Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zdrava Ishrana i Suplementi

Zdrava Ishrana i Suplementi

Ratings:
(0)
|Views: 4,286|Likes:
Published by Jovan Nikolić

More info:

Published by: Jovan Nikolić on Jan 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
ZDRAVA HRANA I PREHRANA 
SUPLEMENTI
Dodatak prehrani (suplement) je svaka ona aktivna materija koja se uzima na usta sa svrhomobogaćiv anja prehrane, pre v entiranja bolesti,pojača v anja snage, pov ećav anja mišićne mase ali uzpreduslov da nije lek. Toj sasvim uopštenoj definiciji može se priključiti i službena (Dietary Health andEducation  Actobja v ljen 1994 god) koju je izdao Nacionalni institut za zdravlje SAD (National Institute of Health) tj. njihov biro za suplemente (Office of Dietary Suplements) a koja glasi: "to jesvaki proizvod (osim duvana) koji je namenjen dopuni prehrane a sadrži jednu od sledećih komponenti – vitamine, minerale, bilje ili lekovito bilje, njihove koncentrate ili ekstrakte ili pak njihove smese.Suplementi se prezentiraju tržištu kao meke ili t v rde apsule, prašci i mogu se pakovati posebno ilidodavati konvencionalnoj hrani"
 ANTIOKSIDANSI
Sportisti i antioksidansi
 Ako uzmemo u obzir činjenicu da na Institutu za sportsku medicinu u Salt Lake City, država Utah uSAD (Institute for Sports Science and Medicine), postoji poseban projekat "Oxidative Stress andExercise" koji ima na raspolaganju značajna sredstv a, nije potrebno posebno obrazlag ati olika je važnost antioksidanata za zdravlje aktivnih sportista. Zašto? Intenzivni trening koji dugo traje smatra seizičk im, psihkim i metaboličkim stresom, oji organizmu nameće  velika prilagođa v anja. Golema oksigenacija ćelija i tkiva koja je prosečno veća za 10-15 puta od tzv "sedećih" ljudi, oslobađa masuslobodnih radikala koji mogu biti kompenzovani prirodnim zaštitnim sistemom (glutation) ali često jenjihov kapacitet prevelik za takvu odbranu naročito kada napori traju duže vreme. Oštećenje staničnihmembrana njiho v im delovanjem, sasv im je izvesno. Od ukupne oličine kiseonika oji ulazi u organizam sportista 5-8% se ne razlaže do vode kako se misli, već se pretvara u slobodne radikale.Upravozbog tih činjenicasmoantiosidantestavili napr vomesto.
Antioksidansi produžuju život?
Odavno se zna, a eksperimenti su to potvrdili, da postoje materije koje mogu produžiti prosečnudužinu života eksperimentalnih ži v otinja. Isprobane su hiljade stvari, ali s v e se sv odi na antioksidante ina grupu materija koje u sebi sadrže - sumpor. Sve šta se kasnije dogodilo samo je razrada ideje irutinska pro vera pojedinih materija.  Već prvih desetak  godina urodilo je plodom;  visok im dozama E vitamina pomeren je prosečni životni vek miševa za skromnih 5%! Zatim se došlo do drugihzanimljivih otkrića tj. da je jedno "očekivana" starost a sasvim drugo - "maksimalna" starost. Dok seprva može menjati u nekim granicama, druga predstavlja konstantu! Samo s jednim preparatom (2-ME A) očekiv ana starost esperimentalnih životinja pomerena je ča za 20%.  Ako se to prevede načoveka, proizilazi da bi očekivana starost mogla skočiti s 75 na 90 godina!. Postoje zvanični podaci daposlednjih desetak  godina čak  50 miliona  Amerikanaca redovno uzima antiok sidante . Naime,računase da se samo zbog toga starenje pomera za 5-7 godina. Skupina antioksidanata se stalno proširuje. E- vitamin je svakako prvi u grupi ali ne i najvažniji; tu su još beta-karoten, C vitamin, glutation, Koenzim-10 i likopen. Svaki od njih temeljno je prostudiran i naučno elaboriran. Važno je istaći da osimpojedinačnog  među njima postoji i "podupiruće" delo v anje. "Čišćenje" slobodnih radikala u organizmu pravi je izraz za njihov specifičan način delovanja. Razlog je jednostavan; posle mikroba radikali sunaj v ećineprijateljizdra v lja!
1
 
