Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Peace Corps Website Policy MS 543.7 (manual)

Peace Corps Website Policy MS 543.7 (manual)

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Peace Corps website policy.There are many ways to be fired with writing blogs.In country Director,.D.C.staff,OIG special investigative unit monitors,etc.Note all PCs sign a waiver to movies,writing,etc.when hired.RPCVs are subjected to same laws when they sign up at PC websites like Yahoo groups(PC check) or others like Wikis and Journals that have agreements,contracts,PC staff,access to the PC server,etc.
Peace Corps website policy.There are many ways to be fired with writing blogs.In country Director,.D.C.staff,OIG special investigative unit monitors,etc.Note all PCs sign a waiver to movies,writing,etc.when hired.RPCVs are subjected to same laws when they sign up at PC websites like Yahoo groups(PC check) or others like Wikis and Journals that have agreements,contracts,PC staff,access to the PC server,etc.

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/13/2014

 
G]
 
28=
 
R
]B @C
DX
 
]
 T]XBG] FT
 S 
@KRAXBBV]
,
 
 X
VIDABB]
,
 IAH
BXRVABH
U
BIMB
M
@VU]
 S 
@KRAXBBV]
 
Hitb? Iprdk =, 655: Vbsp`asdfkb @ccdmb? @MD@ Abw Giauik ]bmtd`a ]upbrsbhbs? Ouab 66, 6553> DU] =-56, Ludhbkdabs c`r S`kuatbbr Rsb `c DX ]ystbgs> DU] 8-56, Rsb `c UM DX ]ystbgs fy VUMSs> iah Ludhiamb Vblirhdal S`kuatbbr Immbss t`, iah Rsb `c, M`gputbr Bqudpgbat iah Dac`rgitd`a Xbmja`k`ly (Fiqubt Gbg`), Cbfruiry 92, 6559.  Xifkb `c M`atbats Dssuiamb Gbg` Dssuiamb Gbg` (Ouab 66, 6553)  Ittimjgbats
 X
 IFKB @C
M
@AXBAX]
 
]ufsbmtd`a I? Uurp`sb iah Lbabrik U`kdmdbs
9.5 Uurp`sb iah Lbabrik U`kdmdbs 6.5 U`kdmdbs =.5 Giahit`ry Ludhbkdabs 8.5 Daippr`prditb Datbrabt Rsilb
]ufsbmtd`a F? U`kdmdbs Ippkdmifkb t` f`tj Ubimb M`rps iah A`a-Ubimb M`rps-@wabh Bqudpgbat iah ]brvdmbs
2.5 Ippr`prditb Rsb `c Dac`rgitd`a Xbmja`k`ly ]ystbgs iah ]brvdmbs
]ufsbmtd`a M? U`kdmdbs Ippkdmifkb t` Rsb `c A`a-Ubimb M`rps DX Bqudpgbat iah ]brvdmbs
3.5 Rsb `c Bqudpgbat `c `tjbr Batdtdbs <.5 \bf ]dtbs <.9 A`tdcdmitd`a <.6 Hdsmkidgbr <.= Rsb `c tjb Ubimb M`rps K`l` <.8 Mukturik ]basdtdvdty <.2 ]icbty iah ]bmurdty <.3 Uufkdmitd`a U`kdmdbs
]ufsbmtd`a H? Rsb `c Ubimb M`rps DX Bqudpgbat fy VUMS]
:.5 Uurp`sb 4.5 U`kdmdbs 4.9 ]m`pb `c Rsb `c Ilbamy M`gputbrs 4.6 Vbstrdmtd`a `a Rsb `c ]ticc M`gputbrs 4.= Vbsp`asdfdkdtdbs 95.5 Bccbmtdvb Hitb
 
 
 I 
 XXIMJGBAX]
 
 Ittimjgbat I S`kuatbbr M`gputbr Ludhbkdabs ]dlaiturb C`rg  Ittimjgbat F VUMS M`gputbr Rsilb C`rg  Ittimjgbat M Giahit`ry Ludhbkdabs c`r VUMS Rsb `c Ubimb M`rp-Ur`vdhbh DX Bqudpgbat
]
RF]BMXD@A
 I?
 
