Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CZERNODRIMSKI Nikodin - Brazda (Zbirka Raskazi)

CZERNODRIMSKI Nikodin - Brazda (Zbirka Raskazi)

Ratings:
(0)
|Views: 1,291|Likes:
Published by AmintaTemenid

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: AmintaTemenid on Jan 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2011

pdf

text

original

 
 
 
 
SODR@INA1.
ДО МЕЃА АИР,ОД МЕЃА ЗИЈАН И БЕДА2.СПОМЕНИТЕ САМО БОЛАТ3.ОДИ ЧОВЕКУ4.ИЗМИНАА ГОДИНИ5.НОЌНИОТ ЈАВАЧ6.БЕЗИМЕНИОТ СКИТНИК7.ЗАВРШЕНА ПРИКАЗНА
 
 DO ME|A AIR OD ME|A ZIJAN I BEDA
 
Petlite u[te ne bea propeale,a o^ite na josifa se otvorija,se razbudi,za mig stanai se oble^e i izleze vo hodnikot,u[te neka^en vo odaite gore gi slu[a[e di[ewatana negovite deca,trgna so lesni ^ekori po skalite pla[e]i se i so tie ^ekori da nenapriavi pregolema buka,srceto mu se para[e koga treba[e da im go prekinesonot,barem toj im be[e besplaten,no poradi okolnostite ne mo@ea da go imaatcelosno,zastana na vratata i gi gleda[e site trojca kako le@at pregrati vokrevetot,i vo sonot,bra]ata ja [t
и
tea svojata mileni^ka najmalata sestra,ne davaani tamu da bide voznemirena.Gi gleda[e Josif i samo proroni nekolku solzi,pred daim go prekine nivniot son.-Ajde deca dosta e spieweAngel stana bez prigovor,Ilija se ne^ka[e,i ne saka[e da stane dodeka Elena samogo povle^e kebeto na sebe i prodol@i da spie-Ajde deca znaete i sami deka e vreme da odime.I
 
na ova Elena ne se razbudi tuku Josif mora[e da ja krene pa vo tatkovite race sebude[e.Se oblekoa i vo zakrilata na temninata so mot
и
kitena ramo trgnaa kon gor^inte[to za niv bea zlato,trgnaa ode]i no pove]e spie]i,po pat nekoj ]e se prepne[e nanekoj kamen no ne se @alea,tuku prodol@uvaa,omarninata i denes im posakadobredojde vo nepreglednosta,ima[e po^etok no nema[e kraj,a koga ]e dojdea dokrajot ne mo@ea da go vidat po^etokot,no seto toa dvi@ewe im be[e rutina pamo@ebi i zatoa ne se @alea.Gi krevaa motik
и
te visoko vo vozduhot a potoa brzo gi spu[taa na crnata zemjaraspukuva]i ja na sitni grutki,ja teraa da bide rovka i milostiva,i ugoduvaa tokmukako [to taa saka[e a moraa bide]i im be[e hranilka.i ugoduvaa kako znaeja iumeea samo i samo da ne ja nalutat,zo[to premnogu dobro znaewe [to zna^ihranilkata da se luti,be[e toga[ @estoka surova i beskompromisna,im ja zema[emakata nemilosrdno,kopaa gleda]i da ne uni[tat ni edno koren^e od bescenetotozlato,a sonceto pe^e[e li pe^e[e silno,[to imaa ^ustvo deka i mozokot imvrie,gi gleda[e Josif negovite tri deca taka navednati no no samiot ne znae[ekako da im go podobri @ivotot,za mig se ispravi se potpre na motikata ja izbri[apotta od ^eloto i samiot se zapra[a.-Eh mori majko,zarem ovaa moja sudbina ]e ja imaat i moite deca,zarem mora i tieovaa prokleta siroma[tija da ja vle^at,poglednigi kolku se mili,Angel da bido[ol bi se rasplakal,evego Angel samo mol^i i raboti cvrst e toj i mol^e[kum giprifa]a site raboti,golem e ve]e ra
з
bira se pa mo@ebi i zatoa ne se @ali,Ilija itoj e dobar ,no e prgav i napati nemiren eve poglednigo,racete kako da ne mu sesozdadeni za motika,no sepak cvrsto ja stega i siot bes [to kipne vo nego i go isturana zemjata,a taa kako da go razbira pa samo mol^i,^udni se dvajcata ilija ja kr[i ataa radosna e,Elena e premnogu male^ka za ovie gor^ini,i dovolna kazna [to i jadava siroma[tijava e p
е
kolov so koj e opkru@ena,pekol majko pekol,a [to lizgre[iv pa vakva kazna da imame,ne ja izgubivme verbata vo Boga,ne frlavme so drvja

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->