ZDRAVA HRANA I PREHRANA 
 Antioksidansi i sunčanje
Rezultati studije koja je objavljena početkom 2000 godine u uglednom strnom časopisu  Journal of Clinical Nutrition, nemački stručnjaci tvrde da dnevna doza od 25 mg beta karotena i 335 mg E vitamina mogu zaštiti ožu od opasno ultra v ioletno zračenja! Koliko to znači u situaciji kadazahvaljujući proširenju ozonske rupe predviđaju epidemiju raka kože - melanoma u narednih desetak godina, nije potrebno govoriti. Vođa grupe istraživača s Instituta za hemiju i fiziologiju Univerziteta uDusseldorfu rekao je; "nije u pitanju baš dramatično poboljšanje zaštite, ali uz druge zaštitne materije ikreme, to je s vakako  velika pomoć".  Ako neko  v oli duže bora v iti na intenzivnom suncu, mora početi suzimanjem beta karotena i E vitamina najmanje 6 nedelja pre! Oko načina primene suplemenata,stručna mišljenja su podeljena; dermatolozi t v rde kako je učinak  E  vitamina bolji roz kožu nego rozusta!Od rođenja pa do smrti najvažnija bitka je ona sa slobodnim radikalima a jedini pouzdani prijateljičo vek asu– antioksidansi!Upravo zatosam k njigupočeosa ovomrupom!
SELEN  – PR  A  VIZA ŠTITNI !
Dok ne izgubi člana porodice ili dragog prijatelja ili dok se sam ne razboli, čovek ne zna šta je rak!Banalna činjenica da redovno uzimanje selena može smanjiti njegove šanse da dobije rak može mu iztemeljapromeniti pogledenaživot!ada bi se među 640 suplemenata oji se danas širom sv eta koriste u s v rhu preventiranjadegenerativnih bolesti mogao izabrati jedan apsolutno koristan a po svemu sudeći vrlo delotvorni, ondabi sigurno to bi selen! Ujedno, to je suplement čije su granice između korisnih i toksičnih rezultatanajuže; zavisno o dozi on štiti od raka i izaziva ga! Pravi "zaštitnik" koji jednako uzimaju lekari kao iobičnismrtnici.Itosv aidanjer jedinotakopokazujes v ojepoziti v nodelovanje.
Kakodeluje?
Ne treba zaboraviti da je selen sastavni deo mnogih enzima; prvenstveno aktivira enzim glutationperoksidazu (GSH-PX) koja deluje u odbrambenom sistemu, šta znači ako je nema dovoljno (često sedogađa) sistem funkcioniše slabije .Na taj način selen pomaže odbrani protiv raka. Ima on i druge sjajneakti v nostipa tako uorganizmu aktivira tzv . prog ramiranu smrtćelija raka (apoptozu). Selen učest vuje u formiranju ćelija čistača (natural killer cels) koje su direktno angažovane u procesu odbrane tela odspoljašnjih uzročnika. Selen takođe koči (inhibira) stv aranje prostaglandina oji izaziv aju upalna stanja, pa bi se moglo reći da indirektno deluje protivupalno.Poslednje veliko istraživanje selena s dvostrukom slučajnom probom na 1300 ljudi pokazalo je sledeće:rupa ispitanik a oja je roz 7 godina dobijala 200 /ug  seleno-kvasca dnevno, imali su smanjenjesmrtnosti od raka za 50% u odnosu na placebo grupu (1). Drugo naučno istraživanje još je zanimljivije;mušk arci koji su u hrani dobijali iz prirodnih izvora pov išeni selen pro vereno analizom dnevnog unosa), imali su 65% manje obolenja od raka prostate (2). Dodavanje selena u svakodnevnoj prehranipokazalo se korisnim kod populacije koja živi tamo gde u zemljištu nedostaje selena (šta znači da ganema dovoljno u hrani i vodi tog područja). U takvim područjima, zahvaljujući suplementaciji selenom,registro v ano je smanjenje obolenja hepatitisa (3).Nije potrebno naglašav ati da je selen stimulatorhormona štitne žlezde, dakle da u njegovom nedostatku nastaju neugodni hormonalni poremećaji (4).Na raju još nešto zanimljivo; u dvostrukom slučajnom eksperimentu potvrđeno je da na neki način(još nije utvrđeno koji) selen normalizuje pokretljivost spermatozoida (5) šta je veliki problem muškeneplodnosti. Poznato je jako antioksidacijsko delovanje selena, odnosno selen pojačava antioksidacijskodelovanje vitamina E! Italijanski istraživači su utvrdili da ga sportisti za vreme iscrpljujućih treningagube roz znoj čak  do 300 /udnevno.  Ak o taa v  sportista dnevno dobija 100 /ug  selena, šta jeuobičajena praksa, biće uskoro u deficitu! Iz toga sledi da se koristi kao delotvorna zaštita odok sidacijskostresa. 
2
 