U
RVU@]B IAH
L
BABVIK
U
@KDMDB]
 9.5
 
U
RVU@]B
 
 Xjb purp`sb `c tjds giauik sbmtd`a ds t` sbt `ut tjb giahit`ry ludhbkdabs `a tjb usb `c Ubimb M`rps iah a`a-Ubimb M`rps DX bqudpgbat fy S`kuatbbrs iah Xridabbs (S/Xs), iah tjb usb `c Ubimb M`rps DX bqudpgbat fy Vbturabh Ubimb M`rps S`kuatbbrs (VUMSs). Sd`kitd`as `c tjb p`kdmdbs `r ludhbkdabs da tjds giauik sbmtd`a irb lr`uahs c`r hdsmdpkdairy imtd`a up t` iah damkuhdal ihgdadstritdvb sbpiritd`a (S/Xs) `r rbv`mitd`a `c tjb prdvdkblb `c usdal tjb Ubimb M`rps DX bqudpgbat (VUMSs).
6.5
 
U
@KDMDB]
 
6.9
 Ubimb M`rps-`wabh m`gputbrs irb gihb ividkifkb `vbrsbis t` S/Xs. S/Xs irb rbqudrbh t` m`gpky wdtj tjb giahit`ry ludhbkdabs `a tjb usb `c sumj m`gputbrs is sbt `ut da tjds giauik sbmtd`a. ‛S/X m`gputbrs‗ irb sjirbh fy giay S/Xs, iah irb sbt up da i stiahirh wiy t` basurb tjit tjb hiti irb sbmurb iah tjit tjb m`gputbrs irb stifkb. S`kuatbbrs sjikk a`t ittbgpt t` mjialb tjb m`gputbr sbtup da iay wiy, damkuhdal dastikkdal ippkdmitd`as iah/`r mjialdal sbttdals. Iay mjialbs t` tjb sbtup da iay wiy giy miusb dastifdkdty, sbmurdty vukabrifdkdtdbs, kdmbasdal pr`fkbgs, dam`gpitdfdkdtdbs, iah `tjbr pr`fkbgs tjit ginb tjb m`gputbr kbss pr`humtdvb c`r `tjbr S`kuatbbrs. Dc iay sumj mjialbs irb gihb, Ubimb M`rps DX sticc wdkk abbh t` rbc`rgit iah rbm`acdlurb tjb iccbmtbh m`gputbr da `rhbr t` rbst`rb dt t` tjb stiahirh sbtup. Dc sumj imtd`a ds rbqudrbh, S`kuatbbr hiti wdkk fb k`st `a tjit pirtdmukir m`gputbr iah tjb S/X—s ifdkdty t` immbss tjb m`gputbrs iah/`r tjb Datbrabt giy fb k`st.
6.6
 Ubimb M`rps jis s`ctwirb iah systbgs da pkimb tjit mia g`adt`r iah rbm`rh ikk Datbrabt usilb. Xjb  Ilbamy rbsbrvbs tjb rdljt t` daspbmt iay iah ikk cdkbs iah hbvdmbs st`rbh da sjirbh iah a`a-sjirbh irbis `c tjb Ilbamy—s abtw`rn da `rhbr t` basurb m`gpkdiamb wdtj Ubimb M`rps p`kdmdbs. Xjbrb ds a` rdljt t` prdvimy `a Ubimb M`rps m`gputbrs `r abtw`rns.
6.=
 I S/X giy pirtdmdpitb da Ubimb M`rps systbgs, sumj is `akdab m`kkif`ritdvb t``ks, `aky up`a Ilbamy iutj`rdzitd`a.
6.8
 S/Xs gust rbvdbw tjb giahit`ry ludhbkdabs sbt `ut fbk`w, iah sdla tjb c`rg da Ittimjgbat I vbrdcydal tjit tjby wdkk ifdhb fy tjb ludhbkdabs.
=.5
 
G
 IAHIX@VT
L
RDHBKDAB]
 
 S/Xs gust m`gpky wdtj tjb c`kk`wdal fisdm rbqudrbgbats? (i)
 
Rahbr A@ mdrmugstiambs irb S/Xs ikk`wbh t` usb sticc m`gputbrs `r m`gputbrs `c S`kuatbbr Kbihbrs/M``rhdait`rs. S/Xs giy usb tjb S`kuatbbr \`rnstitd`as> (f)
 
 S/Xs sjikk rbih iah c`kk`w tjb Ubimb M`rps Daippr`prditb Datbrabt Rsilb Ludhbkdabs da ]bmtd`a 8.5 fbk`w>
 
(m)
 
 S/Xs sjikk tinb rbis`aifkb prbmiutd`as t` pr`tbmt DHs iah pissw`rhs dssubh t` tjbg fy Ubimb M`rps c`r usb `a Ubimb M`rps systbgs iah sjikk a`t sjirb tjbg wdtj iay pbrs`a. (h)
 
 S/Xs sjikk a`t dastikk s`ctwirb `a tjb S`kuatbbr w`rnstitd`as, damkuhdal ligbs, dastiat gbssildal, datbrabt mjit pr`lrigs, `r utdkdtdbs> (b)
 
 \jba cdadsjbh usdal tjb m`gputbr, S/Xs sjikk k`l `ut t` prbvbat uaiutj`rdzbh usb iah t` pr`tbmt h`mugbats> (c)
 
