Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
100 Bai Toan Hinh Hoc Khong Gian Luyen Thi Dai Hoc _WWW.VNMATH.COM

100 Bai Toan Hinh Hoc Khong Gian Luyen Thi Dai Hoc _WWW.VNMATH.COM

Ratings:
(0)
|Views: 7,010|Likes:
Published by Vnmath dot com
Bai Toan Hinh Hoc Khong Gian Luyen Thi Dai Hoc
Bai Toan Hinh Hoc Khong Gian Luyen Thi Dai Hoc

More info:

Published by: Vnmath dot com on Jan 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2014

 
http://www.vnmath.com
100
 BÀ I TOÁ N ÔN LUYỆ N ĐẠ I HỌ
CHỦĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Biên soạn :
GV: NGUYỄ N ĐỨC BÁ
– 
THPT TIỂU LA THĂNG BÌ NH QN****************
Bài 1: Cho lăng trụđứng ABC.A’B’C’ cóđáy ABC làmột tam giác vuông tại A, AC = b ,
µ
0
C 60
=
.Đường chéo BC’ của mặt bên BB’C’C tạo với mp(AA’C’C) một góc
0
30
.1/Tính độdài đoạn AC’ 2/Tính V khối lăng trụ.
Bài 2: Cho lăng trụtam giác ABC.A’B’C’ cóđáy ABC làmột tam giác đều cạnh a và  điểm A’ cách đều các điểm A,B,C.Cạnh bên AA’ tạo với mp đáy một góc
0
60
.1/Tính V khối lăng trụ. 2/C/m mặt bên BCC’B’ là một hình chữnhật. 3/Tính
xq
S
hình lăng trụ.
Bài 3: Tính V khối tứdiện đều cạnh a.
Bài 4: Cho hình chó p tứgiác đều S.ABCD. 1/Biết AB =a vàgóc giữa mặt bên vàđáy bằng
α
,tính V khối chó p. 2/Biết trung đoạn bằng d và góc giữa cạnh bên vàđáy bằng
ϕ
.Tính V khối chó p.
Bài 5:Cho hình chó p tam giác đều S.ABC. 1/Biết AB=a vàSA=l ,tính V khối chó p. 2/Biết SA=l vàgóc giữa mặt bên vàđáy bằng
α
,tính V khối chó p.
Bài 6: Hình chó p cụt tam giác đều có cạnh đáy lớn 2a, đáy nhỏlàa, góc giữa đường cao với mặt bên là 
0
30
.Tính V khối chó p cụt .
Bài 7: Một hình trụcóbán kính đáy R và cóthiết diện qua trục làmột hình vuông. 1/Tính
xq tp
S va S
của hình trụ. 2/Tính V khối trụtương ứng. 3/Tính V khối lăng trụtứgiác đều nội tiế p trong khối trụđãcho .
Bài 8: Một hình trụcóbán kính đáy R và đường cao
R 3
.A và B là2 điểm trên 2đường tròn đáy sao cho góc hợ p bởi AB vàtrục của hình trụlà 
0
30
.1/Tính
xq tp
S va S
của hình trụ. 2/Tính V khối trụtương ứng.
Bài 9: Thiết diện qua trục của một hình nón làmột tam giác vuông cân cócạnh góc vuông bằng a .1/Tính
xq tp
S va S
của hình nón. 2/Tính V khối nón tương ứng.
Bài 10: Cho một tứdiện đều cócạnh làa . 1/Xác định tâm vàbán kính mặt cầu ngoại tiế p tứdiện.
Dich vu Toan hoc
1
 
