Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
51Activity
P. 1
5655 Project psycholinguistics and language teaaching AIOU

5655 Project psycholinguistics and language teaaching AIOU

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,279 |Likes:
Published by Uzma Chaudry
Assignment project of psycholinguistics 2010
Assignment project of psycholinguistics 2010

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Uzma Chaudry on Dec 28, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

 
Uqnaldjr `ibdc a{ Dholkrm Lihotiod Sdibmdqr wmkld Sdibmkho Rstcdhsrwksm Qtqil Aibfoqnthc
Rtajkssdc Sn7Jq( Kmiq*tl*MiyIs7 Illiji Kyail Nudh Thkpdqrks{, Qii Alnbf BijutrA{Tji Ijaqddh Bmitcq{Ckulnji SD@L 4044Qnll Hn( IC 410015IKNTLimnqdHNP*1595
 
IARSQIBS
Smkr qdrdiqbm uiudq wkll d}ulnqd smd uqnaldjr adkho`ibdc a{ sdibmdqr, is rdbnhciq{ ldpdl , wmkld sdibmkhosmd rstcdhsr `qnj qtqil aibfoqnthc( @kqrs ih npdqpkdw n` 
9
 
smd ckqd rkstisknhr ihc smd nlc cisdc `irmknh n` smdsdibmkho jdsmncr kr ckrbtrrdc ir smd qdrdiqbmdqadlkdpdc smis smd uqnaldjr smdrd sdibmdqr wdqd `ibkhowmkld sdibmkho rtbm rstcdhsr wir ilrn adbitrd is rnjdldpdl smd sdibmdqr iqd ilrn qdrunhrkald `nq smd unnqbnhcksknhr n` rstcdhsr wksm qtqil aibfoqnthc(I qdpkdw n` ipikliald qdrdiqbm jisdqkil kr ilrn khbltcdc,ihc i htjadq n` `ibsnqr ihc qdirnhr bnhsqkatskho sn smduqdpiklkho hnqjr ihc uqibskbdr, smd rtardytdhs rsihckhon` smd ldiqhdq wksm qdrudbs sn rdbnhc lihotiod kr ilrnckrbtrrdc( Smd uqnaldjr qdrtlskho `qnj smdrd `ibsnqrihc uqibskbdr, `nq sdibmdqr ir wdll ir smd rstcdhsr, khuiqskbtliq blirrqnnjr iqd biqd`tll{ mkomlkomsdc( Smduiudq bnhbltcdr wksm rfkll`tll{ ihil{dc `ibsr ihc`kotqdr ihc rnjd qdjdckdr iqd ilrn rtoodrsdc
KHSQNCTBSKNH
 Smkr Qdrdiqbm irrkohjdhs kr mdqda{ rtajkssdc sn smd qdrudbsdc Sdibmdq Rkq( Kmiq*tl*Miy sn `tl`kll uiqskil qdytkqdjdhs n` smdbntqrd
Ur{bmnlkhotkrskbr & Lihotiod SdibmkhoJdsmncnlno{‚
, bncd " 4044, SD@L, is Illiji Kyail NudhThkpdqrks{, Qdi Alnbf Bijutr, Limnqd( Smd Qdrdiqbmdq kr i rstcdhs ihc ”mir bnjuldsdc smkrirrkohjdhs wksm adrs n` d``nqsr, dil ihc uirrknh a{ tsklkkhouqnpdh Qdrdiqbm snnlr ihc sdbmhkytdr sn ods ibbtqisd
1
 
kh`nqjisknh ihc cqiw nts smd bnhbltrknh wksm smd mdlu n` wmkbmsmd qdil uqnaldj bih sqtl{ ad dhbkqbldc ihc Qdbnjjdhcisknhrad okpdh( Smkr uiudq ckrbtrrdr smd uqnaldj qdoiqckho sdibmkho Dholkrmlihotiod( Dholkrm rmntlc ad sitoms kh Dholkrm hns kh Tqct nqnsmdq lihotiodr( Smkr uiudq dhbkqbldr smd uqnaldjr n` sdibmkho Dholkrm khUifkrsih, smd bitrdr, d``dbsr, icpihsiodr ihc ckricpihsiodr n` smd rs{ld n` sdibmkho( Smd cisi wir bnlldbsdc `qnj djkhdhssdibmdqr ihc `nbtrdc rstcdhsr wmn adlnho sn smd bkqbld n` sdibmkho ihc ldiqhkho( Smd Qdrdiqbmdq mir sqkdc mkr ldpdl adrssn bnlldbs smd cisi wksm kh smd blnrd uqn}kjks{ n` jdsmncnlno{ n` sdibmkho wksm qdrudbs sn smd ihil{rkr(
Lkjksisknhr n` smd rstc{
 Smdqd iqd mnwdpdq bdqsikh lkjksisknhr n` smd rstc{, smdrstc{ khbltcdr nhl{ i bdqsikh htjadq n` Dholkrmsdibmdqr ir rudbk`kdc kh smd bntqrd qdytkqdjdhsr, ihcsmnrd n` i bdqsikh iqdi n` Limnqd bks{( Bnhpdhkdhs
2

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
maxymoon786 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
smzahidshah liked this
Agus Sulistiono liked this
Oktaviani Sk liked this
Mohammad Fodil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->