ZDRAVA HRANA I PREHRANA 
 Tokom 1989 godine sprovedeno je na području NR Kine veliko istraživanje hemoprevencije hepatitisadoda v anjem selena u hrani uz  v rlo dobre rezultate. Nea područja ine deficitarna su u selenu; kad ganema u zemljištu nema ga u biljkama i vodi za piće.Selen se preporučuje zbog  prevencije pojave raa, raka prostate naročito od osoba koje naslednonaginju toj bolesti. Astma, ateroskleroza i nedostatak hormona štitne žlezde, makularna degeneracijamrežnjače i retinopatija. Objavljen je velik broj eksperimentalnih radova na temu selen – pojava raka iuvek je zaključak isti; tamo gde selena u hrani ima ili se naknadno dodaje, manje je raka! Iako selen nijelek proti v rakaznačajnomožepomoći! 
Gde gaima?
Brazilski orah, kvasac, celo zrno žitarica, hrana iz mora.i naravno suplementi u obliku tableta ili kapsulamogu biti izvor selena.
Komenedostajeselen?
Iako je potpuni nedostatak selena u hrani redak, moderan način prehrane "iz samoposluge" nikako neosigurava do voljno ovog  minerala. Na v ia od koje  v rlo često samo zbo "ribljeg" mirisa na stolu nema proizvoda iz mora, može izazvati njegov hronični deficit. Pokazalo se da je to po pravilu čestslučaj kod starijih osoba, bolesnika, rekonvalescenata pa i aktivnih sportista. Bolesnici od AIDS-a sudeficitarni selenom (6) a misli se da je nedostatak selena upleten i kod bolesti srca i krvnih sudova.
Doziranje i preporuke:
Mnogi lekari koji se ba v e nutricionizmom, preporučuju 200 /u selena dne v no roz duže  v reme, a zastarije osobe (iznad 50 g.) se preporuje kontinuirano uzimanje. S obzirom na redovni padobrambenih sposobnosti organizma u rano proljeće (februar-april) mnogi lekari preporučuju uzimanjeod novembra tekuće do aprila iduće godine. Spomenuta količina od 200 /ug dnevno se smatrasigurnom, ali se istovremeno upozorava da  v  1000 /u dnevno može biti opasno roz duže  v reme(selen je toksičan i kancerogen). Najnovijom preporukom od 11. aprila 2000 godine, Institut zamedicinu američke  Ak ademije nauka Food and Nutrition Board of  the National  Academ o Science)smanjio je preporučeni unos selena na 55 /ug za odrasle muškarce i žene. Želim vas podsetiti da sumuškarci do sada imali preporuku 70 /ug dnevno. Istovremeno, određen je i maksimalni dnevni unosselena koji iznosi 400 /ug. Do sada se kao najbolji pokazao seleno-kvasac tj. preparat selena dobijenobogaćiv anjem uzgoja kvasca  –  selenom. Na Institutu za sportsku medicinu dr. Colgana u San Diegu,Kalifornija kod pripreme sportista koristi se najmanje 200 /ug selena u obliku seleno-kvasca.
Sporedni učinci i toksičnost:
Kod doza većih od preporučenih, mogu se javiti poremećaji u rastu nokata, osip kože, te promene nanervnom sistemu. Kao što smo rekli, selen je "nož s dve oštrice" a siguronosna doza je vrlo malena. Popra v ilu,trebase držatiuputstva.Nepreporučujeseek sperimentisanjesraznimspojevimaselena.
BETA KAROTEN – BOJA VOĆA I POVRĆA!
Po obilnoj literaturi na kraju, vidi se da je otkrivanje zaštitne uloge karotenoida zapravo počelo s beta-karotenom i da je to napravilo tihu revoluciju u načinu ledanja na suplemente u celini. Evolucijaistraživanja s padovima i usponima, pokazala je zapravo krivu koja je karakteristična za svakiistraži v ki projekat.  Vero v anje u njego v  potencijal nije jenjavalo šta se može  v ideti letimičnimpregledom etiketa mnogih bočica raznih suplemenata; beta karoten je prisutan u najmanje 80%slučajeva! Zašto? Beta-karoten je biljni proizvod (provitamin) koji ima sličnost začuđujuće konverzije uorganizmu u dragoceni vitamin A poznat po zaštitnoj ulozi tamo gde po pravilu nastaje rak a to je naepitelukožei sluzokože.Mnogi od srodnia(zeaksantin,lutein,kriptoksantin) nemajutusličnost. 
 
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tijana Miljanic Samardzic liked this
Elena Dzakula liked this
Petra Pavelić liked this
damjan_marinič liked this
damjan_marinič liked this
Milutin Kajevic liked this
Marina Borozan liked this
Huso Enisa Curevac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->