Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
35Activity
P. 1
Sheet Bending-Indoirea Tablelor

Sheet Bending-Indoirea Tablelor

Ratings: (0)|Views: 10,720|Likes:
Published by rlucretiu
Indoirea pieselor din tabla, proiectarea unei stante de crestare indoire, tehnologia uni poanson de crestare indoire
Indoirea pieselor din tabla, proiectarea unei stante de crestare indoire, tehnologia uni poanson de crestare indoire

More info:

Published by: rlucretiu on Jan 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

 
Capitolul I. Aspecte generale cu privire la tehnologia de îndoire
 1
Capitolul 1. Aspecte generale cu privire la tehnologia de îndoire
 
1.1 Procesul de îndoire
Îndoirea este procesul de modificare a formei unui semifabricat prin încovoiere in jurulunei muchii rectilinii [3], este un proces de deformare elastică si plastică la rece [6], deformareaapărând numai în zona învecinată liniei de îndoire [7].Îndoirea este folosită ca şi proces de deformare a tablelor, pentru a produce profile, Ńevi şi piese îndoite pentru industria construcŃiilor navale, industria construcŃiilor civile, industia auto şimaşini de fabricaŃie [12], exemple tipice de semifabricate îndoite sunt prezentate în figura 1.1 [1]
 fig.1.1 exemple de semifabricate îndoite[1]
Straturile de metal din interiorul unghiului de îndoire se comprimă şi se scurtează îndirecŃie longitudinală şi se întind în direcŃie tranzversală, straturile exterioare ale îndoiturii seîntind şi se lungesc în direcŃie longitudinală si se comprimă în direcŃie tranzversală (fig.1.2). Întrestraturile care s-au lungit şi straturile care s-au scurtat se află stratul neutru, a cărui lungime esteegală cu lungimeaa iniŃială a semifabricatului. La indoirea benzilor înguste se produce o puternică deformaŃie a secŃiunii tranzversale, care constă în micşorarea grosimii pe porŃiuneaîndoită, lăŃirea la interiorul îndoiturii şi îngustarea în partea superioară (fig.1.2 b). [6]
 fig.1.2 schema procesului de îndoire[5]
 
În urma subŃierii materialului şi a modificării formei secŃiunii tranzversale, în porŃiuneaîndoită stratul neutru nu trece prin mijlocul secŃiunii, ci se deplasează spre interiorul unghiului deîndoire. La îndoirea semifabricatelor late (benzi, fâşii de tablă), are loc o subŃiere a materialului şio foarte mică modificare a formei secŃiunii tranzversale, deoarece deformările în direcŃietranzversală sunt împiedicate de rezistenŃa materialului.[6]Din această cauză, starea de tensiune-deformare în cazul îndoirii semifabricatelor îngusteeste diferită de cea care are loc prin îndoirea semifabricatelor late, pentru primele deformareatranzversală de-a lungul liniei de îndoire se produce relativ uşor, iar pentru celălalte mai greu.În cele mai multe cazuri îndoirea se produce cu deformaŃi mari, deoarece în afara tensiunilor longitudinale de întindere şi compresiune, în metal se formează şi tensiuni radiale decompresiune, care apar ca rezultat al presiunii straturilor de metal periferice asupra celor interioare şi ajung la valoarea maximă la stratul neutru.
 
