Quyền sử dụng đất2132Quyền pt nh2133Bản quyền, bằng sáng chế2134Nhãn hiệu ng a2135Phần mềm y vi nh2136Giấy phép và giấy phép nhượng quyền2138TSnh khác

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hoangtuanluyen liked this
Smile Angel liked this
Minh Phuong Le liked this
manhquyet68 liked this
baotuyetnoel liked this
Kieu Duyen Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->