http://www.vnmath.com
2/Tính S mặt cầu. 3/Tính V khối cầu tương ứng.
Bài 11: Cho một hình chó p tứgiác đều cócạnh đáy làa ,cạnh bên hợ p với mặt đáy một góc
0
60
.1/Xác định tâm vàbán kính mặt cầu ngoại tiế p hình chó p. 2/Tính S mặt cầu 3/Tính V khối cầu tương ứng.
Bài 12: Cho hình nón cóđường cao SO=h vàbán kính đáy R. Gọi M làđiểm trên đoạn OS, đặt OM = x (0<x<h).1/Tính S thiết diện
( )
Γ 
vuông góc với trục tại M. 2/ Tính V của khối nón đỉnh O vàđáy
( )
Γ 
theo R ,h vàx.Xác định x sao cho V đạt giátrịlớn nhất?
Bài 13: Hình chó p tứgiác đều S.ABCD cócạnh đáy a, góc giữa mặt bên vàđáy là 
ϕ
.1/Tính bán kính các mặt cầu ngoại tiế p vànội tiế p hình chó p . 2/ Tính giátrịcủa
tan
ϕ
đểcác mặt cầu này cótâm trùng nhau.
Bài 14: Một hình nón đỉnh S cóchiều cao SH = h vàđường sinh l bằng đường kính đáy.Một hình cầu cótâm làtrung điểm O của đường cao SH vàtiế p xúc vớđáy hình nón .1/Xác định giao tuyến của mặt nón vàmặt cầu. 2/Tính
xq
S
của phần mặt nón nằm trong mặt cầu . 3/Tính S mặt cầu vàso sánh với
tp
S
của mặt nón.
Bài 15: Cho lăng trụtam giác đều ABC.A’B’C’ cạnh đáy a,góc giữa đường thẳng AB’ và mp(BB’CC’) bằng
ϕ
.Tính
xq
S
của hình lăng trụ.
Bài 16: Cho lăng trụxiên ABC.A’B’C’ có đáy làtam giác đều cạnh a.Hình chiếu của A’ xuống (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiế p tam giác ABC .Cho
·
0
BAA' 45
=
.1/C/m BCC’B’ làhình chữnhật . 2/Tính
xq
S
của hình lăng trụ.
Bài 17: Một hình chó p tứgiác đều S.ABCD cócạnh đáy bằng a vàgóc
·
ASB
=α
.1/Tính
xq
S
của hình chó p. 2/C/m rằng đường cao của hình chó p bằng :
2
acot 12 2
α
3/ Gọi O làgiao điểm các đường chéo của đáy ABCD .Xác định góc
α
đểmặtcầu tâm O đi qua 5 điểm S,A,B,C,D. 
Bài 18: Cho khối chó p tam giác đều S.ABC cóđáy làtam giác đều cạnh a ,các cạnh  bên tạo với đáy một góc
0
60
.Tính V khối chó p đó.
Dich vu Toan hoc
2
 
http://www.vnmath.com
 
Bài 19: Cho khối chó p S.ABC cóđáy làtam giác cân ,AB=AC=5a ,BC =6a ,vàcác mặt bên tạo với đáy một góc
0
60
.Tính V khối chó p đó.
Bài 20: Cho hình chó p tam giác S.ABC cóđáy làtam giác vuông ởB.Cạnh SA vuông góc với đáy.TừA kẻcác đoạn thẳng
AD SB,AE SC
.Biết AB=a,BC=b,SA=c.1/Tính V khối chó p S.ADE. 2/Tính khoảng cách từE đến mp(SAB) .
Bài 21: Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ1 điểm trong bất kỳcủa 1 tứdiện đều đến các mặt của nólà 1 sốkhông đổi .  
Bài 22: Cho hình hộ p chữnhật ABCD.A’B’C’D’ cóAB =a,BC =2a ,AA’ =a.Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM =3MD.1/Tính V khối chó p M.AB’C 2/Tính khoảng cách từMđến mp(AB’C) .
Bài 23: Cho hình hộ p chữnhật ABCD.A’B’C’D’ cóAB =a,BC =b ,AA’ =c.Gọi M,N theo thứtựlàtrung điểm của A’B’ vàB’C’.Tính tỉsố giữa thể tích khối chó p D’.DMN vàthểtích khối hộ p chữnhật ABCD.A’B’C’D’ .
Bài 24: Cho 2 đoạn thẳng AB vàCD chéo nhau ,AC làđường vuông góc chung của chúng .Biết rằng AC=h, AB =a, CD =b vàgóc giữa 2 đường thẳng AB vàCD bằng
0
60
.Tính V tứdiện ABCD.
Bài 25: Cho tứdiện đều ABCD.Gọi (H) là hình bát diện đều cócác đỉnh làtrung điểm các cạnh của tứdiện đều đó.Tính tỉsố 
ABCD
V(H)V
.
Bài 26: Tính V khối tứdiện đều cạnh a.
Bài 27: Tính V khối bát diện đều cạnh a.
Bài 28: Cho hình hộ p ABCD.A’B’C’D’ .Tính tỉsốV khói hộ p đóvàV khối tứdiện ACB’D’.
Bài 29: Cho hình chó p S.ABC.Trên các đoạn thẳng SA,SB,SC lần lượt lấy 3 điểm A’, B’, C’ khác với S .C/m :
S.A'B'C'S.ABC
VSA' SB' SC'. . .V SA SB SC
=
 
Bài 30: Cho hình chó p tam giác đều S.ABC cóAB=a .Các cạnh bên SA,SB,SC tạo với đáy một góc
0
60
.Tính V khối chó p đó.  
Bài 31: Cho hình chó p tam giác S.ABC cóAB=5a ,BC=6a ,CA=7a.Các mặt bên SAB,SBC,SCA tạo với đáy một góc
0
60
. Tính V khối chó p đó.  
Bài 32: Cho hình chó p S.ABCD cóđáy ABCD làhình chữnhật ,SA vuông góc với đáy và AB=a ,AD=b, SA =c.Lấy các điểm B’,D’ theo thứtựthuộc SB,SD sao cho
AB' SB,AD' SD
.Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC tại C’.Tính V khối chó p đó.
Bài 33: Cho hình chó p tứgiác đều S.ABCD ,đáy là hình vuông cạnh a ,cạnh bên
Dich vu Toan hoc
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->