Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
6Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ouspensky_-_Tertium_Organum_HR

Ouspensky_-_Tertium_Organum_HR

Ratings: (0)|Views: 639|Likes:
Published by Bhaerava Kaala

More info:

Published by: Bhaerava Kaala on Dec 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/10/2011

pdf

text

original

 
BIBLIOTEKA RELIGIJA I MISTIKAPrevela s ruskoga MIHAELA VEKARIĆZAGREB, 1990.
 
P. D.Ouspensky:
 
TERTIUMORGANUM
 
SADRŽAJ
TERTIUM ORGANUM 
 je djelo u kojem se ruše zidovii ograde materijalističke slijepe ulice a pred našom semisli otkrivaju široki obzori novih i neistraženih vidika.Premda prvo veće djelo ruskog filozofaP.D.Ouspenskoga (1878 – 1947), ovo je njegovonajpoznatije djelo, koje je nakon prvog izdanja u Sankt-Peterburgu ubrzo doživjelo brojna izdanja naengleskome, kao i druga njegova djela:
Novi model svemira, U potrazi za čudesnim, Neobičan život Ivana Osokina,
prijevode kojih sam redigira u Londonugdje živi od 1921.
 TERTIUM ORGANUM 
zanimljivo je djelo poneobičnom spoju racionalnog mišljenja i mističkih ideja.Ouspensky pretpostavlja postojanje svijeta «višeg» od
 
našeg svijeta, svijeta kojega je naš svijet (koji smo ustanju zamijetiti) samo dio, te nastoji pokazati na kojinačin
logika
 može pomoći da se prijeđe u svijest o tomvišem svijetu : ona
se zato mora odreći sebe, doprijeti do nužnosti vlastita poništenja, te će se tada iz njemoći pojaviti nova i viša logika.
Sustav te više logikemože se izvesti iz mnogih mističnih filozofskih sustava,te stoga Ouspensky kaže da je treći organon postojaoprije prvoga (Aristotelova) i, dakako, prije drugoga(Baconova) organona.
«Nema područja života koje nam ne otkrivabeskonačnost novog i neočekivanog ako mu se približimo sa
spoznajom
da se ono ne iscrpljuje kroz svoju vidljivu strane, da iza te vidljive strane postoji cijeli svijet novih i nerazumljivih snaga i odnosa. Prvi korak  prema njemu jest spoznaja o postojanju nevidljivoga.»
POGLAVLJE IŠto znamo, a što ne znamo? Naše poznanice i našenepoznanice. Nepoznate veline prihvene kaopoznate. Materija i gibanje. Do čega je došlapozitivistička filozofija? Jednakost nepoznanica x = y, y= x. Što doista znamo? Postojanje svijesti u nama isvijeta oko nas. Dualizam ili monizam? Subjektivno iobjektivno znanje. Gdje su uzroci osjeta? Kantov sustav.Vrijeme i prostor. Kant i »eter«. Machovo zapažanje. Sčime zapravo radi fizičar?POGLAVLJE IINovi pogled na Kantov problem. Hintonove ideje.»Osjećaj prostora« i njegov razvoj. Sustav za razvijanjeosjećaja četvrte dimenzije vjbama s raznobojnimkockama. Geometrijsko shvaćanje prostora. Tri
 
okomice. Zašto ih je tri? Može li se sve što postojiizmjeriti trima okomicama? Fizičke i metafizičkečinjenice. Znakovi postojanja. Zbiljnost ideja. Nedostatnaočitost postojanja materije i kretanja. Materija i kretanjesamo su logički pojmovi poput »dobra« i »zla«POGLAVLJE IIIŠto možemo doznati o četvrtoj dimenziji proučavanjemgeometrijskih odnosa u našem prostoru? Kakav morabiti odnos trodimenzionalnog tijela premačetverodimenzionalnom? Četverodimenzionalno tijelokao trag gibanja trodimenzionalnog tijela u smjeru kojiono ne sadrži. Četverodimenzionalno tijelo kao tijelokoje se sastoji od beskonačnog broja trodimenzionalnihtijela. Trodimenzionalno tijelo kao presjekčetverodimenzionalnog. Dijelovi tijela i cijela tijela utrećoj i četvrtoj dimenziji. Nesumjerljivosttrodimenzionalnog i četverodimenzionalnog tijela.Materijalni atom kao presjek četverodimenzionalne crtePOGLAVLJE IVU kojem smjeru može ležati četvrta dimenzija? Što jegibanje? Dvije vrste gibanja - u prostoru i u vremenu -sadržane u svakom gibanju. Što je vrijeme? Dvije ideje upojmu vnemena. Nova protežnost prostora i gibanje unjemu. Vrijeme kao četvrta dimenzija prostora.Nemogućnost da se ideja o četvrtoj dimenziji shvati bezideje o petoj. Ideja kretanja i »osjećaj vremena«. Osjećajvremena kao granica (povina) osjećaja prostora.Hinton o zakonu površina. »Eter« kao površina.Riemannova ideja o prijelazu vremena u prostor učetvrtoj dimenziji. Sadašnjost, prlost i budućnost.Zašto ne vidimo prošlost i budućnost? Život na opip.Wundt o našoj osjetilnoj spoznaji.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
topalovic liked this
topalovic liked this
aj_na liked this
n-eo liked this
Ljubo Knjigić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->