Capitolul I. Aspecte generale cu privire la tehnologia de îndoire
 2În cazul indoirii semifabricatelor înguste are loc o deformare în volum, deoarece secŃiuneatranzversală scade şi devine foarte mică, din această cauză, deformaŃia poate fi considerată egalăcu zero, adică deformaŃie plană. Din legea volumului constant rezultă că, în acest caz, deformaŃiade alungire într-o direcŃie este egală cu deformaŃia de scurtare în altă direcŃie, deci în cazulsemifabricatelor late, deformaŃia lor poate fi considerată ca deformaŃie de forfecare. [6]Se deosebesc două cazuri tehnologice de îndoire:1) îndoire cu rază de curbură mică şi grad mare de deformare plastică;2) îndoire cu rază de curbură mare şi grad mic de deformare plastică.La îndoirea cu raze de curbură mici tensiunile şi deformaŃiile nu se concentrează submuchia poansonului, ci se propagă pe o lungime mare a semifabricatului între reazeme, caurmare semifabricatul se va încovoia după o curbă parabolică, cu o curbură din ce în ce mai mareşi cu micşorarea braŃului de încovoiere. Treptat, prin deplasarea poansonului, raza de curbură şi braŃul de încovoiere (
1
 ,l 
2
 ,...,l 
) se micşorează, semifabricatul având două puncte de contact cu pereŃii plăcii de îndoire şi trei puncte de contact cu suprafeŃele laterale ale poansonului. Lasfârşitul cursei, printr-o lovitură de calibrare, semifabricatul se aşează pe suprafeŃele active alematriŃei (fig. 1.3). În realitate, datorita neparalelismului perfect dintre feŃele ponsonului şi cele ale plăci de indoire, nici la sfârşitul cursei nu se obŃine contactul complect al semifabricatului cu poansonul, între ele rămânând un spaŃiu (fig. 1.4).
 fig.1.3 fazele procesului de îndoire [6] fig.1.4 jocul dintre poanson şi semifabricat la sfârşitul  procesului de îndoire [6]
Îndoirea în ştanŃă se poate executa în două feluri: fără fixarea semifabricatului (fig.1.5 a)sau cu fixarea semifabricatului (fig1.5 b), îndoirea făra fixarea semifabricatului se aplică pieselor de precizie mică deoarece nu este împiedicată deplasarea semifabricatului în timpul îndoirii,îndoirea cu fixare se aplică pentru piese cu precizie înaltă. O precizie mai mare la indoire se poate obŃine prin folosirea bazelor tehnologice şi fixarea suplimentară, precum şi prin executareaunei calibrări suplimentare.[6]
 fig.1.5 proces de îndoire în matriŃă a)- fără strângerea semifabricatului, b)- cu strângerea semifabricatului [6]
 
 
Capitolul I. Aspecte generale cu privire la tehnologia de îndoire
 3
1.1.1 Stratul neutru [6] [3]
 La ştanŃarea şi matriŃarea la rece, în cele mai multe cazuri se execută îndoiri cu rază decurbură mică, însoŃite de micşorarea grosimii materialului şi de deplasarea stratului neutru sprefibrele comprimate. La benzile înguste, îndoirea este însoŃită şi de schimbarea formeidreptunghiulare a secŃiunii tranzversale într-o formă trapezoidală (fig.1.6).
 fig.1.6 deformarea la îndoire [6]
Raza de curbură a stratului neutru numai la îndoirea unei epruvete cu secŃiunedreptunghiulară se determină cu ajutorul formulei:ρ =
$
 {J-
(1.1)în care: R este raza exterioară a piesei îndoite, în mm; r este raza interioară de îndoire, în mm;α=
(1.2) şi reprezintă coeficientul de subŃiere a grosimii materialului, g
1
=αg; β=

(1.3)reprezintă coeficientul de lăŃire a materialului.Coeficientul de subŃiere depinde de plasticitatea materialului, de gradul de deformare şi deunghiul de îndoire, coeficientul β este egal cu unitatea în cazul când β2g.La îndoirea unghiulară subŃierea materialului este diferită în diferitele secŃiuni radiale şi însecŃiunea axială ajunge la valoarea maximă, raza stratului elementar este diferita în aceastesecŃiuni, deci linia neutră la îndoire nu este un arc cu o anumită rază, ci o curbă de tipul paraboleicuprinsă între doua raze ρ şi ρ
0
(fig.1.7).
 fig.1.7 poziŃia stratului neutru [6] fig.1.8 K-factor [15]
 În general, pentru stabilirea razei stratului neutru se foloseşte următoarea relaŃie:
  J -
. (1.4)în care
 x
= K-factor (fig.1.8) [13] este un coeficient care stabileşte poziŃia stratului neutru faŃă destratul interior de îndoire, ale căror valori depinde de raza relativă r/g, materialul prelucrat şiunghiul de îndoire.

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
dab liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
sergiuardelean liked this
sergiuardelean liked this
Serban Bogdan liked this
Serban Bogdan liked this
Popa Mircea liked this
georgemarian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->