Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aksyon Ng Mamamayan Ordinance

Aksyon Ng Mamamayan Ordinance

Ratings: (0)|Views: 172|Likes:
Ordinansa na binibigyang lakas at higit na partisipasyon ang mga samahan na makiisa sa tunguhin ng Pamahalaang Bayan.
Ordinansa na binibigyang lakas at higit na partisipasyon ang mga samahan na makiisa sa tunguhin ng Pamahalaang Bayan.

More info:

Published by: Pamahalaang Bayan Bustos Bulacan on Jan 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

 
P
 AGTUTULOY 
——
——
S
 A 
S
 ANGGUNIANG
B
 AYAN
 
NG
B
USTOS
B
ULACAN
:
Buong kaluguran kong itinutuloy sa inyong Tanggapan ang kalakip napanukalang kautusan na may maikling pamagat na “Aksyon ng MamamayanOrdinance.” Ang pagpapatibay ng panukalang ito ay sadyang mahalaga; sapagka’tnapapanahon na na patingkarin ng Pamahalaang Bayan ng Bustos angitinatadhana ng Artikulo XIII, Seksyon 15 ng Saligang Batas ng Pilipinas nakilalanin ang “bahaging ginagampanan ng malayang mga organisasyon ngsambayanan upang matamo at mapangalagaan ng mga taong-bayan, sa loob ng balangkas na demokratiko, ang kanilang lehitimo at sama-samang interes athangarin sa pamamgitan ng paraang mapayapa at naaayon sa batas.”Nilalatag ng panukala ang mekanismo upang maging bukas ang Pamahalaan samamamayan, lalo’t higit sa pakikilahok sa pagpapasya ng mga may-kapangyarihan. Dito, tiyak na maihahain ng mamamayan ang kanilang mgadamdamin at mithiin, at maseseguro na ang mga ito ay mailalangkap sa mgaplanong pangkaunlaran ng bayan.Gayundin ay kinikilala nito ang mga organisasyon ng sambayanan o
civil society organizations
(CSOs) bilang katuwang ng Pamahalaan at kinatawan ngmamamayan sa partisipatoryong pamamahala. Sinisinop din nito at inaayosang proseso ng akreditasyon upang maitaguyod ang isang makatarungan atnapapanahong pamantayan.Kaya’t hinihiling ko na ang panukalang “Aksyon ng Mamamayan Ordinance” ay pagtibayin ng Sangguniang Bayan. Nawa’y matanaw natin na isa ito sa mgamakasaysayang batas na maaari nating pagtibayin at ipagmalaki sa buong bansa.Sumasainyo,
 ARNEL F. MENDOZA 
Punong BayanT
 ANGGAPAN
 
NG
P
UNONG
B
 AYAN
,N
OBYEMBRE
15, 2010.
Tanggapan ng Punong Bayan
 
REPUBLIKA NG PILIPINAS}BUSTOS, BULACAN}SANGGUNIANG BAYAN}PANUKALA BLG. ____ Akda ni: ________________KAUTUSANGNAGPAPALAKAS SA PARTISIPASYON NG MAMAMAMAYAN NGBUSTOS, BULACAN, NAGTATAKDA NG MGA PANUNTUNANPARA DITO, AT PARA SA IBA PANG MGA LAYUNIN
 Isinasabatas ng Sangguniang Bayan ng Bustos, Bulacan sa Kapulungan nito:
S
EKSIYON
1.
 Maikling Pamagat.
 Ang Kautusang ito ay kikilalaning “Aksyon ng Mamamayan Ordinance.”
S
EKSIYON
2.
 Mga Layunin. –
Layunin ng Kautusang ito ang mgasumusunod:
1.
Bigyang kapangyarihan ang mga mamamayan sapamamagitan ng mga
civil society organizations
o CSOs nalumahok sa pagpapasya ng Pamahalaan;
2.
Maging kaakibat ang CSOs sa pagpaplano ng Pamahalaan atpagtukoy sa mga programa, proyekto at aktibidad (PPAs) natutugon sa mga higit na pangangailangan ng taumbayan;
3.
Magtakda ng mga pamamaraan upang maging kaagapay ngPamahalaan ang mga CSOs sa pagpapatupad ng mga PPAsupang mapalakas ang mga sektor ng pamayanan; at
4.
Itaguyod ang pagtatatag ng mga CSOs, at magtakda ng mgamalilinaw na proseso sa akreditasyon ng mga ito.
S
EKSIYON
3.
Uri at Klasipikasyon ng mga Civil SocietyOrganizations o CSOs. –
(1) Ang
Civil Society Organizations
o CSOsay tumutukoy sa mga boluntaryo at sibikong samahan na itinatag hindiupang kumita, magnegosyo o magkamit ng kapangyarihangpampamahalaan o lumahok sa anumang gawaing panghalalan opampulitika kundi upang sumalamin sa naisin, prinsipyo, kagustuhan osama-samang mithiin ng mga kasapi nito, maging ito ay sektoral, sosyal,etniko, kultural, syentipiko, relihiyoso, pilantropiko at iba pa.(2) Ang mga sumusunod ang uri ng CSOs:
1.
 Non-Government Organizations
o NGOs Sumasaklaw ito sa mga samahang di-pampamahalaan,samahang propesyunal,
 foundations
,
independent researchinstitutes, community-based organizations (CBOs),
samahang salig-pananampalataya, samahangpangmamamamayan, kilusan, unyon at grupong pang-adbokasya.
Pahina
1
 
123456789101112131415161718192021222324252627282930311
 
2.
Quasi Non-Government Organizations
o QUANGOs –tumutukoy sa mga samahang binuo sa inisyatiba ngPamahalaan o na pinopondohan ng Pamahalaan.(3) Ang mga sumusunod ang klasipikasyon ng mga CSOs alinsunodsa
 International Classification of Nonprofit Organizations
:a.Kultura at Panlibangana.Media and Communications b.Sining Biswal at Arkitekturac.Performing Artsd.Isports, recreational b.Edukasyon at Pagsasaliksik a.Informal schools b.Adult/continuing educationc.Medical researchd.Science and technologe.Social sciences, policy studiesc.Pangkalusugana.Crisis intervention b.Public health and wellness educationc.Volunteer health care servicesd.Serbisyong Panlipunana.Child welfare, youth services, family services b.Disaster and emergency prevention and controlc.Temporary sheltersd.Refugee assistancee.Income and material assistancee.Pangkalikasan o Pangkapaligirana.Conservation, pollution control and prevention, b.Environmental educationc.Animal protection, wildlife preservationd.Pollution abatement and controle.Natural resources conservation and protectionf.Environmental and open spaces beautificationf.Pangkaunlaran at Pabahaa.Community and neighborhood organizations b.Economic developmentc.Social development
d.
Homeowners associations, housing associations andassistancee.Job training programsf.Vocational counseling and guidanceg.Batas at Adbokasiyaa.Advocacy organizations b.Civil rights associationsc.Ethic and civic associationsd.Legal services
e.
Crime prevention and public safety f.Victim supportg.Consumer protection associationsh.Pilantropikoa.Grant-making foundation
 b.
 Voluntarism promotion and supportc.Fund-raising organizationsi.Pandaigdigan
a.
Exchange/Friendship/Cultural Programs
 b.
Development assistance associations
Pahina
2
 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455561

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->