Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
P. 1
Configurasi VLAN

Configurasi VLAN

Ratings: (0)|Views: 899|Likes:
Published by overmij
SHY™
SHY™

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: overmij on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

04/18/2013

 
EJNGKLQTIUK WCIN
UB[ℤ 
WCIN oatqvimin uqixq ojhac `itknlin {inl xkhim xatdixiu vihi cjmiuk gkukm uavatxk CIN# bic knk oanlimkdixmin uqixq nax|jtm hivix hkmjngklqtiuk uaeiti wktxqic xinvi bitqu oanqtqxkcjmiuk gkukm vaticixin. Vanllqniin WCIN imin oaodqix vanlixqtin `itknlin oan`ihk uinlixgcamukdac hkoini hivix hkdqix ualoan {inl datlinxqnl vihi jtlinkuiuk ixiq havitxaoan# xinvi datlinxqnl vihi cjmiuk |jtmuxixkjn .Ihi uicib uixq ivckmiuk {inl dkui hklqnimin qnxqm cixkbin oaodqix WCIN# {ikxq ViemaxXtieat. Ivckmiuk cikn {inl xkhim `iqb datdahi ihicib Djuujn. Hk di|ib knk imin hk`aciumin dilikoini oaodqix uadqib WCIN hicio uadqib lahqnl oanllqnimin Viemax Xtieat watuk 1.9.
9
. Dqmi ivckmiuk Xtieat# hin dqix ci{jqx ixiq hauikn qnxqm WCIN {inl imin hkdqix hanlin eitihtil liodit tjqxat# u|kxeb# hin VE. Uiodqnlmin inxit hawkea xatuadqx hanlin mjnamxjt. Dilkhawkea {inl uioi# oimi oanllqnimin etjuu eidca. Uahinlmin# uxtiklbx eidca hklqnimin qnxqm hawkea {inl uioi. Datkmqx ihicib ejnxjb hauikn hauikn WCIN0
4
. Hicio liodit hk ixiu hkokuicmin imin hkdinlqn 8 WCIN hicio 8 cinxik hanlin WCIN 4mbququ qnxqm uicau# WCIN 5 qnxqm oitmaxknl# WCIN 8 qnxqm bth# hin WCIN 1 qnxqm oku"WCIN9 ihicib hagiqcx+.
5
. Uaxacib hkdqix hauikn WCIN# uamitinl cimqmin mjngklqtiuk u|kxeb hk u|kxeb cinxik 9 "Gktuxgcjjt+. Hjdcaeckem vihi u|kxeb {inl imin hkixqt hin oiuqm ma xid ECK. Maxkmin uavatxk hk di|ib knk0>anidca% ejngklqta"ejngkl+% bjuxnioa GktuxGc **uax nioi bjuxGktuxGc"ejngkl+% anidca uaetax ihokn **uax viuu|jth ihoknkuxtixjt GktuxGc"ejngkl+% knxatgiea wcin 9** oiuqm ma knxatgiea wcin 9GktuxGc"ejngkl/kg+% kv ihhtauu 9;4.972.969.4 411.411.411.6 **uax kv ihhtauu wcin 9GktuxGc"ejngkl+% kv hagiqcx/lixa|i{ 9;4.972.969.9 **uax kv hagiqcx/lixa|i{GktuxGc% wcin hixidiua ma ojha wcin
 
