Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Competenta instantelor

Competenta instantelor

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by gavrilamarius6

More info:

Published by: gavrilamarius6 on Jan 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

 
 Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituieconsultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.
CUPRINS
NOÞIUNI FUNDAMENTALE / pag. 1INSTANÞE DE DREPT COMUN SAU/ªI INSTANÞESPECIALIZATE / pag. 2COMPETENÞA INSTANÞELOR  / pag. 3COMPETENÞA DUPà MATERIE / pag. 3GRADELE DE JURISDICÞIE / pag. 12COMPETENÞA TERITORIALà / pag. 13INSTANÞELE MILITARE / pag. 14MINISTERUL PUBLIC / pag. 15COMPETENÞA TERITORIALà ÎN MATERIEPENALà / pag. 16
 
1
DESPRE COMPETENÞA INSTANÞELOR
 Aceste informaþii sunt destinate publicului ºi nu constituieconsultanþã juridicã. La nevoie consultaþi un avocat.
NOÞIUNI FUNDAMENTALE
România
este
stat de drept
, organizat potrivitprincipiului separaþiei ºi echilibrului celor
trei puteri-legislativã, executivã ºi judecãtoreascã.Puterea judecãtoreascã
se exercitã de
Înalta Curte deCasaþie ºi Justiþie
(unica instanþã supremã) ºi de celelalteinstanþe judecãtoreºti. Justiþia se înfãptuieºte în numelelegii, este unicã, imparþialã ºi egalã pentru toþi. Instanþelesunt instituþii publice prevãzute de lege, prin care se înfãptuieºte justiþia.
Curþile de apel
sunt instanþe cu personalitate juridicã, încircumscripþia cãrora funcþioneazã mai multe tribunale ºitribunale specializate.
Tribunalele
sunt instanþe cu personalitate juridicã,organizate la nivelul fiecãrui judeþ ºi al municipiuluiBucureºti, ºi au, de regulã, sediul în municipiul reºedinþã de judeþ.
 Judecãtoriile
sunt instanþe fãrã personalitate juridicã,organizate în oraºele ºi comunele judeþelor ºi în sectoarelemunicipiului Bucureºti.Dacã sunteþi nevoit sã vã adresaþi unei instanþe,e bine sã ºtiþi cã:-
orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºia intereselor sale legitime în exercitareadreptului sãu la un proces echitabil.-
accesul la justiþie nu poate fi îngrãdit.
Toatepersoanele sunt egale în faþa legii, fãrãprivilegii ºi fãrã discriminãri.-
 justiþia se realizeazã în mod egal pentru toþi
,fãrã deosebire de rasã, naþionalitate, origineetnicã, limbã, religie, sex, orientare sexualã,opinie, apartenenþã politicã, avere, origineori condiþie socialã sau de orice alte criteriidiscriminatorii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->