Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tweevoudig Antwoord Over Genezingen

Tweevoudig Antwoord Over Genezingen

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by guidobiebaut6843
We tonen aan dat genezingen niet steeds van “boven” komen maar dat er zowel spontane genezingen zijn, dat de ziekte kan ingebeeld zijn en je kunt geestelijk beïnvloed zijn zonder dat er genezing is en er kan ook een goddelijke genezing zijn.
We tonen aan dat genezingen niet steeds van “boven” komen maar dat er zowel spontane genezingen zijn, dat de ziekte kan ingebeeld zijn en je kunt geestelijk beïnvloed zijn zonder dat er genezing is en er kan ook een goddelijke genezing zijn.

More info:

Published by: guidobiebaut6843 on Jan 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2013

pdf

text

original

 
TWEEVOUDIG ANTWOORD OVER GENEZINGEN 1Foto van EPA bij het artikel in het Reformatorisch Dagblad: Christendom en islam in de blender,12-11-2010 22:07 van Mark Wallet. Ergens in Nigeria.
InleidingEen vriend kreeg prostaatkanker toen hij 66 was. Alles werd medisch eraan gedaan wat kon,maar er waren al uitzaaiingen. Hij had al enkele contacten met pinkstermensen die voor hemgebeden hadden en die gaan met hem naar de beroemde genezer J. Z. in Nederland. Totdriemaal toe en hij krijgt er de stellige belofte dat als
hij 
geloofd ook zal genezen.Niets is minder waar, hij is ook nog overleden in het jaar 2009. We hebben met hem overmeerdere zaken een email briefwisseling gehad. Hij woonde zestig kilometer van onsvandaan en dan loop je er niet zomaar naartoe. We kregen van hem regelmatig het blad vande gebedsgenezer,
'de Levensstroom',
en wou onze reactie kennen. Op een bepaald moment, in juni 2009, heb ik hem een lijvig document samengesteld waarin we aantonen dat genezingenniet steeds van “boven” komen maar dat er zowel spontane genezingen zijn, de ziekte kaningebeeld zijn, je kunt geestelijk beïnvloed zijn zonder dat er genezing is en er kan ook eengoddelijke genezing zijn. We hebben enorme vraagtekens bij de genezingen inpinksterkringen.We zetten dit op het net om dit met u dan, vooral de pinkstergelovige, te delen.Laat u niet beetnemen! Guido Biebaut /
Alle rechten voorbehouden
 
TWEEVOUDIG ANTWOORD OVER GENEZINGEN 2*********(naam weggelaten) juni 2009“Uw geloof [Grieks:
 pistis =
kennis over die zaak] heeft u behouden (gezond/heel gemaakt)”(
 Lucas
8:48 hier onder in drie vertalingen SV-J, NBG en WIL 95.)“En Hij zeide tot haar: Dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.”“En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.”“Jezus zei tot haar: ‘Mijn dochter, uw vertrouwen is uw redding; ga in vrede.’”Maar “redden” heeft in het NT zowel de betekenis van geestelijk als lichamelijk genezen!Ik wil hier ingaan op je argumenten waarom je alle vertrouwen stelt in gebedsgenezers. Je zegt:
“ik laat me niet bedotten en heb het zelf met mijn ogen gezien.”
Toch kan onze kennis en onsaanschouwen of ons zien, danig vertroebeld zijn. Zodat ook onze conclusies niet kloppen met dewerkelijkheid. Ik wil op je brief ingaan op twee vlakken:1° het menselijke aspect, (alles uit citaten gevonden op het Internet). Het is duidelijk dat ook gelovigen in de luren gelegd kunnen worden en de Satan heeft allerhande pijlen op zijn boog omook de uitverkorenen om de tuin te leiden! Dus neem mijn argumenten in de eerste plaats niet persoonlijk, maar als de wijze waarop OOK WIJ kunnen falen.2° wat leert de Bijbel over die zaak (vanaf blz.14).In alles wat volgt zal: wat in hoofdletters staat en onderstreept of schuin gezet van mezelf zijn.Wat in een oranjekader staat zijn mijn opmerkingen erover. Lees rustig het is een boterham!
1° HET MENSELIJKE ASPECT 
ALLE MENSEN, zijn min of meer, GECONDITIONEERD, ookgelovigen
De geconditioneerde mens
De Russische fysioloog Pavlov slaagde erin honden te laten kwijlen zodra deze een bepaald belsignaal hoorden. Wat hij bij deze dieren had teweeggebracht wordt geconditioneerde of voorwaardelijke reflex genoemd. Ook bij mensen kunnen dergelijke psychische automatismenworden geïmplanteerd, en dit gebeurt onder meer in NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren). Degevaren van NLP lijken onvoldoende te worden beseft. (…)In NLP heet het aanbrengen bij de mens van geconditioneerde reflexen "ankeren". Eengeconditioneerde reflex ontstaat normaliter pas nadat eenzelfde stimulus vele keren met dezelfderespons is geassocieerd, maar in NLP blijk dit veel sneller mogelijk te zijn. "Pavlov geloofde nogdat de stimulus een tijdlang herhaald moest worden," schrijft NLP-expert Helmut Krusche.
"Nuweten we dat dit helemaal niet noodzakelijk is om iets te ankeren.
De goede resultaten die met heteenvoudige procédé van het ankeren kunnen worden bereikt, berusten juist op het feit dat het anker al na een eenmalige ervaring of na enkele herhalingen kan worden uitgezet." (Helmut Krusche:"NLP, theorie en praktijk van het Neuro-Linguïstisch Programmeren"; Het Spectrum/Aula,Utrecht, 1993; pag. 80) (…)
Manipulatie
 