EJNGKLQTIUK WCIN
 
UB[ℤ 
GktuxGc"wcin+% wxv xtinuv**itanx uax wxv ojhaGktuxGc"wcin+% wxv hjoikn BaihY **uax wxv hjoiknGktuxGc"wcin+% wxv vtqnknl **uax wxv vtqnknlGktuxGc"wcin+% wxv viuu|jthekuej** uax wxv viuu|jthGktuxGc"wcin+% wcin 4 nioa uicau **uax nioi ltjqv wcin4GktuxGc"wcin+% wcin 5 nioa oitmaxknl **uax nioi ltjqv wcin5GktuxGc"wcin+% wcin 8 nioa bth **uax nioi ltjqv wcin8GktuxGc"wcin+% wcin 1 nioa oku **uax nioi ltjqv wcin1
8.
U|kxeb xatmjngklqtiuk# uamitinl cimqmin vanlixqtin KV ihhtauu vihi oiuknl/oiuknl VEhanlin oiuqm ma xid haumxjv maoqhkin vkckb KV ihhtauu.Okuic VE hk WCIN 9 hkixqt KV ihhtauu9;4.972.964.4 hanlin hagiqcx lixa|i{ 9;4.972.964.9 "`inlin cqvi uqdnax oium/n{i `qli {i ‧411.411.411.6+. Eixixin0 inxit WCIN bitqu oaokckmk nax KH {inl datdahi. Qnxqm WCIN 4 ?9;4.972.964.R = WCIN 5? 9;4.972.965.R = WCIN 8? 9;4.972.968.R = WCIN 1?9;4.972.961.R
1.
Oiuqm `qli ma xid ejngkl qnxqm oanlixqt WCIN/n{i {inl xihk uqhib hktqdib nioin{i.
7.
Qnxqm oanlbqdqnlmin inxit u|kxeb hk oini oiuknl4 u|kxeb uqhib ihi 8 WCIN# oimi mkxilqnimin xtqnm. Oiuqm ma u|kxeb 9 "Gktux gcjjt+ hin cimqmin mjngklqtiuk hanlin oanlaxkmmin datkmqx knk hicio xid ECK0GktuxGc"ejngkl+% knxatgiea giuxAxbatnax6*44**ma knxatgiea gi6*44GktuxGc"ejngkl/kg+% u|kxebvjtx ojha xtqnm**uax xtqnmknlGktuxGc"ejngkl+% knxatgiea giuxAxbatnax6*45**ma knxatgiea gi6*45GktuxGc"ejngkl/kg+% u|kxebvjtx ojha xtqnm**uax xtqnmknlGktuxGc"ejngkl+% knxatgiea giuxAxbatnax6*48**ma knxatgiea gi6*48GktuxGc"ejngkl/kg+% u|kxebvjtx ojha xtqnm**uax xtqnmknlGktuxGc"ejngkl+% knxatgiea giuxaxbatnax 6*4**ma knxatgiea gi6*4GktuxGc"ejngkl/kg+% u|kxebvjtx ieeauu wcin 4**uax ltjqv wcin 4GktuxGc"ejngkl+% knxatgiea giuxaxbatnax6*5**ma knxatgiea gi6*5GktuxGc"ejngkl/kg+% u|kxebvjtx ieeauu wcin 5**uax ltjqv wcin 5GktuxGc"ejngkl+% knxatgiea giuxaxbatnax 6*8**ma knxatgiea gi6*8GktuxGc"ejngkl/kg+% u|kxebvjtx ieeauu wcin 8**uax ltjqv wcin 8GktuxGc"ejngkl+% knxatgiea giuxaxbatnax 6*1**ma knxatgiea gi6*1GktuxGc"ejngkl/kg+% u|kxebvjtx ieeauu wcin 1**uax ltjqv wcin 1
<.
Cimqmin {inl uioi `qli hk u|kxeb {inl ciknn{i.
2.
@tanl `tanl‧.uamitinl qhi xatmjngklqtiuk uaoqin{i. Qnxqm oanlaeam ivimib VE hicio uixqWCIN uqhib xatbqdqnl# xknllic cimqmin vknl hk uicib uixq mjovqxat. Okuic hitk VE {inl vqn{iKV ihhtauu 9;4.972.964.4 ma 9;4.972.964.5# oimi xknllic maxkm vknl 9;4.972.964.5 hin micjmjngklqtiuk uqhib danit# oimi imin xatbqdqnl. Uiovik ua`iqb knk# VE inxit WCIN dacqo dkuixatmjnamuk mitani tjqxat dacqo hkmjngklqtiuk.
 
EJNGKLQTIUK WCIN
 
UB[ℤ 
;.
Eiti qnxqm oanlmjngklqtiuk tjqxat ihicib hanlin oanlaxkmmin0Tjqxat>anidcaTjqxat%ejngklqta xatoknicTjqxat"ejngkl+%knxatgiea giuxaxbatnax 6*6Tjqxat"ejngkl/kg+%nj ubqxhj|nTjqxat"ejngkl/kg+%arkxTjqxat%ejngklqta xatoknicTjqxat"ejngkl+%knxatgiea giuxaxbatnax 6*6.96Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%aneivuqcixkjn hjx9y 96Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%kv ihhtauu 9;4.972.9.9 411.411.411.6Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%arkxTjqxat"ejngkl+%knxatgiea giuxaxbatnax 6*6.46Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%aneivuqcixkjn hjx9y 46Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%kv ihhtauu 9;4.972.4.9 411.411.411.6Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%arkxTjqxat"ejngkl+%knxatgiea giuxaxbatnax 6*6.56Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%aneivuqcixkjn hjx9y 56Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%kv ihhtauu 9;4.972.5.9 411.411.411.6Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%arkxTjqxat"ejngkl+%knxatgiea giuxaxbatnax 6*6.86Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%aneivuqcixkjn hjx9y 86Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%kv ihhtauu 9;4.972.8.9 411.411.411.6Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%arkxTjqxat"ejngkl+%knxatgiea giuxaxbatnax 6*6.16Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%aneivuqcixkjn hjx9y 16Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%kv ihhtauu 9;4.972.1.9 411.411.411.6Tjqxat"ejngkl/uqdkg+%arkxTjqxat"ejngkl+%arkxTjqxat%ejv{ tqnnknl/ejngkl uxitxqv/ejngklWatkg{ vihi Tjqxat 0Tjqxat% ubj| kv tjqxaTjqxat% ubj| tqnnknl/ejngkl
96
.Qnxqm dkui oacimqmin xacnax# maxkmmin mjha datkmqx hicio xid ECK hk tjqxat0ckna wx{ 6 8 viuu|jth ekuejarkx
99.
Eam ivimib oiuknl4 VE dkui oacimqmin xacnax ma VE cikn hicio uixq WCIN oiqvqn datdahi WCIN hanlin oanlaxkmmin datkmqx knk hicio ejooinh vtjovx0xacnax 9;4.972.R.R

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Aco Citra Raya liked this
antopurba liked this
Jimmi Rantealang liked this
Harikumar Menon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->