Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Baze de date

Baze de date

Ratings: (0)|Views: 565|Likes:
Published by gabi_lmg

More info:

Published by: gabi_lmg on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Baze de date
Prof. Univ. Dr. Doina FusaruConf. Univ. Dr. Zenovic GherasimCodul cursului:
 
Denumirea cursului
: Baze de date
Tip curs:
 
obligatoriuDurata cursului / Nr. credite:
un semestru / 5
Perioada de accesare a cursului: prelegeri
1 nov. 2009- iunie 2010
seminarconsulta
Ń
iiManual recomandat:
1.
Gherasim, Z., Programare
ş
i baze de date, Editura
Funda
 Ń 
iei România de Mâine,
 Bucure
ş
ti, 2005.
 2.
Fusaru, D.; Gherasim, Z.; Andronie, M.; Bâra, A.; Stroe, P. –
 Aplica
 Ń 
ii economice înVisual Basic
 ş
i Access
, Editura
Funda
 Ń 
iei România de Mâine
, Bucure
ş
ti, 2003.
 
Obiectivul principal al cursului:
Obiectivele disciplinei Baze de date, seconcretizeaz
ă
în
cunoa
 ş
terea
 ş
i aprofundarea no
 Ń 
iunilor de baz
ă 
 
referitoare lasistemele informatice, la no
Ń
iunile de structuri de date, de rela
Ń
ii între date, la teoriabazelor de date rela
Ń
ionale, distribuite, la protec
Ń
ia
ş
i securitatea bazelor de datedistribuite, baze de date în tehnologii avansate, precum
ş
i utilizarea lor înadministra
Ń
ia public
ă
. Problematica teoretic
ă
 
ş
i aplica
Ń
iile practice sunt sistematizate în a
ş
a fel încât s
ă
asigure însu
ş
irea ra
Ń
ional
ă
 
ş
i formarea gândirii informatice amasterandului.
Modul de stabilire a notei finale:
nota este cea care rezult
ă
din evaluarea printeste gril
ă
.
Consulta
Ń
ii pentru studen
Ń
i:
în fiecare vineri de la ora 12 - 14 pe peioadacursurilor.
Adresa e-mail responsabil pentru contactul cu studen
Ń
ii:
dfusaru.mfc@spiruharet.ro 
Titularul / titularii cursului / serie:
Prof. Univ dr. Fusaru Doina
dfusaru.mfc@spiruharet.ro Str. Splaiul Independen
Ń
ei nr. 313, 3169785/110
Consulta
Ń
ii
: în fiecare vineri de la ora 16-17 pe peioada cursurilor.
Con
Ń
inutul tematic al cursului:
1. Capitolul I.1.1. No
Ń
iuni fundamentale utilizate în organizarea datelor1.2. Rela
Ń
ii între date.1.3. Structuri de dateCapitolul II.2. Teoria bazelor de date
ş
i a sistemelor de gestiune a bazelor de date2.1. Organizarea datelor în baze de date. Sisteme de gestiune a bazelor de date.
 
Capitolul III.3.1 Genera
Ń
ii de baze de date
ş
i de sisteme de gestiune a bazelor de dateasociateCapitolul IV.4.1 Baze de date rela
Ń
ionale.Capitolul V.5.1 Baze de date orientate obiectCapitolul VI.
 
6. Elemente fundamentale ale serverelor de baze de date.6.1 Arhitectura
Client/Server 
 Capitolul VII.7.1. Serverul de baze de date Microsoft SQL ServerCapitolul VIII.8. BAZE DE DATE DISTRIBUITE8.1 Despre necesitatea bazelor de date distribuite în aplica
Ń
iile economiceCapitolul IX.
 
9.1. Fragmentarea datelor în bazele de date distribuiteCapitolul X.10.1. Protec
Ń
ia bazelor de date distribuiteCapitolul XI.11. Baze de date
online
 11.1 Problematica general
ă
 11.2 Pagini Web statice
ş
i dinamiceCapitolul XII.12. Visual Basic.NET
ş
i bazele de date distribuiteCapitolul XIII.13.1. BAZE DE DATE ÎN TEHNOLOGII AVANSATE13.2 Bazele de date multidimensionale13.3 Bazele de date multimedia13.4. Bazele de date rela
Ń
ionale orientate obiect
Bibliografie minimal
ă
obligatore:
1. Fusaru, D.; Mare
ş
, M.D; Mihai, G. –
Visual Basic
 ş
i Access
, Editura
Funda
 Ń 
iei România de Mâine,
Bucure
ş
ti, 2001.2. Fusaru, D. –
 Arhitectura bazelor de date. Mediul SQL
, Editura Funda
Ń
ieiRomânia de Mâine, Bucure
ş
ti, 2002.3. Fusaru, D.; Gherasim, Z.; Andronie, M.; Bâra, A.; Stroe, P. –
 Aplica
 Ń 
ii economiceîn Visual Basic
 ş
i Access
, Editura
Funda
 Ń 
iei România de Mâine
, Bucure
ş
ti, 2003.
4.
Gherasim, Z., Programare
ş
i baze de date, Editura
Funda
 Ń 
iei România de Mâine,
 Bucure
ş
ti, 2005.
 