TWEEVOUDIG ANTWOORD OVER GENEZINGEN 3 NLP is een op hypnose gebaseerde techniek die in onze tijd
bij veel mensen vlot blijkt te werken
.Het bij NLP toegepaste "ankeren" is het bij iemand aanbrengen van nieuwe "knoppen", waardoor deze persoon gemakkelijk gemanipuleerd kan worden.
 
CONCLUSIE m.b.t. gebedsgenezingOok wij gelovigen, hebben “ankerpunten” die al dan niet Bijbels onderbouwd zijn.Een evangelist of voorganger kan daar op inspelen en positieve of negatieveBijbelse gedachten versterken of elimineren.
Hypochondrie, een ingebeelde ziekte?
http://www.e-gezondheid.be/hypochondrieAls u voortdurend ongerust bent over uw gezondheid, als u bij de kleinste verwonding denkt dat ugangreen gaat krijgen, als u veel artsen raadpleegt die u toch niet kunnen geruststellen, en erger nog, die u zeggen dat u 'niets mankeert', is de kans groot dat u aan hypochondrie lijdt.*********http://nl.wikipedia.org/wiki/HypochondrieOmdat de patiënt er sterk van overtuigd is dat er iets mis is, zijn behandeling en herstel vaak gecompliceerd. Bij hypochondrie hoort het somatiseren; het verlichamelijken van emotionele klachten.CONCLUSIE m.b.t. gebedsgenezingJa, in Pinksterkringen ligt het accent grotendeels op aanvallen van Satan, demonen of angsten. Met negatieve gedachten bij de gelovige. Als Derek Prince zegt met één preek enkele duizenden demonen te hebben uitgeschakeld dan zien we daar niets van. Je moethem op zijn woord geloven, maar dat kan dan ook een vorm van lichtgelovigheid zijn.Hij ziet wat wij niet zien, maar de Bijbel is duidelijk we leven in de tijd dat het beter iste geloven zonder het te zien (Joh.20:29).
Hypnotherapie
http://hypnose.rustpunt.be/therapie-klachten.htmHypnotherapie - Behandelde KlachtenHypnotherapie kent een heel andere invalshoek dan de traditionele geneeswijzen doordat zij
rechtstreeks inwerkt op het onderbewustzijn
. Daardoor heeft deze therapie ongekendemogelijkheden. De onderstaande lijst geeft slechts een idee van de klachten die met hypnotherapiekunnen behandeld worden:Angsten, fobieën, angstaanvallen, paniekaanvallen, angststoornissen, sociale angsten,hyperventilatie,...Eetstoornissen
:
anorexia nervosa, boulimie, obesitas, niet lusten van spijzen,gewichtmanagement,...Emotionele problemen
:
negatieve emoties, verliesverwerking, woedeaanvallen, onbehaaglijk gevoel, traumaverwerking,...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->