 S/Xs sjikk usb i pissw`rh pr`tbmtbh smrbba sivbr wjba tjb S/X ds a`t it jds `r jbr stitd`a> (l)
 
 S/Xs giy a`t f``t i m`gputbr cr`g iay s`urmb `tjbr tjia tjb stiahirh jirh hrdvb, sumj is cr`g i MH, R]F hrdvb, `r `tjbr gbg`ry hbvdmb> iah (j)
 
 S/Xs giy a`t kbivb iay jirhwirb `r s`ctwirb `a m`gputbrs wjba tjby kbivb tjb gimjdab, damkuhdal migbris, k`llbrs, `r `tjbr sdgdkir hbvdmbs.
8.5
 
D
AIUUV@UVDIXB
D
AXBVABX
R
]ILB IAH
]
 T]XBG
R
]ILB
 
 S/Xs sjikk a`t balilb da iay daippr`prditb Datbrabt usilb. Daippr`prditb Datbrabt usilb damkuhbs? (i)
 
 Iay pbrs`aik usb tjit m`ukh miusb m`albstd`a, hbkiy, `r hdsruptd`a `c sbrvdmb t` iay l`vbragbat systbg `r bqudpgbat. Bxigpkbs `c usbs damkuhb, fut irb a`t kdgdtbh t`? lrbbtdal mirhs, kirlb cdkb ittimjgbats (damkuhdal vdhb` iah s`uah), ‛pusj‗ tbmja`k`ly `a tjb Datbrabt sumj is Vbikky ]dgpkb ]yahdmitd`a sbrvdmbs, iah m`atdau`us hiti strbigdal sumj is VbikUkiybr, Yudmntdgb, \dah`ws Gbhdi, `r S`dmb @vbr DU (tbkbpj`ab) sbrvdmbs. (Fusdabss usb `c tjbsb tbmja`k`ldbs gust fb ippr`vbh fy tjb @MD@)> (f)
 
Rsb `c iay l`vbragbat systbg c`r iay ‛jimndal‗ `r ‛mrimndal,‗ damkuhdal is i stildal lr`uah `r pkitc`rg t` lida uaiutj`rdzbh immbss t` `tjbr systbgs> (m)
 
Na`wdalky mrbitdal, m`pydal, triasgdttdal, `r rbtriasgdttdal mjida kbttbrs `r `tjbr uaiutj`rdzbh giss gidkdals, rblirhkbss `c tjb sufobmt gittbr> (h)
 
Rsb `c tjb Datbrabt c`r imtdvdtdbs tjit irb dkkblik, daippr`prditb, `r `ccbasdvb t` pbbrs `r tjb pufkdm. ]umj imtdvdtdbs damkuhb, fut irb a`t kdgdtbh t`? jitb spbbmj, `r gitbrdik tjit rdhdmukbs `tjbrs `a tjb fisds `c rimb, mrbbh, rbkdld`a, m`k`r, sbx, hdsifdkdty, aitd`aik `rdlda, `r sbxuik `rdbatitd`a> (b)
 
 Xjb mrbitd`a, h`wak`ihdal, vdbwdal, st`rilb, m`pydal, `r triasgdssd`a `c sbxuikky bxpkdmdt `r sbxuikky `rdbatbh gitbrdiks c`r a`a-fusdabss purp`sbs> (c)
 
 Xjb mrbitd`a, h`wak`ihdal, vdbwdal, st`rilb, m`pydal, `r triasgdssd`a `c gitbrdiks c`r pirtdmdpitd`a da ligfkdal, dkkblik wbip`as, tbrr`rdst imtdvdtdbs, `r iay `tjbr dkkblik `r pr`jdfdtbh imtdvdtdbs> (l)
 
 Xjb hbkdfbritb pr`pilitd`a `c iay vdrus, w`rg, Xr`oia j`rsb, `r `tjbr c`rg `c gikdmd`us m`hb> (j)
 
 Xjb rb-usb `c y`ur Ubimb M`rps abtw`rn usbr DH `r pissw`rhs c`r immbss t` a`a-Ubimb M`rps m`gputbr systbgs `r iay Datbrabt sdtbs, sumj is J`tgidk, I@K, btm.> (d)
 
 Xjb h`wak`ihdal `c iay s`ctwirb, c`r bxigpkb, t` sticc `r S`kuatbbr m`gputbrs, uakbss prd`r ippr`vik jis fbba `ftidabh tjr`ulj bxdstdal Ubimb M`rps pr`mbhurbs. Xjds damkuhbs sjirbwirb iah crbbwirb sumj is I@K Dastiat Gbssbalbr> (o)
 
 Xjb ittbgpt t` hdsifkb, hbcbit, `r mdrmugvbat iay Ubimb M`rps sbmurdty rbs`urmb `r sbrvdmb>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->