Bibliografie facultativ
ă
:
1. Lungu, I.; Bodea, C.; B
ă
descu, C.; Ioni
Ńă
, C. –
 Baze de date: organizare, proiectare
 ş
i implementare,
Editura ALL, Bucure
ş
ti, 1995.2. Mihalca, R.; Fabian, C.; U
Ńă
, A.; Simion, F. –
 Analiz
ă 
 
 ş
i proiectare orientat 
ă 
 obiect. Instrumente de tip Case,
Editura Societatea Autonom
ă
de Informatic
ă
,Bucure
ş
ti, 1998.3. Militaru, G. –
Sisteme informatice pentru management,
Editura Bic All,Bucure
ş
ti, 2004.
 
Prezentarea lec
Ń
iei / capitolul 1:1.1 No
Ń
iuni fundamentale utilizate în organizarea datelor
 
 Datele
sunt stocate în memoria intern
ă
 
ş
i memoria extern
ă
a oric
ă
rui sistem decalcul.
Organizarea datelor 
se refer
ă
la procesul de definire
ş
i structurare a datelor în
colec
 Ń 
ii de date
, precum
ş
i la realizarea leg
ă
turilor între elementele unei colec
Ń
ii
ş
i între colec
Ń
iile de date. Organizarea datelor se proiecteaz
ă
în scopul
reg
ă 
sirii
 automate a acestora dup
ă
diverse
criterii
.
Obiectivele organiz
ă 
rii datelor 
sunt, în principal, urm
ă
toarele:
timp de acces minim
la date;
apari
 Ń 
ia o singur 
ă 
dat 
ă 
a datelor în sistem;
spa
 Ń 
iu de memorie intern
ă 
 
 ş
i extern
ă 
pentru date cât mai mic;
reflectarea prin organizare a tuturor leg
ă 
turilor 
 
dintre procesele economicepe care aceste date le reprezint
ă
;
 posibilitatea modific
ă 
rii structurii datelor 
 ş
i a rela
 Ń 
iilor dintre date
ă
r
ă
aproduce schimb
ă
ri în programele care le gestioneaz
ă
.Tehnicile de organizare a datelor în colec
Ń
ii de date sunt:
 fi
 ş
ierul de date
 
ş
i
baza de date
.
Fi
 ş
ierul de date
reprezint
ă
o colec
Ń
ie de date memorat
ă
pe un suport tehnic într-o succesiune de înregistr
ă
ri. Accesul la o înregistrare din fi
ş
ierul de date se ob
Ń
ineprin parcurgerea înregistr
ă
rilor fi
ş
ierului în secven
Ń
a în care au fost stocate (
accessecven
 Ń 
ial
) sau pe baza unei chei de identificare care s
ă
permit
ă
reg
ă
sirea rapid
ă
a înregistr
ă
rii (
acces
 
direct 
). Accesul direct se ob
Ń
ine prin indexarea fi
ş
ierelor, adic
ă
 prin crearea unor tabele de indec
ş
i care pentru fiecare valoare a atributului cheieprimar
ă
(atribut care permite identificarea în mod unic a unei înregistr
ă
ri din fi
ş
ier) s
ă
 con
Ń
in
ă
adresa corespunz
ă
toare (în cadrul fi
ş
ierului) a fiec
ă
rei înregistr
ă
ri.Aceast
ă
organizare a datelor în
 fi
 ş
iere de date
prezint
ă
urm
ă
toarele
dezavantaje
:
 
redundan
 Ńă 
mare
(stocarea acelora
ş
i date în mai multe fi
ş
iere);
 
acces dificil la date
; exploatarea multiutilizator a datelor necesita opera
Ń
iisuplimentare de sortare, fuziune, ventilare etc.;
 
izolarea datelor 
, adic
ă
nu pot fi realizate programe pe calculator care s
ă
accesezedatele într-o manier
ă
global
ă
;
 
actualizarea datelor,
prin
ad 
ă 
ugare
,
modificare
,
 ş
tergere
, genereaz
ă
conflicte atuncicând mai mul
Ń
i utilizatori doresc s
ă
modifice simultan acelea
ş
i date;
 
dependen
 Ń 
a programelor fa
 Ńă 
de date
; deoarece datele se descriu în programe,modific
ă
rile din structura datelor oblig
ă
la efectuarea de corecturi în programele pecalculator;
 
 problemele neprev
ă 
 zute
nu ob
Ń
in
ă 
spunsuri rapide
;
 
 fiecare dat 
ă 
este descris
ă 
independent 
în toate fi
ş
ierele în care apare; dac
ă
într-unfi
ş
ier se modific
ă
formatul
ş
i valoarea unei date, acea modificare nu se transmiteautomat, pentru aceea
ş
i dat
ă
, în toate fi
ş
ierele de date; ca urmare, pentru aceea
ş
i dat
ă
 se creeaz
ă
posibilitatea apari
Ń
iei de valori diferite în fi
ş
iere diferite (
inconsisten
 Ń 
adatelor);
 
 
nu se men
 Ń 
ine integritatea datelor,
atunci când
 
fi
ş
ierul este realizat cu limbajediferite.Cre
ş
terea necesarului de date, informa
Ń
ii
ş
i cuno
ş
tin
Ń
e pentru agen
Ń
ii economici
ş
i progresele tehnologiilor informa
Ń
iei
ş
i ale comunica
Ń
iilor (IT&C) au determinatorganizarea datelor în
baze de date
.
 
No
Ń
iunile fundamentale folosite în organizarea datelor
 
sunt
entitatea, atributul
 
ş
i
 
valoarea
 .
Între acestea exist
ă
leg
ă
turi de interdependen
Ńă
astfel:

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
alinddda liked this
doranluca liked this
Corina Negara liked this
rakuka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->